Cài đặt bộ mã hóa trực tiếp, tốc độ bit và độ phân giải

Điều quan trọng là phải đảm bảo sự kiện phát trực tiếp của bạn có chất lượng cao. Đảm bảo bạn chọn chất lượng sẽ mang lại một luồng phát trực tiếp tin cậy dựa trên kết nối Internet của bạn. Bạn nên chạy thử nghiệm tốc độ để kiểm tra tốc độ bit tải lên.

Nếu đang phát trực tiếp trong Phòng điều khiển trực tiếp hoặc thông qua tính năng Phát trực tiếp ngay, thì bạn không cần chỉ định độ phân giải, tốc độ khung hình hoặc tốc độ bit. Tính năng Phát trực tiếp ngay sẽ tự động phát hiện các tùy chọn cài đặt bộ mã hóa của bạn.

Nếu đang sử dụng tính năng Sự kiện, bạn có thể chọn khóa sự kiện trực tiếp có độ phân giải biến thiên để sử dụng lợi ích của tính năng Phát trực tiếp ngay hoặc bạn có thể chỉ định độ phân giải và tốc độ khung hình mong muốn theo cách thủ công.

YouTube sẽ tự động chuyển mã sự kiện trực tiếp của bạn để tạo nhiều định dạng đầu ra khác nhau. Vì vậy, tất cả người xem trên tất cả các loại thiết bị và mạng đều có thể xem video của bạn! 

Đảm bảo kiểm tra trước khi bạn bắt đầu sự kiện phát trực tiếp của mình. Kiểm tra phải bao gồm kiểm tra âm thanh và chuyển động trong video tương tự với những gì bạn sẽ làm trong sự kiện phát trực tiếp. Trong sự kiện, hãy giám sát độ ổn định của luồng và xem xét các thông báo.

Lưu ý: Đối với độ phân giải 4K / 2160, không hỗ trợ tùy chọn tối ưu hóa cho độ trễ thấp. Tất cả các sự kiện phát trực tiếp sẽ được tối ưu hóa để có độ trễ bình thường.

4K / 2160p tại 60 hình/giây

 • Khi bạn lên lịch cho Sự kiện, hãy đảm bảo chọn hộp 60 hình/giây trong tab Cài đặt nhập nếu bạn không sử dụng khóa cài đặt sự kiện trực tiếp có độ phân giải biến thiên. Tính năng Phát trực tiếp ngay sẽ tự động phát hiện tốc độ khung hình và độ phân giải.
 • Độ phân giải:  3840x2160p
 • Dải tốc độ bit của video:  20.000 - 51.000 Kb/giây

4k / 2160p tại 30 hình/giây

 • Độ phân giải: 3840x2160p
 • Dải tốc độ bit của video: 13.000 - 34.000 Kb/giây
1440p tại 60 hình/giây
 • Khi bạn lên lịch cho Sự kiện, hãy đảm bảo chọn hộp 60 hình/giây trong tab Cài đặt nhập nếu bạn không sử dụng khóa cài đặt sự kiện trực tiếp có độ phân giải biến thiên. Tính năng Phát trực tiếp ngay sẽ tự động phát hiện tốc độ khung hình và độ phân giải.
 • Độ phân giải: 2560x1440
 • Dải tốc độ bit của video: 9.000 - 18.000 Kb/giây
1440p tại 30 hình/giây
 • Độ phân giải: 2560x1440
 • Dải tốc độ bit của video: 6.000 - 13.000 Kb/giây
1080p tại 60 hình/giây
 • Khi bạn lên lịch cho Sự kiện, hãy đảm bảo chọn hộp 60 hình/giây trong tab Cài đặt nhập nếu bạn không sử dụng khóa cài đặt sự kiện trực tiếp có độ phân giải biến thiên. Tính năng Phát trực tiếp ngay sẽ tự động phát hiện tốc độ khung hình và độ phân giải.
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Dải tốc độ bit của video: 4.500 - 9.000 Kb/giây
1080p
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Dải tốc độ bit của video: 3.000 - 6.000 Kb/giây
720p tại 60 hình/giây
 • Khi bạn lên lịch cho Sự kiện, hãy đảm bảo chọn hộp 60 hình/giây trong tab Cài đặt nhập nếu bạn không sử dụng khóa cài đặt sự kiện trực tiếp có độ phân giải biến thiên. Tính năng Phát trực tiếp ngay sẽ tự động phát hiện tốc độ khung hình và độ phân giải.
 • Độ phân giải: 1280x720
 • Dải tốc độ bit của video: 2.250 - 6.000 Kb/giây
720p
 • Độ phân giải: 1280x720
 • Dải tốc độ bit của video: 1.500 - 4.000 Kb/giây
480p
 • Độ phân giải: 854x480
 • Dải tốc độ bit của video: 500 - 2.000 Kb/giây
360p
 • Độ phân giải: 640x360
 • Dải tốc độ bit của video: 400 - 1.000 Kb/giây
240p
 • Độ phân giải: 426x240
 • Dải tốc độ bit của video: 300 - 700 Kb/giây
   

Cài đặt bộ mã hóa

Giao thức: Phát trực tuyến RTMP
Codec video: H.264, 4.1 cho tối đa 1080p 30 hình/giây
  H.264, 4.2 cho 1080p 60 hình/giây
  H.264, 5.0 cho 1440p 30 hình/giây 
  H.264, 5.1 cho 1440p 60 hình/giây
  H.264, 5.1 cho 2160p 30 hình/giây
  H.264, 5.2 cho 2160p 60 hình/giây
Tốc độ khung hình: tối đa 60 hình/giây
Tần suất khung chính:

Đề xuất 2 giây

Không vượt quá 4 giây

Codec âm thanh: AAC hoặc MP3
Mã hóa tốc độ bit: CBR
 

Cài đặt nâng cao khuyên dùng

Tỷ lệ khung hình bằng pixel: Hình vuông
Loại khung hình: Quét lũy tiến, 2 khung hình B, 1 khung hình tham chiếu
Mã hóa Entropy: CABAC
Tốc độ mẫu âm thanh: 44,1 KHz
Tốc độ bit âm thanh: Âm thanh nổi 128 Kb/giây
 
Phát bằng HTML5:  Nhiều trình duyệt hỗ trợ HTML5 và codec video H.264 hoặc định dạng WebM.
Các sự kiện trực tiếp tự động hiển thị trên máy chơi trò chơi và các thiết bị di động thông qua ứng dụng YouTube và m.youtube.com.
Bạn muốn tìm thông số kỹ thuật phát trực tiếp 360? Hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?