Usuwanie z filmów utworów objętych roszczeniem

Jeśli do Twojego filmu zgłoszono roszczenie związane z wykorzystaniem muzyki należącej do właściciela praw autorskich, możemy nałożyć ograniczenia na to, gdzie Twój film jest dostępny, oraz na Twoją możliwość zarabiania na nim.

W niektórych przypadkach wystarczy usunąć konkretny utwór, by pozbyć się związanych z nim ograniczeń. Można to zrobić, wyciszając fragment filmu, w którym pojawia się utwór, wobec którego złożono roszczenie, lub, jeśli to możliwe, wyciszając sam utwór i zachowując dźwięk w tle.

Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z tego narzędzia, nadal ponosisz odpowiedzialność za wykorzystanie w swoich filmach treści należących do innych osób. Jeśli w Twoim filmie nie można wyciszyć samego utworu, opcja Wycisz utwór nie będzie widoczna.

Potrzebujesz muzyki do kolejnego filmu? Z Biblioteki audio w YouTube możesz pobrać muzykę, która nie narazi Cię na problemy związane z prawami autorskimi.
Uwaga
 • Jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych poprawek. To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów krótszych niż 6 godzin.

Usuwanie utworu z filmu, który jest objęty roszczeniem dotyczącym praw autorskich:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Kliknij kartę Filmy.
 3. Znajdź film, z którego chcesz usunąć utwór.
 4. Znajdź roszczenie, z którego chcesz usunąć utwór. Jeśli wobec Twojego filmu złożono wiele roszczeń, musisz wyedytować każdy z nich.
 5. Kliknij menu Wybierz czynność.
 6. Kliknij Wycisz utwór.
 7. Masz do wyboru dwie opcje:
  • Wycisz całą ścieżkę dźwiękową we fragmencie, w którym pojawia się utwór
   • Ta opcja pozwala wyciszyć fragment filmu, w którym pojawia się utwór objęty roszczeniem.
  • Wycisz sam utwór (beta)
   • Ta opcja pozwala wyciszyć tylko utwór objęty roszczeniem i pozostawienie dźwięku w tle. Jest dostępna tylko dla utworów objętych roszczeniami z systemu Content ID. Będzie wyszarzona, jeśli zgłoszenie jest nieodpowiednie.
   • Uwaga: to działanie zajmie więcej czasu i może się nie powieść, jeśli usunięcie utworu stwarza trudności.
 8. Możesz przejrzeć wprowadzone zmiany w odtwarzaczu przed ich wprowadzeniem.
 9. Kliknij Dalej, a następnie Wycisz, jeśli chcesz zachować wprowadzone zmiany. Zostaną one wtedy przetworzone.
Uwaga
 • Czasy przetwarzania mogą być różne, warto więc uzbroić się w cierpliwość.
 • Możesz zamknąć okno w trakcie przetwarzania.
 • Nie możesz wprowadzać dodatkowych zmian, gdy film jest przetwarzany.
 • Film zachowa obecny stan do momentu zakończenia tego procesu.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy edycja została zakończona poprawnie i czy roszczenie zostało wycofane, musisz odświeżyć całą stronę. Pracujemy nad wprowadzeniem do YouTube Studio powiadomień informujących o zakończeniu edycji. Jeśli uda nam się wyciszyć utwór chroniony prawami autorskimi, zaktualizujemy wszystkie ograniczenia oglądania lub zarabiania dotyczące Twojego filmu.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Zaloguj się i otwórz Menedżera filmów.
 2. Znajdź film, z którego chcesz usunąć utwór.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok „Edytuj” i kliknij Dźwięk.
 4. Jeśli usunięcie utworu z filmu jest możliwe, na dole ekranu pojawi się sekcja Usuń część dźwięku. Wybierz utwór, których chcesz usunąć, i kliknij Skasuj.
 5. Kliknij Zapisz. Dopiero po zakończeniu przetwarzania związanego z usuwaniem utworu będzie wiadomo, czy udało się go usunąć.

Narzędzie usunie tylko utwór, którego dotyczy roszczenie, pozostawiając w filmie wszystkie inne warstwy dźwięku. Jeśli nie jest to możliwe, narzędzie wyciszy fragment filmu zawierający utwór, którego dotyczy roszczenie.

Cofanie usunięcia utworu

Aby cofnąć usunięcie utworu:

 1. Zaloguj się i otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij tytuł filmu, który chcesz edytować.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Edytor.
 4. Kliknij strzałkę w dół obok nuty Nuta.
 5. Kliknij + DŹWIĘK.
 6. W prawym górnym rogu kliknij Przywróć oryginał.
 7. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Zaloguj się i otwórz Menedżera filmów.
 2. Znajdź film, z którego chcesz usunąć utwór.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok „Edytuj”, a następnie kliknij Dźwięk.
 4. Kliknij Przywróć oryginał w prawym górnym rogu ekranu.
 5. Kliknij Zapisz.
Uwaga: jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych poprawek. To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?