Ponowne wykorzystanie punktów wejściowych (strumieni)

Jeśli transmitujesz po raz kolejny, możesz z łatwością wykorzystać ustawienia poprzedniej transmisji.

  1. Utwórz transmisję na żywo na stronie youtube.com/livestreaming/stream
  2. Wybierz Transmisja u góry.
  3. Gdy pojawi się prośba, kliknij transmisję na żywo z ustawieniami, które chcesz skopiować. 
  4.  Kliknij Użyj poprzednich ustawień
Rozpocznij transmisję 
Na stronie youtube.com/live_dashboard w sekcji „Konfiguracja kodera” znajdziesz punkt wejściowy, który można wykorzystywać wielokrotnie. Kiedy skonfigurujesz koder, możesz go po prostu włączać i wyłączać, aby rozpoczynać transmitowanie.

Jeśli musisz zmienić nazwę lub klucz strumienia, kliknij przycisk Resetuj.

Wydarzenia

Utwórz niestandardowe ustawienia przetwarzania, z których można wielokrotnie korzystać, używając rozwijanego menu „Klucz strumienia wielokrotnego użytku” w Ustawieniach przetwarzania. Możesz je wykorzystywać ponownie w kolejnych wydarzeniach.

Na przykład możesz utworzyć strumień o nazwie „Rozgrywka 720p” i wykorzystywać te punkty wejściowe we wszystkich rozgrywkach w rozdzielczości 720p. Jeśli korzystasz z kilku koderów, możesz również utworzyć strumień o nazwie „Koder A, 720p” i wykorzystywać te punkty wejściowe we wszystkich wydarzeniach 720p zamieszczanych z użyciem tego kodera.

Do celów testowych możesz utworzyć próbne wydarzenie oraz wydarzenie na żywo i przypisać je do tego samego strumienia źródłowego. Dzięki temu nie musisz jeszcze raz konfigurować kodera po zakończeniu testowania, a przed wydarzeniem na żywo.

Sprawdź, czy te same punkty wejściowe nie są kodowane jednocześnie z użyciem kilku koderów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?