Bật lại kênh bị ẩn

Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Kênh YouTube của bạn có nội dung nhưng đã bị tắt" trong Trình quản lý video thì tức là kênh của bạn bị ẩn và người khác hiện không thể xem video cũng như nội dung khác của bạn. 

Điều này có thể đã xảy ra do bạn chọn ẩn kênh qua cài đặt Tài khoản Google.

Bạn vẫn có thể xem, thích cũng như đăng ký và hoạt động đó sẽ hoàn toàn ở chế độ riêng tư. Nếu bạn muốn những người khác có thể xem nội dung của bạn hoặc nếu bạn muốn tải lên, nhận xét hoặc sử dụng các danh sách phát, bạn sẽ cần bật kênh.

Cách bật kênh và bỏ ẩn nội dung

  1. Đăng nhập YouTube.
  2. Truy cập tạo kênh và điền vào biểu mẫu. Thao tác sẽ khôi phục kênh YouTube của bạn. 
    • Trong biểu mẫu, đừng nhấp vào "Để sử dụng tên doanh nghiệp hoặc tên khác, hãy nhấp vào đây". Thao tác này sẽ tạo kênh mới thay vì khôi phục kênh bị ẩn của bạn.
  3. Sau khi tạo lại kênh công khai, bạn sẽ có tùy chọn đặt video và danh sách phát ở chế độ có thể xem trong Trình quản lý video.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?