Podstawowe informacje dotyczące ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich

Ten artykuł dotyczy ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich. Jeśli szukasz informacji na temat ostrzeżeń o naruszeniu Wytycznych dla społeczności, które różnią się od ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich, zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi ostrzeżeń o naruszeniu Wytycznych dla społeczności.

Jeśli dostaniesz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, będzie to oznaczać, że któryś z Twoich filmów został usunięty z YouTube, ponieważ właściciel praw autorskich przesłał nam kompletny i poprawny wniosek prawny z takim żądaniem. Kiedy właściciel praw autorskich powiadomi nas oficjalnie, że nie masz uprawnień do publikowania jego treści w serwisie, usuniemy przesłany przez Ciebie film, zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich.

Pamiętaj, że filmy mogą być usuwane z różnych powodów, niekoniecznie związanych z prawem autorskim. Poza tym roszczenia z systemu Content ID nie kończą się przekazaniem ostrzeżenia.

Usunięcie filmu, który dostał ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, nie spowoduje, że ostrzeżenie zniknie. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się, jak cofnąć ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.

Co się stanie, gdy otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich

Wszyscy popełniamy błędy. Gdy otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, potraktuj je jako ostrzeżenie. Pamiętaj jednak, że takie ostrzeżenia mogą mieć wpływ na Twoją możliwość zarabiania. Dodatkowo, jeśli Twoja transmisja na żywo lub transmisja z archiwum zostanie usunięta z powodu naruszenia praw autorskich, ograniczymy Twój dostęp do transmisji na żywo na 90 dni.

Jeśli otrzymasz trzy ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich:

 • Twoje konto oraz wszystkie powiązane z nim kanały zostaną zamknięte.
 • Wszystkie filmy przesłane wcześniej na Twoje konto zostaną usunięte.
 • Nie będziesz mieć możliwości tworzenia nowych kanałów.
Jak uzyskać informacje na temat ostrzeżenia
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij Roszczenie dotyczące praw autorskich obok odpowiedniego filmu w kolumnie Zarabianie, jeśli ta opcja jest dostępna. W przeciwnym razie zobaczysz ją w kolumnie Widoczność.
 4. Kliknij Wyświetl informacje o roszczeniu dotyczącym praw autorskich.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę konta.
 3. Wybierz Studio twórców.
 4. Po lewej stronie kliknij Menedżer filmów.
 5. Wybierz Powiadomienia o prawach autorskich.
 6. Kliknij Ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich obok filmu, aby dowiedzieć się więcej na temat usunięcia treści.
Jak cofnąć ostrzeżenie za naruszenie praw autorskich

Są trzy sposoby, aby cofnąć ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.

 1. Możesz poczekać, aż ostrzeżenie wygaśnie: ostrzeżenia wygasają po 90 dniach, pod warunkiem że ukończysz Kurs o prawach autorskich.
 2. Możesz poprosić o wycofanie ostrzeżenia: możesz poprosić osobę, która zgłosiła roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, aby je wycofała.
 3. Możesz zgłosić roszczenie wzajemne: jeśli Twój film został usunięty omyłkowo, ponieważ nieprawidłowo zidentyfikowano go jako naruszający prawa autorskie albo można go zakwalifikować jako przypadek dozwolonego użytku, możesz zgłosić roszczenie wzajemne.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?