Ako sa počítajú metriky interakcie

Metriky interakcie na YouTube (zhliadnutia, označenia páči sa mi, označenia nepáči sa mi a odbery) ukazujú, koľkokrát používatelia interagovali s videom alebo kanálom. Tieto metriky môžu predstavovať dôležité meradlo celkovej obľúbenosti videa alebo kanála.

Chceme sa uistiť, že vaše metriky majú vysokú kvalitu a že interakciu vykonávajú skutoční ľudia, nie počítačové programy. Našim systémom chvíľu trvá, kým určia, ktoré zhliadnutia, označenia páči sa mi, označenia nepáči sa mi a odbery sú legitímne.

Poznámka: Počas prvých pár hodín po zverejnení videa môže chvíľu trvať, kým sa metriky objavia v našom systéme.

Zmena metrík

Po spočítaní legitímnych interakcií by sa mal počet metrík aktualizovať častejšie. Načasovanie týchto zmien sa líši v závislosti od obľúbenosti a sledovanosti videa alebo kanála. Nezabúdajte, že interakcie neustále potvrdzujeme a upravujeme.

Pri niektorých videách a kanáloch môže počet metrík zdanlivo zamrznúť alebo sa nemusia zobraziť všetky očakávané metriky. Metriky sa potvrdzujú algoritmicky, aby bolo zachované spravodlivé a pozitívne prostredie pre autorov obsahu, inzerentov a divákov. YouTube sa môže dočasne spomaliť, zamrznúť, upraviť počet metrík alebo odstrániť prehrania nízkej kvality, aby bola overená presnosť počtu metrík.

Poznámka: Prehrávanie toho istého videa vo viacerých zariadeniach a streamovanie toho istého videa vo viacerých oknách a kartách sú príkladmi prehrávania nízkej kvality.

Zhliadnutia platenej reklamy

Ak svoje video používate ako reklamu na YouTube, zhliadnutia reklamy môžeme počítať ako zhliadnutia videa. Tieto zhliadnutia platenej reklamy sa počítajú ako zhliadnutia, pretože naznačujú, že divák interagoval s videom.

  • Videoreklamy TrueView in-stream: Zhliadnutia platenej reklamy sa započítajú ako zhliadnutia, keď:
    • si niekto pozrie celú reklamu s dĺžkou 11 až 30 sekúnd;
    • si niekto pozrie najmenej 30 sekúnd reklamy, ktorá má dĺžku viac ako 30 sekúnd;
    • niekto interaguje s reklamou.
  • Reklamy TrueView video discovery: Zhliadnutia platenej reklamy sa započítajú ako zhliadnutia, keď niekto klikne na reklamu a video sa začne prehrávať.

Kontrola zhliadnutí v analytike na YouTube

Ak máte zobrazené video, ktoré ste nahrali, pomocou analytiky na YouTube môžete podrobnejšie sledovať jeho zhliadnutia. Nezabúdajte, že aktivita v reálnom čase zobrazuje iba odhady potenciálnej aktivity zhliadania. Nemusí sa zhodovať s počtom zobrazeným na stránke pozerania videa.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false