จำกัดอายุในวิดีโอของคุณเอง

คุณจะเพิ่มการจำกัดอายุได้หากวิดีโอของคุณไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกคน การจำกัดอายุประเภทนี้จะให้ผู้อัปโหลดกำหนดการจำกัดอายุได้เองโดยไม่ต้องอาศัยการตรวจสอบของ YouTube

เมื่อวิดีโอมีการจำกัดอายุ ผู้ชมจะต้องลงชื่อเข้าใช้และต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะดูวิดีโอดังกล่าวได้ โดยวิดีโอเหล่านี้จะไม่ปรากฏในบางส่วนของ YouTube นอกจากนี้ วิดีโอที่มีการจำกัดอายุจะไม่แสดงโฆษณาโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถใช้ในการสร้างรายได้

ในการตัดสินใจว่าควรจำกัดอายุผู้ชมหรือไม่ คุณควรพิจารณาถึงประเด็นที่เป็นปัญหา เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

 • ความรุนแรง
 • ภาพที่สร้างความไม่สบายใจ
 • ภาพเปลือย
 • เนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ
 • การแสดงภาพกิจกรรมที่อันตราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความการจำกัดอายุ

วิดีโอที่ผู้อัปโหลดจำกัดอายุจะยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube หาก YouTube พิจารณาว่าวิดีโอควรมีการจำกัดอายุ เราจะใช้การจำกัดอายุแบบถาวร ไม่ว่าผู้อัปโหลดจะจำกัดอายุในวิดีโอนั้นหรือไม่ก็ตาม 

หากวิดีโอที่อัปโหลดมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นโฆษณา โปรดอย่าใช้การจำกัดอายุประเภทนี้ เนื่องจากจะทำให้โฆษณาไม่ได้รับการอนุมัติอย่างถาวร

How to age-restrict your videos that are not appropriate for all audiences on YouTube

วิธีจำกัดอายุในวิดีโอ

เพิ่มการจำกัดอายุเมื่ออัปโหลดวิดีโอ

 1. เลือกอัปโหลด เพื่อเริ่มอัปโหลดวิดีโอไปยัง YouTube
 2. ป้อนรายละเอียดและข้อมูลของวิดีโอ
 3. ขยายช่อง "ตัวเลือกเพิ่มเติม" ในแท็บ "การตั้งค่าขั้นสูง"
 4. เลือกช่อง "เปิดใช้การจำกัดอายุ"
 5. ทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อดำเนินการอัปโหลดให้เสร็จสิ้น

เพิ่มการจำกัดอายุในวิดีโอที่อัปโหลด

 1. ไปที่หน้าวิดีโอใน YouTube Studio เบต้า
 2. คลิกชื่อวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกแท็บขั้นสูง
 4. เลือกช่องข้างเปิดใช้การจำกัดอายุใต้ “ตัวเลือกเพิ่มเติม”

ใน Creator Studio แบบคลาสสิก

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. คลิกแก้ไขในวิดีโอที่ต้องการจำกัดอายุ
 3. คลิกแท็บการตั้งค่าขั้นสูง
 4. เลือกช่องข้างเปิดใช้การจำกัดอายุใต้ “ตัวเลือกเพิ่มเติม”
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร