SSL-støtte

YouTube-sider kan lastes inn via en sikker eller usikker tilkobling, avhengig av om brukeren er pålogget eller ikke pålogget. Tilkoblinger sikres ved å bruke SSL. For å unngå advarsler i brukerens nettleser krever vi at du bruker riktig type tilkobling til å sende forespørsler for annonser, reklamer og sporingselementer:

  • For usikre sider (med «http://») kan enten HTTP eller HTTPS brukes for annonser, reklamer og sporingspiksler.
  • For sikre sider (med «https://») må bare HTTPS brukes for annonser, reklamer og sporingspiksler. Dessuten må det brukes en sikker tilkobling med «https://» for alle påfølgende forespørsler til medieelementer eller sporingsnettadresser for annonser og reklamer som lastes inn via en sikker tilkobling med «https://». Alle reklamer må kunne leveres via HTTP og HTTPS uten behov for spesiell trafikkontroll. Hvis det oppgis nettadresser for sporingspiksler, må disse overholde SSL-kravene (dvs. begynne med «https://»). Den eneste delen av annonsen som ikke trenger å overholde SSL-kravene, er klikknettadressen (landingssiden for annonsen).

Mer informasjon

Bannerannonser levert av tredjeparter

Enkelte leverandører sørger automatisk for at reklamene de leverer, overholder SSL-kravene. Hvis du bruker en av disse leverandørene, trengs det minimalt med endringer for at reklamen din skal overholde SSL-kravene. Du finner en liste over leverandører og funksjonalitetene de støtter, her.

VAST-sporingspiksler

For sporing av VAST-annonser, som in-stream og inVideo, må forespørslene for usikre nettadresser sendes via en sikker tilkobling. Dette gjøres ved at «http://» byttes ut med «https://» før forespørselen for nettadressen sendes. Hvis sporingsleverandøren din ikke støtter denne funksjonaliteten, må sporingsnettadressen som oppgis, overholde SSL-kravene (begynne med «https://»). Du finner en liste over leverandører og funksjonalitetene de støtter, her.

VAST-annonser levert av tredjeparter

Alle tredjeparts VAST-annonser må overholde SSL-kravene. Det betyr at riktig tilkobling må brukes for alle nettadresser i VAST-svar.

  • For usikre sider (med «https://») kan enten HTTP eller HTTPS brukes for reklamer og sporingspiksler.
  • For sikre sider (med «https://») må bare HTTPS brukes for reklamer og sporingspiksler. I noen tilfeller retter ikke leverandøren annonsesvaret automatisk til riktig protokoll eller bytter ikke ut «http://» med «https://». I disse tilfellene må alle medieelementene og sporingsadressene i VAST-annonsen bruke «https://» som standard.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?