Základní informace o sankcích za porušení autorských práv

Tento článek pojednává o sankcích za porušení autorských práv. Pokud hledáte informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu, které se liší od sankcí za porušování autorských práv, podívejte se na základní informace ohledně sankcí za porušování pokynů pro komunitu.

Je-li u vašeho účtu uplatněna sankce za porušení autorských práv, znamená to, že vaše video bylo z YouTube odstraněno, protože nám vlastník autorských práv zaslal řádně vyplněnou a oprávněnou žádost. Když nás vlastník autorských práv formálně upozorní, že nejste oprávněni zveřejňovat na webu jeho obsah, zastavíme šíření vámi nahraného obsahu v souladu se zákonem o autorských právech.

Upozorňujeme, že videa mohou být z webu odstraněna i z jiných důvodů než porušení autorských práv. Nároky ze systému Content ID například nevedou k uplatnění sankcí.

Odstranění sankcionovaného videa uplatněnou sankci nevyřeší. Níže najdete informace o tom, jak vyřešit sankci za porušení autorských práv.

Postup při udělení sankce za porušení autorských práv

Všichni děláme chyby. Sankce za porušení autorských práv slouží jako výstraha. Sankce za porušení autorských práv však mohou ovlivnit váš přístup k možnosti zpeněžení. Navíc pokud váš živý přenos nebo archivovaný živý přenos bude odstraněn kvůli porušení autorských práv, váš přístup k přímým přenosům bude na 90 dní omezen.

Obdržíte-li tři sankce za porušení autorských práv:

 • Váš účet a související kanály jsou ukončeny.
 • Všechna videa nahraná do vašeho účtu budou odstraněna.
 • Nebudete moci vytvářet nové kanály.

Přechodné období

Pokud je váš kanál součástí Partnerského programu YouTube, máte nárok na přechodné období v délce sedmi dnů po udělení tří sankcí za porušení autorských práv, než bude váš kanál deaktivován. Během tohoto období nevyprší platnost vašich sankcí a nebudete moci nahrávat nová videa. Váš kanál zůstane aktivní a budete mít k němu přístup, abyste mohli vyřešit sankce. Pokud budou vaše sankce vyřešeny stažením nebo pokud přepošleme vaše protioznámení a ta budou úspěšná, váš kanál nebude deaktivován.
Podrobnosti o udělené sankci
 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Nad možností Stížnost na porušení autorských práv klikněte na šipku dolů. Tato možnost se nachází vedle příslušného videa ve sloupci Zpeněžení, pokud je k dispozici. V opačném případě se tato možnost zobrazí ve sloupci Viditelnost.
 4. Klikněte na Zobrazit podrobnosti stížnosti na porušení autorských práv.

Pokyny pro klasické Studio pro autory

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. Přejděte na Klasické Studio pro autory a pak Správce videí.
 3. Vyberte možnost Sdělení ve věci autorských práv.
 4. Klikněte na možnost  Zastaveno šíření videa vedle daného videa, abyste se dozvěděli více o odstranění videa.
Řešení sankce za porušení autorských práv

Jsou tři možnosti, jak vyřešit sankci za porušení autorských práv.

 1. Vyčkejte, dokud nevyprší: Sankce za porušení autorských práv vyprší po 90 dnech, pokud absolvujete Školu autorského práva.
 2. Požádejte o stažení nároku: Osobu, která nárokovala vaše video, můžete požádat, aby svou stížnost na porušení autorských práv stáhla.
 3. Podejte protioznámení: Pokud bylo video omylem identifikováno jako porušující autorská práva a v důsledku toho odstraněno, nebo splňuje podmínky pro uplatnění principu fair use, můžete podat protioznámení.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?