Thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm bản quyền

Đây là nội dung nói về cảnh cáo vi phạm bản quyền. Nếu bạn đang tìm thông tin về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, một loại cảnh cáo khác với cảnh cáo vi phạm bản quyền, hãy chuyển đến phần thông tin cơ bản về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Nếu bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền thì tức là video của bạn đã bị gỡ khỏi YouTube vì một chủ sở hữu bản quyền đã gửi cho chúng tôi một yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh và hợp lệ yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Khi một chủ sở hữu bản quyền chính thức thông báo với chúng tôi rằng họ không cho phép bạn đăng nội dung của họ lên YouTube thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ video bạn đã đăng để tuân thủ luật bản quyền.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xóa video khỏi trang web vì nhiều lý do khác ngoài lý do liên quan đến bản quyền. Ngoài ra, các thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID không dẫn đến cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Việc xóa video có cảnh cáo sẽ không giải quyết được trạng thái cảnh cáo của bạn. Hãy tìm hiểu cách giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền ở bên dưới.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền?

Tất cả chúng ta đều có thể phạm sai lầm. Cảnh cáo vi phạm bản quyền mà bạn nhận được chỉ đóng vai trò như một lời cảnh báo. Tuy nhiên, cảnh cáo vi phạm bản quyền có thể ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của bạn. Ngoài ra, nếu sự kiện trực tiếp hoặc bản lưu trữ sự kiện trực tiếp của bạn bị xóa vì vi phạm bản quyền thì chúng tôi sẽ hạn chế khả năng phát trực tiếp của bạn trong vòng 90 ngày.

Nếu bạn nhận được 3 cảnh cáo vi phạm bản quyền:

 • Tài khoản của bạn cùng với tất cả các kênh có liên kết với tài khoản này sẽ bị chấm dứt hoạt động.
 • Tất cả các video đã tải lên tài khoản của bạn sẽ bị xóa.
 • Bạn không thể tạo kênh mới.

Thời gian gia hạn

Nếu kênh của bạn tham gia Chương trình Đối tác YouTube, thì bạn đủ điều kiện hưởng thời gian gia hạn 7 ngày sau khi nhận 3 cảnh cáo vi phạm bản quyền trước khi kênh bị vô hiệu hóa. Trong khoảng thời gian này, các cảnh cáo vi phạm bản quyền của bạn sẽ không hết hạn và bạn sẽ không thể tải video mới lên. Kênh của bạn sẽ vẫn hoạt động và bạn có thể sử dụng kênh đó để tìm cách giải quyết các cảnh cáo vi phạm của mình. Nếu các cảnh cáo vi phạm được giải quyết khi người khiếu nại rút đơn hoặc khi chúng tôi chuyển tiếp thông báo phản đối của bạn và người khiếu nại chấp thuận, thì kênh của bạn sẽ không bị vô hiệu hóa.
Cách xem thông tin về cảnh cáo của bạn:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở menu bên trái, chọn Video.
 3. Nhấp vào mũi tên Xuống bên trên dòng chữ "Khiếu nại về bản quyền". Dòng chữ này xuất hiện bên cạnh video tương ứng trong cột Kiếm tiền, nếu bạn có cột này. Nếu không, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này trong cột Trạng thái hiển thị.
 4. Nhấp vào Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền.

Hướng dẫn dành cho Creator Studio phiên bản cũ

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến Creator Studio phiên bản cũ sau đó Trình quản lý video.
 3. Chọn Thông báo bản quyền.
 4. Nhấp vào  Video đã bị gỡ bỏ bên cạnh một video để tìm hiểu thêm về việc xóa video đó.
Giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền

Có ba cách giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền:

 1. Chờ cảnh cáo hết hiệu lực: Cảnh cáo vi phạm bản quyền sẽ hết hiệu lực sau 90 ngày, với điều kiện là bạn phải hoàn thành bài tập trong Học viện về bản quyền.
 2. Yêu cầu rút đơn khiếu nại: Bạn có thể liên hệ với người đã khiếu nại video của bạn và yêu cầu họ rút lại đơn khiếu nại vi phạm bản quyền.
 3. Gửi thông báo phản đối: Nếu video của bạn bị xóa nhầm do xác định nhầm là vi phạm hoặc đủ điều kiện là trường hợp sử dụng hợp lý, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?