Základní informace o sankcích za porušení autorských práv

Tento článek pojednává o sankcích za porušení autorských práv. Pokud hledáte informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu, které se liší od sankcí za porušování autorských práv, podívejte se na základní informace ohledně sankcí za porušování pokynů pro komunitu.

Je-li u vašeho účtu uplatněna sankce za porušení autorských práv, znamená to, že vlastník autorských práv podal kompletní, platnou oficiální žádost o zastavení šíření svého obsahu, který je chráněn autorskými právy. Pokud takovou formální žádost obdržíme, zastavíme šíření vámi nahraného videa v souladu s autorským právem.

Video může mít najednou vždy pouze jednu sankci za porušení autorských práv. Upozorňujeme, že videa mohou být z webu odstraněna i z jiných důvodů než porušení autorských práv. Naproti tomu nároky ze systému Content ID nevedou přímo k uplatnění sankcí.

Odstranění sankcionovaného videa uplatněnou sankci nevyřeší. Níže najdete informace o tom, jak vyřešit sankci za porušení autorských práv.

Postup při udělení sankce za porušení autorských práv

Všichni děláme chyby. Sankce za porušení autorských práv slouží jako výstraha. Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva. Škola autorského práva pomáhá autorům lépe pochopit principy autorského práva a jeho fungování na YouTube. 

Sankce za porušení autorských práv však mohou ovlivnit váš přístup k možnosti zpeněžení. Navíc platí, že pokud bude váš živý přenos odstraněn kvůli porušení autorských práv, bude váš přístup k přímým přenosům na 90 dní zastaven.

Obdržíte-li tři sankce za porušení autorských práv:

  • Váš účet a související kanály budou ukončeny.
  • Všechna videa nahraná do vašeho účtu budou odstraněna.
  • Nebudete moci vytvářet nové kanály.
Přechodné období
Pokud je váš kanál součástí Partnerského programu YouTube, máte k dispozici sedmidenní přechodné období. Po uvalení tří sankcí za porušení autorských práv máte dalších sedm dní na to, abyste situaci vyřešili, než bude váš kanál deaktivován. Během tohoto období nevyprší platnost sankcí a nemůžete nahrávat nová videa. Kanál zůstává aktivní a máte k němu přístup, abyste mohli sankce vyřešit. Pokud podáte protioznámení, kanál nebude deaktivován, dokud se toto protioznámení nevyřeší. Bude-li protioznámení vyřešeno ve váš prospěch nebo dojde ke stažení nároku, kanál nebude ovlivněn.
Jak získat informace o sankci
  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V nabídce vlevo vyberte Videa.
  3. Do filtru  zadejte Nároky ohledně autorských práv.
  4. Najeďte na položku Stížnost na porušení autorských práv ve sloupci Omezení a vyberte možnost ZOBRAZIT PODROBNOSTI.
Řešení sankce za porušení autorských práv

Jsou tři možnosti, jak vyřešit sankci za porušení autorských práv:

  1. Vyčkejte, dokud nevyprší: Sankce za porušení autorských práv vyprší po 90 dnech. Při obdržení první sankce za porušení autorských práv musíte projít Školou autorského práva.
  2. Požádejte o odvolání nároku: Osobu, která nárokovala vaše video, můžete požádat, aby svou stížnost na porušení autorských práv stáhla.
  3. Podejte protioznámení: Pokud se domníváte, že video bylo odstraněno omylem nebo se na ně vztahuje princip „fair use“, můžete podat protioznámení.

Další informace naleznete ve videu

Podívejte se na následující video z kanálu YouTube Creators, které nabízí základní informace o sankcích za porušení autorských práv.

Copyright in YouTube Studio: Addressing Copyright Claims with New Tools, Filters and More

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?