Rút lại khiếu nại về việc vi phạm bản quyền

Sau khi gửi thông báo vi phạm bản quyền, chủ sở hữu bản quyền có thể nhận ra rằng họ đã xác định nhầm nội dung hoặc thay đổi quyết định về việc khiếu nại. Khi đó, YouTube sẵn sàng xử lý yêu cầu rút đơn khiếu nại về bản quyền từ bên gửi khiếu nại đó ban đầu.

Nếu bạn đã xóa video:

Nếu đã xóa một video bị cáo buộc vi phạm bản quyền, thì bạn có thể rút lại khiếu nại của mình bằng cách gửi email. Hãy chắc chắn rằng bạn gửi cho chúng tôi các thông tin sau đây:

  1. Tuyên bố về việc rút lại (chẳng hạn như "Tôi xin rút lại khiếu nại về việc vi phạm bản quyền")
  2. URL hoàn chỉnh và cụ thể của video bị khiếu nại (ví dụ: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxx)
  3. Chữ ký điện tử (bạn chỉ cần nhập tên pháp lý đầy đủ của mình là được)

Hãy gửi yêu cầu rút lại khiếu nại đến địa chỉ copyright@youtube.com bằng chính địa chỉ email mà ban đầu bạn đã dùng để gửi khiếu nại về việc vi phạm bản quyền đó. Nếu bạn dùng địa chỉ email khác, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu rút lại khiếu nại của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng các trang khác để rút lại các đơn khiếu nại mà bạn đã gửi qua Chương trình xác minh nội dung (CVP)Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Xin lưu ý rằng sau khi rút đơn khiếu nại, bạn không thể khiếu nại lại video mà chính mình đã xóa trước đó. Để gửi yêu cầu rút lại khiếu nại, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã dùng để gửi khiếu nại về bản quyền.

Nếu người khác đã xóa video của bạn:

Nếu là người sáng tạo và có video bị khiếu nại vi phạm bản quyền, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu bản quyền để đề nghị họ rút lại khiếu nại.

Một số người sáng tạo có cung cấp các phương thức liên hệ trên kênh của họ. Tìm hiểu thêm về cách liên hệ với những người sáng tạo khác tại đây.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể xử lý yêu cầu rút lại khiếu nại gửi từ cùng địa chỉ email hoặc cùng miền đã gửi đơn khiếu nại vi phạm bản quyền ban đầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?