Korzystanie w YouTube z nazwy innej niż nazwa konta Google

Jeśli chcesz używać w YouTube nazwy lub zdjęcia, które są inne niż ustawione na koncie Google, połącz swój kanał z kontem marki. Dzięki temu możesz promować swoją firmę lub markę w YouTube, nie wiążąc ich ze swoim osobistym kontem Google.

Gdy kanał YouTube jest połączony z kontem marki:

 • Twoje konto Google jest właścicielem/menedżerem konta marki połączonego z kanałem YouTube. Dzięki temu masz dostęp do tego kanału z konta Google.
 • Nie ma publicznego powiązania między Twoim kontem Google a kontem marki, więc widzowie nie zobaczą Twojej nazwy ani adresu e-mail, jeśli nie pokażesz ich z własnej woli.
 • Za pomocą jednego konta Google możesz zarządzać wieloma kanałami. Jest to przydatne, gdy masz więcej niż jeden kanał YouTube.
 • Na swoim koncie marki możesz ustawić dodatkowych menedżerów i właścicieli. To pozwoli Ci zarządzać kanałem wraz z innymi członkami zespołu lub współpracownikami bez konieczności udostępniania im swojego hasła. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kanałami połączonymi z kontem marki.

Łączenie kanału z kontem marki

Z kontem marki możesz połączyć nowy lub istniejący kanał.

Tworzenie nowego kanału

Wykonaj instrukcje tworzenia nowego kanału połączonego z kontem marki.

Łączenie istniejącego kanału
 1. Zaloguj się na swoje konto w YouTube.
 2. Kliknij ikonę konta > Ustawienia Settings.
 3. Kliknij Zaawansowane obok swojego zdjęcia profilowego. 
 4. Jeśli masz już konta marki, znajdziesz je w sekcji „Informacje o koncie”. Gdy wybierzesz jedno z tych kont, nazwa kanału YouTube zostanie zmieniona na nazwę tego konta. Jeżeli konto marki ma również innych menedżerów, to od tego momentu oni także będą mogli zarządzać kanałem.
   

  Jeśli nie widzisz swojego konta marki

  Jeśli Twojego konta marki nie ma na liście, oznacza to, że konto Google powiązane z Twoim kanałem YouTube nie jest jego menedżerem. Musisz najpierw dodać swoje konto Google jako menedżera kanału.

Pamiętaj, że niektórych treści nie można przenieść: dotyczy to wszystkich komentarzy dodanych przez właściciela kanału, wysłanych i otrzymanych wiadomości, plakietek weryfikacyjnych oraz ustawień automatycznych filtrów społeczności. Jeśli na Twoim kanale są te treści lub ustawienia, zobaczysz odpowiednie ostrzeżenie.

Jeśli masz niestandardowy URL, nie zostanie on przeniesiony na nowy kanał.

 

Uwaga: jeżeli korzystasz z konta marki, w niektórych miejscach możesz także zauważyć nietypowy adres e-mail, np. nazwa-kanału-1234@pages.plusgoogle.com. To nie jest prawdziwy adres e-mail, tylko identyfikator konta marki. Choć usługa Google+ nie jest już dostępna, nadal możesz korzystać z konta marki.
Powiadomienia e-mail dotyczące kanału YouTube będziesz otrzymywać na adres powiadomień, który można ustawić dla konta marki. 

Przełączanie się między kontami

Można łatwo przełączać się między tożsamością konta Google i tożsamościami konta marki, żeby zarządzać kanałami YouTube, niezależnie od tego, czy są to kanały firmowe czy prywatne.

Gdy zalogujesz się na konto Google w YouTube, wybierz korzystanie z YouTube za pomocą tożsamości konta Google lub tożsamości dowolnego konta marki, którym zarządzasz.

 1. Na komputerze kliknij ikonę kanału w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz z listy konto, z którego chcesz korzystać w YouTube.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?