Statistik för livestreaming

När du livestreamar på YouTube kan du se hur det går för din stream. Du får tillgång till olika statistik beroende på om du använder funktionen Streama nu, Evenemang eller Mobila livestreamar.

Streama nu

Om du använder Streama nu visas följande statistik under streamen:

 • Tittar nu: Här ser du hur många som tittar för närvarande. Flest samtidiga avser det högsta antalet samtidiga tittare under en livestream.
 • Meddelanden/min: Livechattmeddelanden per minut.

Statistiken blir tillgänglig i YouTube Analytics 48–72 timmar efter livestreamen. Du kan ladda ned informationen som en CSV-fil. Obs! Uppgifterna i YouTube Analytics baseras på video-id.

Data kan sorteras som Live, På begäran eller Live och på begäran i rapporten Översikt i YouTube Analytics.

Mer information om den tillgängliga datan finns i Visningsrapporten.

Evenemang

Förutom YouTube Analytics hittar du även statistik i Kontrollrummet för Evenemang.

I kontrollrummets diagram visas information från det senaste dygnet. Du kan ladda ned all data med knappen Hämta rapport efter ett evenemang. Följande statistik visas:

 • Streamstatus: Status för streamen som för närvarande skickas till YouTube från din omkodare. Här ingår även specifika felmeddelanden med instruktioner.
 • Genomsnittlig längd för livevisning: Den totala visningstiden delat med antalet visningar.
 • Sammanlagd visningstid: Den sammanlagda tiden (i timmar) som liveevenemanget spelats upp i alla visningar.  
 • Tittare samtidigt: Antalet samtidiga visningar. Flest samtidiga avser det högsta antalet samtidiga tittare under ett liveevenemang.
 • Uppspelningar: Hur många gånger streamen började spelas upp i en webbläsare eller på en enhet.
 • Chattfrekvens: Antalet chattmeddelanden som skickas live per minut.

Mobila livestreamar

Mobila livestreamar visar en mängd statistik när du är live. De visar bland annat:

 • Streamstatus: Status för streamen som för närvarande skickas till YouTube från din mobila enhet. Här ingår även specifika felmeddelanden med instruktioner.
 • Tittare samtidigt: Antalet samtidiga tittare. Flest samtidiga avser det högsta antalet tittare under en livestream.
 • Längd: Hur länge streamen har pågått.
 • Livechattmeddelanden: Du kan inaktivera eller filtrera dessa efter enbart Superchattmeddelanden genom att trycka på knappen längst ned i mitten.
 • Gillar: Totalt antal användare som har gillat streamen. Dessa överförs till livestreamens VOD-arkiv.

När du avslutar en mobil livestream visas en översikt av statistiken för streamen.

 • Uppspelningar: Hur många gånger streamen började spelas upp i en webbläsare eller på en enhet.
 • Nya prenumeranter: Antalet användare som prenumererade på kanalen under streamen.
 • Total visningstid: Den totala visningstiden som evenemanget spelades upp i alla visningar.
 • Flest samtidiga: Det högsta antalet samtidiga visningar under streamen.
 • Längd: Hur länge streamen var live.
 • Genomsn. visningstid: Den genomsnittliga tiden som en tittare visade streamen.

YouTube Analytics

I YouTube Analytics kan du sortera efter Live, På begäran eller Live och på begäran.

Här kan du se Visningsrapporter (Visningstid, Behållande av tittarnas intresse, Demografi, Uppspelningsplatser, Trafikkällor och Enheter) för enskilda videor eller för en kanal, precis som för vanliga uppladdningar. Mer information om den tillgängliga datan finns i artikeln Visningsrapport.

I Livestreaming kan du se Flest samtidiga och chattmeddelanden. Rapporten finns på videonivå. Statistiken blir tillgänglig i YouTube Analytics 48–72 timmar efter livestreamen. Du kan ladda ned informationen som en CSV-fil. Obs! Uppgifterna i YouTube Analytics baseras på video-id.  Datan har bearbetats och spam har tagits bort, och den innehåller annan information än vad som finns i Kontrollrummet.


Obs! Vill du veta mer om Superchattrapporter kan du läsa artikeln Hantera superchatt.

Obs! Interaktionsrapporter och intäktsrapporter är inte tillgängliga med filtret Live. Du får det här felmeddelandet: Den här informationen är inte tillgänglig med filter för live/på begäran. Välj Live/på begäran eller välj en annan rapport.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?