Jak se počítají zhlédnutí videa

30. LEDNA 2018
Připravujeme aktualizaci pro zlepšení přesnosti systému a ověřování zhlédnutí na YouTube. Počet zhlédnutí na vašem kanálu se může od 29. ledna 2018 měnit podle toho, kolik zhlédnutí bude označeno jako neplatné.

Metrika zhlédnutí u videa YouTube označuje počet jeho přehrání a může být důležitým ukazatelem celkové oblíbenosti videa.

Chceme se ujistit, že videa sledují opravdu lidé a ne počítačové programy. V prvních několika hodinách po nahrání videa se zobrazí pouze zhlédnutí, které náš systém vyhodnotí jako platné. Nemusí se ale zobrazit všechna opravdová zhlédnutí.

Po započtení kvalitních zhlédnutí se bude počet zhlédnutí aktualizovat častěji. Proces počítání kvalitních zhlédnutí bude chvíli trvat v závislosti na popularitě a sledovanosti videa. Počítadlo se pak aktualizuje častěji; mějte však na paměti, že proces posuzování zhlédnutí probíhá neustále, takže může kdykoli dojít k další úpravě počtu.

Zmrazený počet zhlédnutí

U některých videí se může stát, že počítadlo zhlédnutí zdánlivě zamrzne nebo nezobrazuje všechna zhlédnutí, která se podle vás uskutečnila. Na základě algoritmu se ověřuje, zda jsou všechna zhlédnutí videa v pořádku s ohledem na tvůrce obsahu, inzerenty i uživatele a zda nenarušují pozitivní atmosféru služby. Při ověřování, zda se jedná o právoplatná a věrohodná zhlédnutí, může YouTube počítadlo dočasně zpomalit nebo zastavit a může upravit počet zhlédnutí nebo odstranit zhlédnutí s příliš nízkou kvalitou přehrávání.

Zhlédnutí z placené reklamy

Pokud je vaše video používáno na YouTube jako reklama, můžeme zhlédnutí reklamy počítat jako zhlédnutí vašeho videa. Tato zhlédnutí z placené reklamy jsou počítána jako zhlédnutí, protože signalizují interakci diváka s videem.

  • Videoreklamy TrueView in-stream: Zhlédnutí z placené reklamy budou počítána jako zhlédnutí, pokud:
    • někdo zhlédne celou reklamu dlouhou 11–30 sekund,
    • někdo zhlédne alespoň 30 sekund reklamy, která je delší než 30 sekund,
    • pokud dojde k interakci s reklamou.
  • Reklamy TrueView video discovery: Zhlédnutí z placené reklamy budou počítána jako zhlédnutí, pokud někdo klikne na reklamu a video se začne přehrávat.

Kontrola počtu zhlédnutí v YouTube Analytics

Pokud máte zobrazené video, které jste nahráli, můžete zhlédnutí monitorovat s použitím Analytiky YouTube. Upozorňujeme však, že metrika Přehled v reálném čase zobrazuje pouze odhad potenciální aktivity sledování a nemusí odpovídat číslu, které je uvedeno na stránce sledování.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?