Podstawowe informacje dotyczące ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich

Ten artykuł dotyczy ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich. Jeśli szukasz informacji na temat ostrzeżeń o naruszeniu Wytycznych dla społeczności, które różnią się od ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich, zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi ostrzeżeń o naruszeniu Wytycznych dla społeczności.

Jeśli dostaniesz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, będzie to oznaczać, że któryś z Twoich filmów został usunięty z YouTube, ponieważ właściciel praw autorskich przesłał nam kompletny i prawidłowy wniosek prawny z takim żądaniem. Kiedy właściciel praw autorskich powiadomi nas oficjalnie, że nie masz uprawnień do publikowania jego treści w serwisie, usuniemy przesłany przez Ciebie film zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich.

Pamiętaj, że filmy mogą być usuwane z innych powodów niż naruszenie praw autorskich. Poza tym roszczenia z systemu Content ID nie kończą się nałożeniem ostrzeżenia.

Usunięcie filmu, na który nałożono ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, nie spowoduje, że ostrzeżenie zniknie. Poniżej dowiesz się, jak rozwiązać problem ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich.

Co się stanie, gdy otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich

Wszyscy popełniamy błędy. Gdy otrzymasz ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, potraktuj je jako upomnienie. Po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia konieczne będzie ukończenie Kursu o prawach autorskich. Dzięki temu zrozumiesz, jak działają prawa autorskie i jak są egzekwowane w YouTube.

Takie ostrzeżenia mogą mieć wpływ na Twoją możliwość zarabiania. Dodatkowo, jeśli Twoja transmisja na żywo zostanie usunięta z powodu naruszenia praw autorskich, ograniczymy Twój dostęp do transmisji na żywo na 90 dni.

Jeśli otrzymasz trzy ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich:

 • Twoje konto oraz wszystkie powiązane z nim kanały zostaną zamknięte.
 • Wszystkie filmy przesłane wcześniej na Twoje konto zostaną usunięte.
 • Stracisz możliwość tworzenia nowych kanałów.
Okres karencji
Jeśli Twój kanał należy do programu partnerskiego YouTube, po otrzymaniu trzech ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich przysługuje Ci 7-dniowy okres karencji, zanim Twój kanał zostanie wyłączony. W tym czasie otrzymane ostrzeżenia nie wygasną i nie będziesz mieć możliwości przesyłania nowych filmów. Twój kanał pozostanie jednak dostępny, aby umożliwić Ci znalezienie rozwiązania zaistniałego problemu. Jeśli ostrzeżenia zostaną wycofane lub wniesione przez Ciebie roszczenie wzajemne zostanie uznane, Twój kanał nie zostanie wyłączony.
Jak uzyskać informacje na temat ostrzeżenia
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. W kolumnie Ograniczenia odpowiedniego filmu kliknij Roszczenie dotyczące praw autorskich.
 4. Kliknij Wyświetl informacje o roszczeniu dotyczącym praw autorskich.

W klasycznej wersji Studia twórców

 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę konta .
 3. Wybierz Studio twórców.
 4. Po lewej stronie kliknij Menedżer filmów.
 5. Wybierz Powiadomienia o prawach autorskich.
 6. Obok filmu kliknij Ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, aby dowiedzieć się więcej na temat usunięcia treści.
Cofnięcie ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich

Są trzy sposoby, aby cofnąć ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.

 1. Możesz poczekać, aż ostrzeżenie wygaśnie: ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich wygasają po 90 dniach. Po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia konieczne będzie ukończenie Kursu o prawach autorskich.
 2. Możesz poprosić o wycofanie ostrzeżenia: możesz poprosić osobę, która zgłosiła roszczenie dotyczące naruszenia praw autorskich, aby je wycofała.
 3. Możesz zgłosić roszczenie wzajemne: jeśli Twój film został usunięty omyłkowo, ponieważ nieprawidłowo zidentyfikowano go jako naruszający prawa autorskie albo można go zakwalifikować jako przypadek dozwolonego użytku, możesz zgłosić roszczenie wzajemne.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?