Giới hạn độ tuổi người xem cho video của chính bạn

Nếu có video nào không phù hợp với người xem dưới 18 tuổi thì bạn có thể thêm giới hạn độ tuổi người xem. Hình thức giới hạn độ tuổi người xem này là do bạn tự chỉ định và không phải là kết quả đánh giá của YouTube.

Khi một video bị giới hạn độ tuổi người xem, thì người xem phải đăng nhập và đủ 18 tuổi trở lên mới có thể xem video đó. Các video này không xuất hiện ở một số phần nhất định trên YouTube. Đồng thời, video bị giới hạn độ tuổi người xem có thể sẽ có quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo.

Khi quyết định xem có nên giới hạn độ tuổi người xem cho một nội dung nào đó hay không, bạn nên cân nhắc các vấn đề như:

 • Tính bạo lực
 • Hình ảnh phản cảm
 • Ảnh khỏa thân
 • Nội dung khiêu dâm
 • Nội dung mô tả các hoạt động nguy hiểm

Hãy xem bài viết về giới hạn độ tuổi người xem để biết thêm thông tin.

Khi người đăng tải video chủ động giới hạn độ tuổi người xem thì video đó vẫn phải tuân theo Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Nếu cho rằng một video phải bị giới hạn độ tuổi người xem, thì YouTube sẽ áp dụng biện pháp giới hạn độ tuổi có hiệu lực vĩnh viễn dù người tải video lên đã giới hạn độ tuổi người xem cho video này hay chưa. 

Nếu tải một video lên với mục đích sử dụng làm quảng cáo, thì bạn không nên áp dụng hình thức giới hạn độ tuổi người xem này. Việc đặt giới hạn độ tuổi sẽ khiến quảng cáo bị từ chối vĩnh viễn.

How to age-restrict your videos that are not appropriate for all audiences on YouTube

Cách giới hạn độ tuổi người xem đối với một video

Thêm giới hạn độ tuổi người xem khi bạn tải video lên

 1. Chọn biểu tượng Tải lên  để bắt đầu tải video lên YouTube.
 2. Nhập thông tin chi tiết và chọn đối tượng người xem của video.
 3. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục Hạn chế độ tuổi, rồi chọn Có, chỉ hiện video của tôi cho người xem trên 18 tuổi.
 4. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình tải lên.

Thêm giới hạn độ tuổi người xem đối với các video đã tải lên

 1. Chuyển đến trang Video trong YouTube Studio.
 2. Nhấp vào tiêu đề của video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong phần Đối tượng người xem, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục Hạn chế độ tuổi, rồi chọn Có, chỉ hiện video của tôi cho người xem trên 18 tuổi.

Thêm giới hạn độ tuổi người xem đối với sự kiện trực tiếp

 1. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng máy quay .
 2. Nhấp vào Phát trực tiếp
 3. Nhập thông tin chi tiết và chọn đối tượng người xem của sự kiện trực tiếp. 
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục Hạn chế độ tuổi, rồi chọn Có, chỉ hiện video của tôi cho người xem trên 18 tuổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?