Quản lý các thành phần xây dựng thương hiệu cho kênh

Xây dựng đặc trưng nhận diện thương hiệu cho kênh bằng cách cập nhật ảnh hồ sơ, ảnh biểu ngữ của kênh và hình mờ video.

Thay đổi ảnh hồ sơ

 Bạn có thể thay đổi ảnh hồ sơ trong YouTube Studio. Ảnh hồ sơ là hình ảnh mà người xem nhìn thấy trên kênh, video và các hoạt động công khai mà hệ thống ghi nhận là của bạn trên toàn YouTube.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Xây dựng thương hiệu.
 3. Nhấp vào THAY ĐỔI rồi chọn một ảnh. Thay đổi kích thước ảnh rồi nhấp vào XONG.
 4. Nhấp vào XUẤT BẢN. Ảnh hồ sơ có thể mất vài phút mới cập nhật trên toàn bộ YouTube.

Nguyên tắc đối với ảnh hồ sơ

Ảnh hồ sơ của bạn phải tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng và đáp ứng những tiêu chí sau đây:

 • Tệp JPG, GIF, BMP hoặc PNG (không có ảnh GIF động)
 • Hình ảnh có kích thước 800 X 800 pixel (nên dùng)
 • Ảnh vuông hoặc ảnh tròn có độ phân giải 98 X 98 pixel
Ảnh biểu ngữ xuất hiện dưới dạng hình nền ở đầu trang YouTube của bạn.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio .
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Xây dựng thương hiệu.
 3. Nhấp vào THAY ĐỔI rồi chọn một ảnh. Để chỉnh sửa, hãy chọn chế độ xem trước rồi thay đổi vị trí cắt ảnh, sau đó nhấp vào XONG.
 4. Nhấp vào XUẤT BẢN.
Lưu ý: Ảnh biểu ngữ xuất hiện khác nhau trên máy tính, thiết bị di động và màn hình TV. Những hình ảnh lớn hơn có thể bị cắt.

Nguyên tắc đối với ảnh biểu ngữ

Hình ảnh biểu ngữ của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Kích thước tối thiểu đối với hình ảnh tải lên: 2048 x 1152 pixel với tỷ lệ khung hình là 16:9.
 • Ở kích thước tối thiểu, vùng an toàn cho văn bản và biểu trưng là 1235 x 338 pixel. Những hình ảnh có kích thước lớn hơn có thể bị cắt khi xem bằng một số chế độ xem hoặc thiết bị.
 • Kích thước tệp: Tối đa 6 MB.

Cách đổi kích thước hình ảnh

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa ảnh trên máy tính hoặc trình thay đổi kích thước hình ảnh trực tuyến để đổi kích thước ảnh. Ví dụ: bạn có thể dùng ứng dụng Preview (Xem trước) trên máy tính Apple hoặc ứng dụng Ảnh của Microsoft trên Windows.

Thêm hình mờ video

Bạn có thể khuyến khích người xem đăng ký kênh của mình bằng cách thêm hình mờ vào video. Khi bạn thêm hình mờ video, người xem có thể trực tiếp đăng ký kênh của bạn khi sử dụng YouTube trên máy tính.
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Xây dựng thương hiệu.
 3. Chọn thời điểm xuất hiện:
  • Cuối video: Hình mờ video sẽ xuất hiện trong 15 giây cuối cùng của video.
  • Thời gian bắt đầu tùy chỉnh: Hình mờ video sẽ bắt đầu xuất hiện tại thời điểm mà bạn chọn.
  • Toàn bộ video: Hình mờ video sẽ xuất hiện trong toàn bộ video.
 4. Nhấp vào THAY ĐỔI rồi chọn một ảnh. Thay đổi kích thước ảnh rồi nhấp vào XONG.
 5. Nhấp vào XUẤT BẢN.
Lưu ý: Hình mờ video không hoạt động trên các video được cài đặt là dành cho trẻ em. Nếu trước đây, bạn đã thêm hình mờ video nhưng bây giờ video của bạn được cài đặt là dành cho trẻ em, thì người xem sẽ không nhìn thấy hình mờ đó.

Nguyên tắc về hình mờ video

Hình mờ video của bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Tối thiểu 150x150 pixel.
 • Ảnh vuông có kích thước tệp dưới 1 MB.

Phạm vi xuất hiện

Hình mờ của kênh hoạt động ở chế độ xem ngang trên máy tính và thiết bị di động (người dùng không thể nhấn vào hình mờ trên thiết bị di động). Hình mờ của kênh không xuất hiện trên trình phát YouTube không có nút điều khiển tùy chỉnh hoặc trình phát Adobe Flash.

Chỉ số về hình mờ video

Bạn có thể xem các chỉ số này trong báo cáo Nguồn đăng ký của YouTube Analytics.

Xem cách quản lý các thành phần xây dựng thương hiệu kênh

Hãy xem video sau đây trên kênh YouTube Creators để biết cách cập nhật ảnh hồ sơ, biểu ngữ kênh và hình mờ video.

Customize Your Channel Branding & Layout: Add a Profile Picture, Banner, Trailer, Sections, & more!

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?