Protokol SSL

V závislosti od stavu používateľa (prihlásený/odhlásený) možno stránky YouTube načítavať pomocou zabezpečeného alebo nezabezpečeného pripojenia. Zabezpečené pripojenia sa dosahujú pomocou protokolu SSL. V snahe zamedzovať upozorneniam v prehľadávači používateľa vyžadujeme, aby sa reklamy, kreatívy a sledovacie prvky vyžadovali pomocou vhodného pripojenia:

  • V prípade nezabezpečených stránok (HTTP://) môžu reklamy, kreatívy a sledovacie pixely používať buď protokol HTTP, alebo HTTPS.
  • V prípade zabezpečených stránok (HTTPS://) musia reklamy, kreatívy a sledovacie pixely používať iba protokol HTTPS. Okrem toho v prípade reklám a kreatív načítaných pomocou zabezpečeného pripojenia (HTTPS://) musia používať zabezpečené pripojenie (HTTPS://) aj všetky následné požiadavky na mediálne prvky alebo sledovacie webové adresy. Znamená to, že všetky kreatívy sa musia zobrazovať pri použití protokolu HTTP a HTTPS aj bez špeciálnej distribúcie reklám. Ak sú k dispozícii webové adresy sledovacích pixelov, musia byť v súlade s protokolom SSL (musia sa začínať reťazcom HTTPS://). Jedinou súčasťou reklamy, ktorá nemusí byť v súlade s protokolom SSL, je webová adresa na kliknutie (cieľová vstupná stránka).

 

Ďalšie podrobnosti

Obsahové reklamy zobrazované treťou stranou

Niektorí dodávatelia automaticky korigujú svoje reklamy tak, aby vyhovovali protokolu SSL. To znamená, že u týchto dodávateľov sú potrebné len malé zmeny na to, aby bola vaša reklama kompatibilná s protokolom SSL. Tu je uvedený zoznam dodávateľov a ich možností.

Sledovacie pixely VAST

Na sledovanie reklám VAST, napríklad reklám InStream a InVideo, budeme nezabezpečené webové adresy vyžadovať cez zabezpečené pripojenie. To dosiahneme zámenou HTTP:// za HTTPS:// ešte pred vyžiadaním webovej adresy. Ak váš sledovací dodávateľ nepodporuje túto funkciu, dodaná sledovacia webová adresa musí byť kompatibilná s protokolom SSL (začínať sa na HTTPS://). Tu je uvedený zoznam dodávateľov a ich možností.

Reklamy VAST zobrazované treťou stranou

Všetky reklamy VAST zobrazované treťou stranou musia vyhovovať protokolu SSL. To znamená, že webové adresy s odpoveďou VAST musia používať vhodné pripojenie.

  • V prípade nezabezpečených stránok (HTTP://) môžu kreatívy a sledovacie pixely používať buď protokol HTTP, alebo HTTPS.
  • V prípade zabezpečených stránok (HTTPS://) musia kreatívy a sledovacie pixely používať výlučne protokol HTTPS. Ak váš dodávateľ automaticky nekoriguje odpoveď reklamy na použitie vhodného protokolu alebo nepodporuje zámenu HTTP:// za HTTPS://, všetky multimediálne prvky a sledovacie webové adresy reklamy VAST sa musia predvolene vrátiť prostredníctvom protokolu SSL (HTTPS://).

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?