Basisprincipes van waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht

Dit artikel gaat over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht. Deze verschillen van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen. Raadpleeg de basisprincipes van waarschuwingen vanwege schending van de communityrichtlijnen voor meer informatie daarover.

Als je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt, betekent dit dat je video van YouTube is verwijderd omdat een auteursrechteigenaar een volledig en geldig juridisch verzoek tot verwijdering bij ons heeft ingediend. Wanneer een auteursrechteigenaar ons officieel meldt dat je geen toestemming hebt om de content op de site te posten, verwijderen we je upload om aan de auteursrechtwetgeving te voldoen.

Video's kunnen overigens om allerlei redenen worden verwijderd, niet alleen vanwege schending van auteursrechten. Content ID-claims leiden overigens niet tot een waarschuwing.

Wanneer je een video met een waarschuwing verwijdert, is je waarschuwing nog niet opgelost. Klik hieronder om te zien hoe je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplost.

Wat er gebeurt wanneer je een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht krijgt

Iedereen maakt weleens fouten. Neem een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht serieus. Deze kan namelijk van invloed zijn op je mogelijkheid om inkomsten te genereren. Als je live stream of een gearchiveerde live stream wordt verwijderd vanwege een auteursrechtklacht, kun je bovendien negentig dagen niet live streamen.

Als je drie waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten hebt gekregen:

 • worden je account en de bijbehorende kanalen beëindigd,
 • worden alle geüploade video's verwijderd,
 • kun je geen nieuwe kanalen meer maken.
Hoe je meer informatie over de waarschuwing vindt
 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu.
 3. Klik naast de betreffende video op Auteursrechtclaim in de kolom Inkomsten genereren. Als deze kolom niet beschikbaar is, vind je de optie in de kolom Zichtbaarheid.
 4. Klik op Details van auteursrechtclaim bekijken.

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

 1. Log in bij YouTube.
 2. Klik rechtsboven op je accountpictogram.
 3. Klik op Creator Studio.
 4. Klik links op Videobeheer.
 5. Selecteer Auteursrechtmeldingen.
 6. Klik naast een video op Waarschuwing vanwege auteursrechtklacht voor meer informatie over de verwijdering.
Een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht oplossen

Je kunt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op drie manieren oplossen:

 1. Wachten totdat de waarschuwing verloopt: een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht verloopt na negentig dagen, op voorwaarde dat je de Auteursrechtschool doorloopt.
 2. Verzoeken om intrekking: je kunt contact opnemen met degene die je video heeft geclaimd en deze persoon vragen de claim in te trekken.
 3. Een verweer indienen: als je video ten onrechte als inbreukmakend is aangemerkt en vervolgens is verwijderd, of als je video potentieel onder redelijk gebruik valt, kun je een verweer indienen.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?