Jak se počítají zhlédnutí videa

Metrika zhlédnutí u videa YouTube označuje počet jeho přehrání. Zhlédnutí mohou být důležitým ukazatelem celkové oblíbenosti videa.

Chceme mít jistotu, že videa sledují opravdu lidé a ne počítačové programy. Našim systémům nějakou dobu trvá, než správně posoudí, která zhlédnutí jsou právoplatná a která ne. Během prvních hodin od publikování videa se nemusí správně zobrazovat všechna právoplatná zhlédnutí, neboť systém provádí zpracování. 

Po započítání právoplatných zhlédnutí by se pak měl počet zhlédnutí aktualizovat častěji. Délka tohoto procesu závisí na oblíbenosti a sledovanosti daného videa. Připomínáme, že právoplatnost zhlédnutí posuzujeme průběžně; počet zhlédnutí tedy může být stále upravován.

Zmrazený počet zhlédnutí

U některých videí se může stát, že počítadlo zhlédnutí zdánlivě zamrzne nebo nezobrazuje všechna zhlédnutí, která se podle vás uskutečnila. Na základě algoritmu se ověřuje, zda jsou všechna zhlédnutí videa v pořádku s ohledem na tvůrce obsahu, inzerenty i diváky a zda nenarušují pozitivní atmosféru služby. Při ověřování, zda se jedná o právoplatná a věrohodná zhlédnutí, může YouTube počítadlo dočasně zpomalit nebo zastavit a může upravit počet zhlédnutí nebo odstranit zhlédnutí s příliš nízkou kvalitou přehrávání.

Poznámka: Za zhlédnutí s nízkou kvalitou přehrávání se považuje použití více zařízení ke sledování jednoho videa nebo streamování jednoho videa ve více oknech nebo na více kartách.

Zhlédnutí z placené reklamy

Pokud je vaše video používáno na YouTube jako reklama, můžeme zhlédnutí reklamy počítat jako zhlédnutí vašeho videa. Tato zhlédnutí z placené reklamy jsou počítána jako zhlédnutí, protože signalizují interakci diváka s videem.

  • Videoreklamy TrueView in-stream: Zhlédnutí z placené reklamy budou počítána jako zhlédnutí, pokud:
    • někdo zhlédne celou reklamu dlouhou 11–30 sekund,
    • někdo zhlédne alespoň 30 sekund reklamy, která je delší než 30 sekund,
    • pokud dojde k interakci s reklamou.
  • Reklamy TrueView video discovery: Zhlédnutí z placené reklamy budou počítána jako zhlédnutí, pokud někdo klikne na reklamu a video se začne přehrávat.

Kontrola počtu zhlédnutí v YouTube Analytics

Pokud máte zobrazené video, které jste nahráli, můžete zhlédnutí monitorovat s použitím Analytiky YouTube. Nezapomeňte, že aktivita v reálném čase ukazuje pouze odhad potenciálních zhlédnutí. Nemusí odpovídat číslu, které je uvedeno na stránce sledování.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?