Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, houdt dit in dat je video van YouTube is verwijderd omdat een auteursrechteigenaar een volledig en geldig juridisch verzoek tot verwijdering bij ons heeft ingediend. Wanneer een auteursrechteigenaar ons officieel meldt dat je hun content niet op de site mag plaatsen, verwijderen we je upload om te voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act.

Overigens kunnen video's om allerlei redenen worden verwijderd, niet alleen vanwege schending van auteursrechten. Bovendien leiden Content ID-claims niet tot een waarschuwing. 

Wanneer je een video met een waarschuwing verwijdert, wordt het probleem van de waarschuwing niet opgelost.

Wat gebeurt er met je account als je een waarschuwing krijgt vanwege een auteursrechtklacht?

Iedereen maakt weleens fouten. Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, worden er geen maatregelen tegen je account genomen. Als je live stream of gearchiveerde live stream echter is verwijderd vanwege auteursrecht, heb je 90 dagen geen toegang tot live streaming.

Als je drie waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten krijgt:

  • Je account wordt beëindigd.
  • Alle geüploade video's worden verwijderd.
  • Je kunt geen nieuwe accounts maken.
Informatie ontvangen over je waarschuwing
  1. Log in op je YouTube-account.
  2. Klik rechtsboven op het accountpictogram > Creator Studio.
  3. Klik aan de linkerkant op Videobeheer > Auteursrechtberichten.
  4. Klik op Waarschuwing vanwege auteursrechtklacht naast een video voor meer informatie over de verwijdering.
Een waarschuwing vanwege auteursrechtschending oplossen

Je kunt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op drie manieren oplossen.

  1. Wachten totdat de waarschuwing afloopt: een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na drie maanden als je de Auteursrechtschool doorloopt.
  2. Verzoeken om intrekking: je kunt contact opnemen met degene die de claim op je video vanwege auteursrechtschending heeft ingediend en hem of haar vragen de claim in te trekken.
  3. Een verweer indienen: als je video ten onrechte is verwijderd omdat er geen sprake is van schending, of deze als potentieel redelijk gebruik kan worden aangemerkt, kun je een verweer indienen.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?