Rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền

Sau khi gửi thông báo vi phạm bản quyền, chủ sở hữu bản quyền có thể nhận ra rằng họ đã xác định sai nội dung hoặc thay đổi quyết định về việc khiếu nại. Khi đó, YouTube sẵn sàng xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại về bản quyền từ bên gửi khiếu nại đó ban đầu.

Nếu bạn đã xóa video:

Nếu đã xóa một video bị cáo buộc vi phạm bản quyền, bạn có thể rút đơn khiếu nại trên trang Rút đơn khiếu nại. Ngoài ra còn có các trang khác để bạn có thể rút đơn khiếu nại đã gửi thông qua Chương trình xác minh nội dung (CVP)Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Xin lưu ý rằng sau khi rút đơn khiếu nại, bạn không thể khiếu nại lại video mà chính mình đã xóa trước đó. Để gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để gửi đơn khiếu nại về bản quyền.

Nếu không có Tài khoản Google và muốn rút đơn khiếu nại vi phạm bản quyền, bạn cần phải gửi cho chúng tôi các thông tin sau:

  1. Tuyên bố rút đơn khiếu nại (chẳng hạn như "Tôi xin rút đơn khiếu nại về vi phạm bản quyền")
  2. URL hoàn chỉnh và cụ thể của video đang được đề cập (ví dụ: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
  3. Chữ ký điện tử (bạn chỉ cần ghi tên pháp lý đầy đủ của mình là được)

Hãy gửi yêu cầu rút đơn khiếu nại đến copyright@youtube.com từ cùng địa chỉ email đã dùng để gửi đơn khiếu nại vi phạm ban đầu. Nếu khác địa chỉ email, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu rút đơn khiếu nại của bạn.

Nếu người khác đã xóa video của bạn:

Nếu là người sáng tạo và có video bị khiếu nại vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để đề nghị họ rút đơn khiếu nại.

Một số người dùng liệt kê các cách thức để người khác có thể liên hệ với họ trên kênh của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách liên hệ với những người dùng khác tại đây.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại gửi từ cùng địa chỉ email hoặc cùng miền đã gửi đơn khiếu nại vi phạm bản quyền ban đầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?