Odoslanie žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv

Ak sa domnievate, že vaše dielo chránené autorskými právami bolo na YouTube uverejnené bez autorizácie, môžete odoslať oznámenie o porušení autorských práv. Pred odoslaním zvážte, či sa na daný prípad nevzťahuje princíp fair use, fair dealing alebo iná podobná výnimka z autorských práv. Tieto žiadosti by mal odosielať vlastník autorských práv alebo zástupca oprávnený konať v mene vlastníka.

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako odoslať žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv, je prostredníctvom nášho webového formulára. Ako najjednoduchší spôsob vám odporúčame použiť počítač.

Namiesto vypnutého obsahu sa na YouTube zverejní meno, ktoré zadáte ako vlastníka autorských práv. Ak nám viete poskytnúť platnú, právne prípustnú alternatívu, ako je napríklad názov spoločnosti alebo meno oprávneného zástupcu, skontrolujeme ju a použijeme, ak to bude vhodné. Meno sa stane súčasťou verejného záznamu vašej žiadosti spolu s vaším popisom diel, ktorých autorské práva boli údajne porušené. Všetky ostatné informácie vrátane vášho celého mena a e‑mailovej adresy sú súčasťou úplnej žiadosti o zastavenie šírenia, ktorá môže byť poskytnutá používateľovi, ktorý nahral video.

Nezabudnite, že ak sa rozhodnete odoslať žiadosť o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv, začne sa tým právny proces.

Neodosielajte neoprávnené nároky. Zneužitie tohto procesu môže viesť k pozastaveniu vášho účtu alebo iným právnym následkom.

Odoslanie sťažnosti na porušenie autorských práv

Ak chcete spravovať viacero položiek obsahu chráneného autorskými právami, pomocou tohto formulára môžete zistiť, ktoré nástroje na správu autorských práv sú pre vás najužitočnejšie. Prijímame tiež oznámenia o porušení autorských práv vo voľnom formáte odoslané e‑mailom, faxom alebo poštou. Zistite, ako na YouTube nahlásiť iný obsah ako video, ktorý údajne porušuje vaše autorské práva.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?