Przesyłanie żądania usunięcia treści

Jeśli Twój utwór chroniony prawem autorskim został opublikowany w YouTube bez Twojego pozwolenia, możesz przesłać żądanie usunięcia treści. Przesłanie takiego żądania rozpoczyna proces prawny.

Przygotowanie żądania usunięcia treści

Zanim prześlesz żądanie usunięcia treści, weź pod uwagę te kwestie:

  1. Wyłączenie ochrony prawa autorskiego: zastanów się, czy sposób wykorzystania treści nie jest objęty dozwolonym użytkiem lub innym wyłączeniem ochrony prawa autorskiego, takim jak działanie w dobrej wierze. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie tego, że ta możliwość została przez Ciebie wzięta pod uwagę. Treści wskazane w żądaniu usunięcia nie zostaną usunięte, jeśli nie zareagujesz odpowiednio lub jeśli będzie miało zastosowanie wyłączenie ochrony prawa autorskiego.
  2. Dane osobowe: dowiedz się, jak będą wykorzystywane Twoje dane kontaktowe, gdy prześlesz żądanie usunięcia treści.
  • Pamiętaj, że żądanie usunięcia może przesłać właściciel praw autorskich lub przedstawiciel upoważniony do występowania w jego imieniu.

Żądania planowanego usunięcia treści: rozważ wysłanie żądania planowanego usunięcia treści, które wejdzie w życie po 7 dniach. Oznacza to, że przesyłający będzie miał 7 dni na usunięcie treści, aby uniknąć otrzymania ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich.

Przesyłanie żądania usunięcia treści

Najszybszym i najprostszym sposobem na przesłanie żądania usunięcia treści jest wypełnienie na komputerze naszego formularza internetowego. Akceptujemy też żądania usunięcia treści przesłane e-mailem, faksem i pocztą tradycyjną.

Nie zgłaszaj fałszywych roszczeń. Niewłaściwe używanie tego formularza, np. do przesyłania nieprawdziwych informacji, może spowodować zawieszenie konta lub inne konsekwencje prawne.

Aby przejść do formularza internetowego, kliknij ten przycisk:

Prześlij żądanie usunięcia treści

Możesz też otworzyć formularz internetowy bezpośrednio w YouTube Studio:

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Prawa autorskie .
  3. Kliknij opcję NOWE ŻĄDANIE USUNIĘCIA.

 

Treści inne niż filmy: nasz formularz internetowy nie służy do przesyłania żądań usunięcia treści innych niż filmy, np. obrazów banera kanału. Dowiedz się, jak przesłać żądanie usunięcia treści innych niż filmy.

Zapobieganie ponownemu przesyłaniu

W formularzu internetowym możesz zaznaczyć opcję, która blokuje ponowne przesyłanie kopii zgłoszonych przez Ciebie filmów do YouTube. Jeśli ją wybierzesz, Twój adres e-mail i nazwa właściciela praw autorskich mogą zostać udostępnione przesyłającemu, któremu zablokowano możliwość przesłania filmu. Dowiedz się więcej o zapobieganiu ponownemu przesyłaniu usuniętych filmów.

Zarządzanie żądaniami usunięcia treści

Aby zobaczyć wcześniejsze żądania usunięcia treści przesłane do YouTube:

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. W menu po lewej stronie kliknij Prawa autorskie .
  3. Kliknij Żądania usunięcia treści.

Jeśli zarządzasz wieloma utworami chronionymi prawem autorskim i często musisz przesyłać żądania usunięcia treści, możesz kwalifikować się do korzystania z bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania prawami autorskimi. Więcej informacji o narzędziach do zarządzania prawami autorskimi w YouTube

Więcej informacji o żądaniach usunięcia, w tym o tym, co się dzieje po przesłaniu takiego żądania, znajdziesz w artykule z omówieniem procesu usuwania treści na podstawie żądania.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne