Sử dụng tên trên YouTube khác với tên trên Tài khoản Google

Nếu bạn muốn sử dụng tên hoặc ảnh trên YouTube khác với tên hoặc ảnh của Tài khoản Google, hãy kết nối kênh của bạn với Tài khoản thương hiệu. Bạn có thể làm việc này để hỗ trợ doanh nghiệp hoặc đặc trưng của thương hiệu trên YouTube mà không cần hiển thị kết nối với Tài khoản Google cá nhân của bạn.

Khi bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản thương hiệu:

 • Tài khoản Google là chủ sở hữu/người quản lý của Tài khoản thương hiệu được kết nối với kênh YouTube. Điều này cho phép bạn truy cập kênh YouTube từ Tài khoản Google của bạn.
 • Không có liên kết công khai giữa Tài khoản Google và Tài khoản thương hiệu nên người xem sẽ không nhìn thấy tên hoặc địa chỉ email của bạn (trừ khi bạn tự liên kết chúng công khai).
 • Bạn có thể quản lý nhiều kênh từ một Tài khoản Google. Điều này hữu ích nếu bạn có nhiều kênh YouTube.
 • Bạn có thể thêm người quản lý và chủ sở hữu khác cho Tài khoản thương hiệu của bạn. Bạn và bất kỳ người nào cùng nhóm hoặc cộng tác viên đều có thể quản lý kênh mà không phải dùng chung mật khẩu. Tìm hiểu thêm về việc quản lý kênh được liên kết với Tài khoản thương hiệu.

Kết nối kênh với Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể kết nối kênh mới hoặc kênh hiện tại với Tài khoản thương hiệu.

Tạo kênh mới

Làm theo hướng dẫn để tạo kênh mới được kết nối với Tài khoản thương hiệu.

Kết nối kênh hiện có
 1. Đăng nhập tài khoản YouTube của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > cài đặt Settings.
 3. Bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn, nhấp vào Nâng cao
 4. Nếu bạn đã có bất kỳ Tài khoản thương hiệu nào, bạn sẽ nhìn thấy chúng trong "Thông tin tài khoản". Khi bạn chọn một trong các tài khoản này, kênh YouTube của bạn sẽ được đổi tên để khớp với trang đó. Nếu Tài khoản thương hiệu có bất kỳ người quản lý nào khác, họ cũng có thể quản lý kênh từ giờ về sau.
   

  Nếu bạn không nhìn thấy Tài khoản thương hiệu

  Nếu Tài khoản thương hiệu của bạn không có trong danh sách, thì nghĩa là Tài khoản Google của kênh YouTube không phải là tài khoản quản lý của Tài khoản thương hiệu đó. Trước tiên, bạn phải thêm Tài khoản Google làm tài khoản quản lý của trang.

Xin lưu ý rằng một số nội dung không thể di chuyển được, bao gồm: Tất cả các nhận xét do kênh đã viết, tin nhắn đã gửi và nhận, huy hiệu xác minh và bộ lọc tự động trong cài đặt cộng đồng. Bạn sẽ thấy cảnh báo nếu kênh của bạn có nội dung này.

Ngoài ra, nếu bạn có URL tùy chỉnh, URL đó sẽ không được chuyển đến kênh mới.

 

Lưu ý: Khi sử dụng Tài khoản thương hiệu, bạn cũng có thể nhìn thấy địa chỉ email lạ ở một số vị trí, chẳng hạn như channel-name-1234@pages.plusgoogle.com. Đây thực ra không phải là email mà chỉ là một mã nhận dạng của Tài khoản thương hiệu. Bạn có thể có Tài khoản thương hiệu mặc dù Google+ không còn hoạt động.
Các thông báo qua email về kênh YouTube sẽ được gửi đến địa chỉ thông báo mà bạn có thể thiết lập cho Tài khoản thương hiệu. 

Chuyển giữa các tài khoản

Dễ dàng chuyển đổi giữa thông tin nhận dạng Tài khoản Google và thông tin nhận dạng Tài khoản thương hiệu để quản lý bất kỳ kênh YouTube nào, cho dù đó là kênh doanh nghiệp hay kênh cá nhân.

Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google trên YouTube, chọn sử dụng YouTube với danh tính Tài khoản Google của bạn hoặc bất kỳ Tài khoản thương hiệu nào do bạn quản lý.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng kênh ở trên cùng bên phải.
 2. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng làm YouTube từ danh sách.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?