Skicka in en anmälan om upphovsrättsintrång

Om ditt upphovsrättsskyddade material har lagts upp på YouTube utan tillstånd kan du göra en anmälan om intrång i upphovsrätten. Se till att du tagit reda på om tillåten användning, skälig användning eller liknande undantag från upphovsrätten gäller. En sådan anmälan ska skickas in av upphovsrättsinnehavaren eller av ett ombud med fullmakt att agera för innehavarens räkning.

Skicka in en upphovsrättsanmälan

Det snabbaste och enklaste sättet att skicka in en anmälan om upphovsrättsintrång är via vårt webbformulär. Då inleds en juridisk process. Vi rekommenderar att du använder en dator till detta. 

Namnet du anger som upphovsrättsinnehavare visas på YouTube i stället för det inaktiverade innehållet. Om du kan uppge ett giltigt juridiskt alternativ, som ett företagsnamn eller namnet på en behörig representant, granskar vi och tillämpar det om det är lämpligt. Därmed ingår namnet i din anmälans officiella information tillsammans med din beskrivning av de upphovsrättsskyddade verken i fråga.

All övrig information, till exempel ditt fullständiga namn och din e-postadress, ingår i anmälan om borttagning och kan skickas till innehållsleverantören.

Skicka in en upphovsrättsanmälan

Vi vill inte ha några falska anspråk. Missbruk av den här processen kan leda till att ditt konto stängs av eller andra juridiska följder.

Visa dina upphovsrättsanmälningar

Du kan hålla reda på tidigare meddelanden om borttagning du har skickat till YouTube i YouTube Studio. Klicka här eller följ stegen nedan om du vill visa dina begäranden om borttagning på grund av upphovsrättsliga skäl.

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. Klicka på Upphovsrätt i menyn till vänster.
  3. Klicka på Begäranden om borttagning.

Hantera upphovsrätt för flera delar av innehåll

Om du behöver hantera flera upphovsrättsskyddade innehållsenheter kan du använda det här formuläret för att ta reda på vilka verktyg för upphovsrättshantering som passar bäst för dig. Vi accepterar också anmälningar om brott mot upphovsrätten i fritt format, som skickas via e-post, fax eller vanlig post. Läs om hur du rapporterar annat innehåll än videor som påstås göra intrång på YouTube.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?