Gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền

Nếu nội dung được bảo vệ bản quyền của bạn đã bị đăng trái phép lên YouTube thì bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền. Trước khi gửi thông báo, bạn cần cân nhắc xem liệu các quy tắc ngoại lệ về bản quyền như sử dụng hợp lý, xử lý hợp lý hay tương tự có áp dụng trong trường hợp này không. Người gửi những yêu cầu này phải là chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu.

Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền là sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng máy tính để có thể thao tác dễ dàng nhất.

YouTube sẽ đăng tên chủ sở hữu bản quyền mà bạn cung cấp thay cho nội dung bị ngừng hoạt động. Nếu bạn có thể cung cấp tên thay thế hợp pháp và hợp lệ, chẳng hạn như tên công ty hoặc tên của người đại diện được ủy quyền, thì chúng tôi sẽ xem xét và sử dụng tên này (nếu thích hợp). Cùng với nội dung mô tả (những) tác phẩm bị cáo buộc vi phạm, tên này sẽ là một phần trong hồ sơ công khai về yêu cầu của bạn. Tất cả các thông tin khác, kể cả tên pháp lý đầy đủ và email của bạn, đều là một phần của toàn bộ thông báo yêu cầu gỡ bỏ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người tải lên.

Nếu bạn chọn gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, hãy nhớ rằng bạn sẽ bắt đầu một thủ tục tố tụng.

Không khiếu nại sai. Việc sử dụng sai mục đích quy trình này có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng hoạt động hoặc dẫn đến các hậu quả pháp lý khác.

Gửi đơn khiếu nại bản quyền

Để quản lý nhiều đoạn nội dung có bản quyền, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để xem công cụ quản lý bản quyền nào hữu ích nhất với mình. Chúng tôi cũng chấp nhận các thông báo vi phạm bản quyền không theo mẫu gửi qua email, fax và thư. Tìm hiểu cách báo cho chúng tôi nội dung không phải video được cho là vi phạm trên YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?