Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht. Het gaat niet over waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Zie daarvoor de basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, betekent dit dat een auteursrechteigenaar een volledig en geldig juridisch verwijderingsverzoek heeft ingediend omdat je auteursrechtelijk beschermde content van die eigenaar hebt gebruikt. Wanneer we zo'n officiële melding krijgen, verwijderen we je video om aan de auteursrechtwetgeving te voldoen.

Je video kan maar één waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht tegelijk krijgen. Video's kunnen ook om andere redenen dan auteursrechtschending van de site worden verwijderd. Content ID-claims leiden overigens niet tot een waarschuwing.

Als je een video met een waarschuwing verwijdert, wordt de waarschuwing niet opgelost. Hieronder lees je hoe je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplost.

Wat er gebeurt als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt

Iedereen maakt weleens fouten. Neem een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht altijd serieus. De eerste keer dat je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, moet je de Auteursrechtschool doorlopen. De Auteursrechtschool biedt creators meer inzicht in auteursrechten en de handhaving hiervan op YouTube. 

Waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht kunnen van invloed zijn op je mogelijkheid om inkomsten te genereren. Als je livestream wordt verwijderd vanwege een auteursrechtklacht, kun je ook negentig dagen niet livestreamen.

Na drie waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht:

  • worden je account en de bijbehorende kanalen beëindigd,
  • worden alle geüploade video's verwijderd,
  • kun je geen nieuwe kanalen meer maken.
Respijtperiode
Als je kanaal deel uitmaakt van het YouTube-partnerprogramma, kom je in aanmerking voor een respijtperiode van zeven dagen. Na drie waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht, heb je zeven extra dagen om actie te ondernemen voordat je kanaal wordt uitgeschakeld. Tijdens deze periode verlopen je waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten niet en kun je geen nieuwe video's uploaden. Je kanaal blijft live, zodat je een oplossing kunt zoeken voor de waarschuwingen. Als je een verweer indient, wordt je kanaal niet uitgeschakeld zolang het verweer niet is afgehandeld. Als het verweer in jouw voordeel wordt afgehandeld of de claim wordt ingetrokken, heeft dit geen gevolgen voor je kanaal.
Informatie over de waarschuwing bekijken
  1. Log in bij YouTube Studio.
  2. Klik in het linkermenu op Video's.
  3. Filter  op Auteursrechtclaims.
  4. Plaats de muisaanwijzer op Auteursrechtclaim in de kolom Beperkingen en klik op DETAILS BEKIJKEN.
Een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplossen

Je kunt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op drie manieren oplossen:

  1. Wachten totdat de waarschuwing verloopt: Een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na negentig dagen. Als het je eerste waarschuwing is, moet je de Auteursrechtschool doorlopen.
  2. Vragen om intrekking: Je kunt contact opnemen met degene die je video heeft geclaimd en vragen of deze de claim vanwege auteursrechtschending wil intrekken.
  3. Een verweer indienen: Als je denkt dat je video ten onrechte is verwijderd of dat er sprake is van redelijk gebruik, kun je een verweer indienen.

Bekijk de video voor meer informatie

Bekijk de onderstaande video van het YouTube Creators-kanaal voor meer informatie over waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten.

Copyright in YouTube Studio: Addressing Copyright Claims with New Tools, Filters and More

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?