Grundläggande information om upphovsrättsvarningar

Det här innehållet handlar om upphovsrättsvarningar. Information om varningar angående riktlinjerna för communityn, som skiljer sig från upphovsrättsvarningar, finns i grunderna om varningar angående riktlinjerna för communityn.

Om du får en upphovsrättsvarning betyder det att din video har tagits bort från YouTube på grund av att en upphovsrättsinnehavare har skickat en fullständig och giltig juridisk begäran om att vi ska ta bort den. När en upphovsrättsinnehavare formellt informerar oss om att du inte har deras tillstånd att lägga upp deras innehåll på webbplatsen måste vi ta bort ditt uppladdade material i enlighet med upphovsrättslagen.

Tänk på att videor kan tas bort från webbplatsen av andra skäl än upphovsrätt. Content ID-anspråk leder heller inte till en varning.

Varningen försvinner inte för att du tar bort en video. Nedan beskrivs hur du löser en upphovsrättsvarning.

Det här händer när du får en upphovsrättsvarning

Alla kan göra misstag ibland. När du får en upphovsrättsvarning fungerar den som en varning. Upphovsrättsvarningar kan dock påverka dina möjligheter till intäktsgenerering. Om du har en aktiv eller arkiverad livestream som tas bort av upphovsrättsskäl begränsas din tillgång till livestreaming i 90 dagar.

Om du får tre upphovsrättsvarningar

 • stängs ditt konto med alla tillhörande kanaler
 • tas alla videor som laddats upp till kontot bort
 • kan du inte skapa nya kanaler.

Rättighetsperiod

Om din kanal ingår i YouTubes partnerprogram är du kvalificerad till en rättighetsperiod på sju dagar efter tre upphovsrättsvarningar innan din kanal inaktiveras. Under den här perioden upphör inte dina upphovsrättsvarningar att gälla och du kan inte ladda upp nya videor. Din kanal kommer att förbli live och du kommer att kunna komma åt den för att söka en lösning för varningarna. Om dina varningar löser sig genom en tillbakadragning, eller vi vidarebefordrar dina bestridanden och de blir godkända kommer din kanal inte att inaktiveras.
Få information om varningen
 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Videor i menyn till vänster.
 3. Klicka på nedåtpilen ovanför Upphovsrättsanspråk. Du hittar detta bredvid respektive video under kolumnen Intäktsgenerering, om den är tillgänglig. Annars visas det här alternativet under kolumnen Synlighet.
 4. Klicka på Visa information om upphovsrättsanspråk.

Anvisningar för klassiska Studio

 1. Logga in på YouTube.
 2. Välj Klassiska Studio följt av Videohanteraren.
 3. Välj Upphovsrättsmeddelanden.
 4. Klicka på  Borttagen video bredvid en video om du vill veta mer om borttagningen.
Lösa en upphovsrättsvarning

Du kan lösa en upphovsrättsvarning på tre sätt:

 1. Vänta tills den upphör att gälla: Upphovsrättsvarningar löper ut efter 90 dagar, så länge du genomför utbildningen i upphovsrätt.
 2. Begära ett återkallande: Du kan be personen som gjorde anspråk på videon att dra tillbaka sin anmälan om upphovsrättsintrång.
 3. Skicka ett bestridande av anmälan: Om din video har tagits bort på grund av att den identifierats av misstag, eller om användningen borde anses tillåten, kan du bestrida anmälan.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?