Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht. Deze verschillen van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Raadpleeg de basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen voor meer informatie daarover.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, betekent dit dat je video van YouTube is verwijderd omdat een auteursrechteigenaar een volledig en geldig juridisch verzoek tot verwijdering bij ons heeft ingediend. Wanneer een auteursrechteigenaar ons officieel meldt dat je geen toestemming hebt om de content op de site te posten, verwijderen we je upload om aan de auteursrechtwetgeving te voldoen.

Video's kunnen ook om andere redenen dan auteursrechtschending van de site worden verwijderd. Content ID-claims leiden overigens niet tot een waarschuwing.

Als je een video met een waarschuwing verwijdert, wordt de waarschuwing niet opgelost. Hieronder lees je hoe je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplost.

Wat er gebeurt wanneer je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt

Iedereen maakt weleens fouten. Neem een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht serieus. Deze kan namelijk van invloed zijn op je mogelijkheid om inkomsten te genereren. Als je livestream of gearchiveerde livestream wordt verwijderd vanwege een auteursrechtklacht, kun je bovendien negentig dagen niet livestreamen.

Na drie waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht:

 • worden je account en de bijbehorende kanalen beëindigd,
 • worden alle geüploade video's verwijderd,
 • kun je geen nieuwe kanalen meer maken.

Respijtperiode

Als je drie waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten hebt ontvangen en je kanaal deel uitmaakt van het YouTube-partnerprogramma, kom je in aanmerking voor een respijtperiode van zeven dagen voordat je kanaal wordt uitgeschakeld. Tijdens deze periode verlopen je waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten niet en kun je geen nieuwe video's uploaden. Je kanaal blijft live, zodat je een oplossing kunt zoeken voor de waarschuwingen. Je kanaal wordt niet uitgeschakeld als je waarschuwingen via een intrekking worden opgelost of als we je verweer doorsturen en dit uiteindelijk wordt geaccepteerd.
Informatie over je waarschuwing bekijken
 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu.
 3. Klik op de pijl-omlaag boven Auteursrechtclaim. Je vindt deze optie naast de betreffende video in de kolom Inkomsten genereren. Als je deze kolom niet ziet, vind je de optie in de kolom Zichtbaarheid.
 4. Klik op Details van auteursrechtclaim bekijken.

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

 1. Log in bij YouTube.
 2. Ga naar de klassieke versie van Creator Studio en dan Videobeheer.
 3. Selecteer Auteursrechtmeldingen.
 4. Klik naast een video op  Video verwijderd voor meer informatie over de verwijdering.
Een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplossen

Je kunt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op drie manieren oplossen:

 1. Wachten totdat de waarschuwing verloopt: een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na negentig dagen, op voorwaarde dat je de Auteursrechtschool doorloopt.
 2. Verzoeken om intrekking: je kunt contact opnemen met degene die de claim op je video vanwege auteursrechtschending heeft ingediend en hem of haar vragen de claim in te trekken.
 3. Een verweer indienen: als je video ten onrechte is verwijderd omdat er geen sprake is van schending, of deze als potentieel redelijk gebruik kan worden aangemerkt, kun je een verweer indienen.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?