Usuwanie z filmów utworów objętych roszczeniem

Jeśli system Content ID dopasował Twój film do muzyki zgłoszonej przez właściciela treści, na film mogą zostać nałożone ograniczenia dostępności oraz możliwości zarabiania na nim.

W niektórych przypadkach wystarczy usunąć konkretny utwór, by pozbyć się związanych z nim ograniczeń. Często możesz to zrobić, zachowując oryginalną ścieżkę dźwiękową. Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów krótszych niż 6 godzin. 

Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z tego narzędzia, nadal ponosisz odpowiedzialność za wykorzystanie w swoich filmach treści należących do innych osób. Jeżeli Twój film się nie kwalifikuje, karta Usuń część dźwięku nie będzie wyświetlana. 

Potrzebujesz muzyki do kolejnego filmu? Z Biblioteki audio w YouTube możesz pobrać muzykę, która nie narazi Cię na problemy związane z prawami autorskimi.

Usuwanie utworu z filmu, który jest objęty roszczeniem dotyczącym praw autorskich:

  1. Zaloguj się i otwórz Menedżera filmów.
  2. Znajdź film, z którego chcesz usunąć utwór.
  3. Z menu wybierz Edytuj > Dźwięk.
  4. Jeśli usunięcie utworu z filmu jest możliwe, na dole ekranu pojawi się sekcja Usuń część dźwięku. Wybierz utwór, których chcesz usunąć, i kliknij Skasuj.
  5. Kliknij Zapisz. Dopiero po zakończeniu przetwarzania związanego z usuwaniem utworu będzie wiadomo, czy udało się go usunąć.

Narzędzie usunie tylko utwór, którego dotyczy roszczenie, pozostawiając w filmie wszystkie inne warstwy dźwięku. Jeśli nie jest to możliwe, narzędzie wyciszy fragment filmu zawierający utwór, którego dotyczy roszczenie.

Cofanie usunięcia utworu

Aby cofnąć usunięcie utworu:

  1. Zaloguj się i otwórz Menedżera filmów.
  2. Znajdź film, z którego chcesz usunąć utwór.
  3. Z menu wybierz Edytuj > Dźwięk.
  4. Kliknij Przywróć oryginał w prawym górnym rogu ekranu.
  5. Kliknij Zapisz.

 

Uwaga: jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych poprawek. To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?