Przesyłanie żądania usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich

Jeśli Twój utwór chroniony prawem autorskim został opublikowany w YouTube bez pozwolenia, możesz przesłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Przed przesłaniem sprawdź, czy sposób wykorzystania Twoich treści nie jest objęty zasadą dozwolonego użytku lub innym podobnym wyjątkiem, albo czy użytkownik nie działał w dobrej wierze. Takie powiadomienia może przesłać tylko właściciel praw autorskich lub przedstawiciel upoważniony do występowania w imieniu właściciela.

Najprostszym i najszybszym sposobem przesłania powiadomienia o naruszeniu praw autorskich jest wypełnienie formularza internetowego. Zalecamy wypełnienie go na komputerze, co ułatwi cały proces.

Prześlij powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

 

Nazwa, którą podasz jako właściciela praw autorskich, pojawi się w YouTube w miejscu wyłączonych materiałów. Jeśli możesz podać ważną z prawnego punktu widzenia alternatywną nazwę, taką jak nazwa firmy lub przedstawiciela, który jest upoważniony do działania w Twoim imieniu, zapoznamy się z nią i w stosownych przypadkach zastosujemy. Nazwa ta stanie się częścią danych upublicznionych w związku z Twoim żądaniem wraz z opisem utworów, do których prawa zostały przypuszczalnie naruszone. Wszystkie pozostałe informacje, w tym Twoje pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail, stanowią integralną część żądania usunięcia treści i mogą zostać przekazane przesyłającemu.

Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich, pamiętaj, że rozpoczynasz proces prawny.

Nie zgłaszaj fałszywych roszczeń. Nadużycie tego procesu może spowodować zawieszenie konta i inne konsekwencje prawne.

Aby zarządzać wieloma treściami objętymi prawami autorskimi, możesz skorzystać z tego formularza, by sprawdzić, które narzędzia do zarządzania prawami autorskimi będą dla Ciebie najbardziej przydatne. Przyjmujemy powiadomienia o naruszeniu praw autorskich również w formacie dowolnym wysłane e-mailem, pocztą tradycyjną lub faksem. Dowiedz się, jak zgłaszać treści niebędące filmami, które potencjalnie naruszają Twoje prawa autorskie w YouTube.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?