„YouTube“ tiesioginio srauto trikčių šalinimas

 

Greitai bus nutrauktas klasikinių tiesioginio srauto įrankių teikimas. Galite išbandyti naująjį Tiesioginių įvykių valdymo kambarį, kuriame surinkti klasikiniai staliniams kompiuteriams skirti tiesioginio srauto įrankiai su naujomis ir patobulintomis funkcijomis. Sužinokite daugiau.

Jei dėl „YouTube“ tiesioginio srauto kilo problemų, vadovaukitės toliau pateiktais trikčių šalinimo patarimais. Galite ne vien vadovautis pranešimais, visada galite klausti „YouTube“ pagalbos forume arba peržiūrėti mūsų sudarytą žinomų problemų sąrašą.

Srauto klaidų, apie kurias pranešta, peržiūra

Tiesioginio srauto klaidų skaičius gali būti įvairus, priklausomai nuo to, kiek žiūrinčiųjų praneša apie klaidas jūsų tiesioginiame sraute. Žiūrinčiųjų ir klaidų, apie kurias pranešta, skaičių galite peržiūrėti tiesioginio srauto metrikoje.

Apie klaidą pranešė vienas žiūrintysis
 • Panašu, kad problema susijusi su žiūrinčiojo kompiuteriu ar interneto ryšiu.
 • Galite pasiūlyti žiūrinčiajam jūsų srautą peržiūrėti ar prie jo prisijungti kitu būdu.
 • Paprašykite žiūrinčiojo nurodyti veiksmus iki klaidos pateikimo ir patikrinkite, ar jums taip pat parodoma klaida.
Apie klaidą pranešė daug žiūrinčiųjų, kurie naudoja vieną interneto ryšio kanalą
 • Panašu, kad problema susijusi su žiūrinčiųjų bendrai naudojamu tinklu.
 • Galite paprašyti žiūrinčiųjų patikrinti interneto ryšį ir tinklo būseną. Tinklo pajėgumas turi būti tinkamas žiūrėti kelis srautus, t. y. norint, kad 10 naudotojų galėtų žiūrėti 10 srautų, reikia 10 kartų didesnio duomenų gavimo pralaidumo.
 • Paprašykite žiūrinčiojo nurodyti veiksmus iki klaidos pateikimo ir patikrinkite, ar jums taip pat parodoma klaida.
Apie klaidą pranešė daug žiūrinčiųjų, kurie naudoja kelis interneto ryšio kanalus.
Panašu, kad problema susijusi su tiesioginio srauto koduotuvu. Pabandykite atlikti toliau nurodytus papildomus trikčių šalinimo veiksmus.

Įsitikinkite, kad veikia tiesioginio srauto koduotuvas

Tiesioginio srauto koduotuvas yra programa ar įrankis, naudojamas tiesioginiam srautui užfiksuoti ir glaudinti. Vykdydami toliau pateiktus veiksmus galite pašalinti kai kurias su koduotuvu susijusias triktis.

 1. Įsitikinkite, kad naudojate naujausios versijos koduotuvo programinę įrangą. Jei versija ne naujausia, atnaujinkite koduotuvą į naujausią versiją.
 2. Srauto vaizdą ir garsą patikrinkite tiesiai koduotuve.
  • Jei srauto vaizdas ar garsas prastas, problema gali būti susijusi su garso ir vaizdo šaltinių, kurie perduodami į koduotuvą, kokybe. Galite tiesioginėje informacijos suvestinėje ieškoti koduotuvo klaidų, koduotuve patikrinti centrinio procesoriaus apkrovą arba pabandyti paieškoti garso ar vaizdo problemų vietiniame archyvo faile. Jei problemų nerandate, galite pabandyti perduoti srautu naudodami kitą koduotuvą.
  • Jei srauto vaizdas ir garsas yra geros būsenos, problema gali būti susijusi su interneto ryšio kanalu, kuriuo siunčiami duomenys. Vykdykite toliau nurodytus veiksmus.
 3. Patikrinkite interneto ryšio kanalo, kuriuo siunčiami duomenys, stiprumą.
  • Patikrinkite interneto ryšį: apsilankykite svetainėje speedtest.net ir patikrinkite interneto ryšio spartą.
  • Jei rasite su interneto ryšiu susijusių problemų, susisiekite su interneto paslaugų teikėju, kad pašalintumėte triktis.

Praneškite apie riktą

Jei ir toliau kyla problemų dėl tiesioginio srauto, apie riktą galite pranešti mūsų komandai.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?