Basisprincipes van waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht. Dit is wat anders dan waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Bekijk de basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen voor meer informatie daarover.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, is je video van YouTube verwijderd omdat een auteursrechteigenaar hiervoor een volledig en geldig juridisch verzoek bij ons heeft ingediend. Als een auteursrechteigenaar ons officieel meldt dat je hun content niet op de site mag plaatsen, zijn wij wettelijk verplicht om je geüploade video te verwijderen.

Video's kunnen ook om andere redenen dan auteursrechtschending van de site worden verwijderd. Content ID-claims leiden overigens niet tot een waarschuwing.

Als je een video met een waarschuwing verwijdert, wordt de waarschuwing niet opgelost. Hieronder lees je hoe je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplost.

Wat er gebeurt als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt

Iedereen maakt weleens fouten. Neem een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht serieus. Deze kan namelijk van invloed zijn op je mogelijkheid om inkomsten te genereren. Als je livestream wordt verwijderd vanwege een auteursrechtklacht, kun je ook zeven dagen niet livestreamen.

Na drie waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht:

 • worden je account en de bijbehorende kanalen beëindigd,
 • worden alle geüploade video's verwijderd,
 • kun je geen nieuwe kanalen meer maken.
Respijtperiode
Als je drie waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten hebt ontvangen en je kanaal deel uitmaakt van het YouTube-partnerprogramma, kom je in aanmerking voor een respijtperiode van zeven dagen voordat je kanaal wordt uitgeschakeld. Tijdens deze periode verlopen je waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten niet en kun je geen nieuwe video's uploaden. Je kanaal blijft live, zodat je een oplossing kunt zoeken voor de waarschuwingen. Je kanaal wordt niet uitgeschakeld als je waarschuwingen via een intrekking worden opgelost of als we je verweer doorsturen en dit uiteindelijk wordt geaccepteerd.
Informatie over je waarschuwing bekijken
 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Klik op het kanaaldashboard bij Overtredingen door het kanaal op Actieve waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten.
  •  Er wordt een pagina geopend met informatie over je auteursrechtschendingen. 

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

 1. Log in bij YouTube.
 2. Ga naar de klassieke versie van Creator Studio en danVideobeheer.
 3. Selecteer Auteursrechtmeldingen.
 4. Klik op  Video verwijderd naast een video voor meer informatie over de verwijdering.
Een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplossen

Je kunt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op drie manieren oplossen:

 1. Wachten totdat de waarschuwing verloopt: een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na negentig dagen, op voorwaarde dat je de Auteursrechtschool doorloopt.
 2. Vragen om intrekking: je kunt contact opnemen met degene die de claim op je video vanwege auteursrechtschending heeft ingediend en deze persoon vragen de claim in te trekken.
 3. Een verweer indienen: als je video ten onrechte is verwijderd omdat er geen sprake is van schending, of deze als potentieel redelijk gebruik kan worden aangemerkt, kun je een verweer indienen.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?