Giới hạn về phát trực tiếp

Gần đây, chúng tôi đã tăng ngưỡng đối với tính năng phát Trực tiếp trên YouTube bằng thiết bị di động. Để có thể phát trực tiếp trên thiết bị di động, kênh của bạn sẽ cần phải có ít nhất 1.000 người đăng ký. 

Lưu ý rằng ngưỡng đủ điều kiện này không áp dụng cho các công cụ phát trực tiếp khác. Những người sáng tạo có ít hơn 1.000 người đăng ký vẫn có thể phát trực tiếp qua máy tính để bànwebcam

Khả năng phát trực tiếp của kênh sẽ bị tắt tự động vì bất kỳ lý do nào sau đây:

Ngoài ra, đối với những kênh chứa số lượng lớn video có các tính năng bị tắt, chức năng phát trực tiếp cũng có thể bị tắt. Bạn có thể kiểm tra xem kênh của mình có bất kỳ cảnh cáo nào hay không và liệu hiện tại, bạn có quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp hay không tại đây.

Nếu tài khoản của bạn bị hạn chế phát trực tiếp, thì bạn không được phép sử dụng kênh khác để phát trực tiếp trên YouTube. Tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi quyết định hạn chế đó không còn có hiệu lực trên tài khoản của bạn nữa. Việc vi phạm quy định hạn chế này được coi là hành vi lẩn tránh theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và có thể khiến tài khoản của bạn bị chấm dứt. Nếu bạn phát trực tiếp nội dung nào đó vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, thì chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem hoặc xóa sự kiện trực tiếp đó.

Quảng cáo

Xin nhắc lại, Nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo và các quy định hạn chế về Vị trí sản phẩm phải trả phí và thông tin chứng thực cũng áp dụng cho sự kiện trực tiếp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?