Sử dụng lại các điểm nhập (sự kiện trực tiếp)

 

Các công cụ phát trực tiếp trong Creator Studio phiên bản cũ sắp ngừng hoạt động. Bạn có thể thử công cụ mới mang tên Phòng điều khiển trực tiếp. Đây là sự kết hợp giữa các công cụ phát trực tiếp trên máy tính để bàn trong phiên bản trước với những tính năng mới và cải tiến. Tìm hiểu thêm

 

Nếu là người thường xuyên phát trực tiếp, bạn có thể dễ dàng sử dụng lại các tùy chọn cài đặt phát trực tiếp cho sự kiện trực tiếp mới.

  1. Tạo sự kiện trực tiếp bằng cách truy cập vào youtube.com/livestreaming/stream
  2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Sự kiện trực tiếp.
  3. Khi được yêu cầu, hãy nhấp vào sự kiện trực tiếp có các tùy chọn cài đặt mà bạn muốn sao chép. 
  4.  Nhấp vào Sử dụng lại các tùy chọn cài đặt
Phát trực tiếp ngay 
Trong youtube.com/live_dashboard, phần Thiết lập bộ mã hóa sẽ hiển thị điểm nhập tái sử dụng. Bạn chỉ cần thiết lập bộ mã hóa một lần, sau đó khởi động bộ mã hóa để bắt đầu phát trực tiếp.

Nếu bạn cần thay tên hoặc khóa sự kiện trực tiếp, hãy nhấp vào nút Đặt lại.

Sự kiện

Tạo tùy chọn cài đặt truyền dẫn tùy chỉnh và có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống của mục "Khóa sự kiện trực tiếp có thể tái sử dụng" bên dưới mục Truyền dẫn. Bạn có thể sử dụng các cài đặt nhập đó cho nhiều sự kiện lặp đi lặp lại.

Ví dụ: bạn có thể tạo một sự kiện trực tiếp có tên là "Trò chơi 720-p" và sử dụng các điểm nhập đó cho tất cả các sự kiện trò chơi 720-p của mình. Nếu có nhiều hơn một bộ mã hóa, bạn có thể tạo một sự kiện trực tiếp với tên "Bộ mã hóa A, 720 p". Sau đó, bạn có thể sử dụng các điểm nhập đó cho tất cả các sự kiện 720-p mà bạn thực hiện trên bộ mã hóa đó.

Để thử nghiệm, bạn có thể tạo một sự kiện thử nghiệm và một sự kiện trực tiếp được liên kết với cùng sự kiện nguồn. Bằng cách này, bạn không cần phải thiết lập lại cấu hình của bộ mã hóa khi chuyển đổi giữa sự kiện thử nghiệm và sự kiện trực tiếp.

Hãy đảm bảo rằng bạn không mã hóa cùng lúc các điểm nhập giống nhau trên nhiều bộ mã hóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?