Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht

Deze informatie gaat over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht. Deze verschillen van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Raadpleeg de basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen voor meer informatie daarover.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, houdt dit in dat je video van YouTube is verwijderd omdat een auteursrechteigenaar een volledig en geldig juridisch verzoek tot verwijdering bij ons heeft ingediend. Wanneer een auteursrechteigenaar ons officieel meldt dat je geen toestemming hebt om de content op de site te posten, verwijderen we je upload om aan de auteursrechtwetgeving te voldoen.

Video's kunnen overigens om allerlei redenen worden verwijderd, niet alleen vanwege schending van auteursrechten. Daarnaast leiden Content ID-claims niet tot een waarschuwing. 

Wanneer je een video met een waarschuwing verwijdert, is je waarschuwing nog niet opgelost. Klik hieronder om te zien hoe je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplost. 

Wat er gebeurt wanneer je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt

Iedereen maakt weleens fouten. Neem een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht serieus. Deze kan namelijk van invloed zijn op je mogelijkheid om inkomsten te genereren. Als je live stream of een gearchiveerde live stream wordt verwijderd vanwege een auteursrechtklacht, heb je bovendien 90 dagen geen toegang tot live streamen. 

Als je drie waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten krijgt:

 • worden je account en bijbehorende kanalen beëindigd,
 • worden alle geüploade video's verwijderd,
 • kun je geen nieuwe kanalen maken.
Hoe je informatie over de waarschuwing inwint
 1. Log in bij YouTube.
 2. Klik rechtsboven op je accountpictogram.
 3. Klik op Creator Studio.
 4. Klik op Videobeheer aan de linkerkant van het scherm.
 5. Selecteer Auteursrechtberichten.
 6. Klik naast een video op Waarschuwing vanwege auteursrechtklacht voor meer informatie over de verwijdering.
Een waarschuwing vanwege auteursrechtschending oplossen

Je kunt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op drie manieren oplossen:

 1. Wachten totdat de waarschuwing verloopt: een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na 90 dagen, op voorwaarde dat je de Auteursrechtschool doorloopt.
 2. Verzoeken om intrekking: je kunt contact opnemen met degene die de video heeft geclaimd en deze persoon vragen de claim in te trekken.
 3. Een verweer indienen: als je video ten onrechte als inbreukmakend is aangemerkt en vervolgens is verwijderd, of als je video potentieel onder redelijk gebruik valt, kun je een verweer indienen.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?