Gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền

Nếu cho rằng tác phẩm được bảo vệ bản quyền của mình đã bị đăng lên YouTube mà chưa có sự cho phép, thì bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền. Trước khi gửi thông báo, bạn cần cân nhắc xem quy tắc về sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hoặc trường hợp ngoại lệ tương tự về bản quyền có áp dụng đối với tác phẩm của mình hay không. Người gửi các yêu cầu này phải là chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu.

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền là sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng máy tính để dễ dàng thao tác nhất.

Gửi đơn khiếu nại về bản quyền

 

Sau khi gỡ bỏ video, để thay thế nội dung đã ngừng hoạt động, YouTube sẽ đăng tên chủ sở hữu bản quyền mà bạn cung cấp. Nếu bạn có thể cung cấp tên thay thế hợp pháp và hợp lệ, chẳng hạn như tên công ty hoặc tên của người đại diện, thì chúng tôi sẽ xem xét và sử dụng tên này (nếu thích hợp). Cùng với nội dung mô tả (những) tác phẩm bị cáo buộc vi phạm, tên này sẽ là một phần trong hồ sơ công khai về yêu cầu của bạn. Tất cả các thông tin khác, kể cả tên pháp lý đầy đủ và email của bạn, đều là một phần của toàn bộ thông báo yêu cầu gỡ bỏ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người tải lên.

Nếu bạn chọn gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, hãy nhớ rằng bạn sẽ bắt đầu một thủ tục tố tụng.

Không khiếu nại sai. Việc sử dụng sai mục đích quy trình này có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoạt động hoặc dẫn đến các hậu quả pháp lý khác.

Để quản lý nhiều đoạn nội dung có bản quyền, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để xem công cụ quản lý bản quyền nào hữu ích nhất với mình. Chúng tôi cũng chấp nhận các thông báo vi phạm bản quyền không cần theo mẫu gửi bằng email, fax và thư.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?