Základní informace o sankcích za porušení autorských práv

Tento článek pojednává o sankcích za porušení autorských práv. Pokud hledáte informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu, které se liší od sankcí za porušování autorských práv, podívejte se na základní informace ohledně sankcí za porušování pokynů pro komunitu.

Je-li u vašeho účtu uplatněna sankce za porušení autorských práv, znamená to, že vaše video bylo z YouTube odstraněno, protože nám vlastník autorských práv zaslal řádně vyplněnou a oprávněnou žádost. Když nás vlastník autorských práv formálně upozorní, že nejste oprávněni zveřejňovat na webu jeho obsah, zastavíme šíření vámi nahraného obsahu v souladu se zákonem o autorských právech.

Upozorňujeme, že videa mohou být z webu odstraněna i z jiných důvodů než porušení autorských práv. Naproti tomu nároky ze systému Content ID nevedou přímo k uplatnění sankcí.

Odstranění sankcionovaného videa uplatněnou sankci nevyřeší. Níže najdete informace o tom, jak vyřešit sankci za porušení autorských práv.

Postup při udělení sankce za porušení autorských práv

Všichni děláme chyby. Sankce za porušení autorských práv slouží jako výstraha. Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva. A to proto, abyste pochopili autorské právo a jak funguje na YouTube. 

Sankce za porušení autorských práv však mohou ovlivnit váš přístup k možnosti zpeněžení. Navíc platí, že pokud bude váš živý přenos odstraněn kvůli porušení autorských práv, bude váš přístup k přímým přenosům na 90 dní zastaven.

Obdržíte-li tři sankce za porušení autorských práv:

 • Váš účet a související kanály budou ukončeny.
 • Všechna videa nahraná do vašeho účtu budou odstraněna.
 • Nebudete moci vytvářet nové kanály.
Přechodné období
Pokud je váš kanál součástí Partnerského programu YouTube, máte nárok na přechodné období v délce sedmi dnů po udělení tří sankcí za porušení autorských práv, než bude váš kanál deaktivován. Během tohoto období nevyprší platnost vašich sankcí a nebudete moci nahrávat nová videa. Váš kanál zůstane aktivní a budete mít k němu přístup, abyste mohli sankce vyřešit. Pokud budou vaše sankce vyřešeny stažením nebo pokud přepošleme vaše protioznámení a ta budou úspěšná, váš kanál nebude deaktivován.
Získání informací o sankci
 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Ve sloupci Omezení klikněte u daného videa na položku Stížnost na porušení autorských práv.
 4. Klikněte na Zobrazit podrobnosti stížnosti na porušení autorských práv.

Pokyny pro klasické Studio pro autory

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. Klikněte na ikonu účtu vpravo nahoře  .
 3. Klikněte na Studio pro autory.
 4. Vlevo klikněte na Správce videí.
 5. Vyberte možnost Sdělení ve věci autorských práv.
 6. U videa, u kterého chcete zjistit podrobnější informace, klikněte na možnost Sankce za porušení autorských práv.
Řešení sankce za porušení autorských práv

Jsou tři možnosti, jak vyřešit sankci za porušení autorských práv:

 1. Vyčkejte, dokud nevyprší: Sankce za porušení autorských práv vyprší po 90 dnech. Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva.
 2. Požádejte o odvolání nároku: Osobu, která nárokovala vaše video, můžete požádat, aby svou stížnost na porušení autorských práv stáhla.
 3. Podejte protioznámení: Pokud bylo video identifikováno jako porušující autorská práva, a v důsledku toho odstraněno omylem, nebo splňuje podmínky pro uplatnění principu fair use, můžete podat protioznámení.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?