Obecnie mogą występować problemy techniczne z YouTube. Pracujemy nad ich rozwiązaniem.

Przesyłanie żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich

Jeśli Twój utwór chroniony prawem autorskim został opublikowany w YouTube bez Twojego pozwolenia, możesz przesłać żądanie usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich. Przesłanie tego żądania rozpoczyna proces prawny.

Co warto wiedzieć przed przesłaniem żądania usunięcia treści

 • Wyłączenie ochrony prawa autorskiego: zastanów się, czy sposób wykorzystywania treści nie jest objęty wyłączeniem ochrony prawa autorskiego, np. w ramach dozwolonego użytku czy działania w dobrej wierze. Jeśli tak, przesłane żądanie usunięcia treści będzie bezpodstawne.
 • Dane osobowe:
  • Jeśli film zostanie usunięty z powodu naruszenia praw autorskich, w jego miejscu w YouTube pojawi się nazwa właściciela praw autorskich.
  • Aby żądanie usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich było kompletne, musisz podać swoje pełne imię i nazwisko. Możemy udostępnić je osobie, która przesłała film usunięty z powodu naruszenia praw autorskich.
  • Podstawowy adres e-mail podany w żądaniu usunięcia treści może być przekazany osobie, która przesłała film usunięty z powodu naruszenia praw autorskich. Może się ona skontaktować z Tobą, aby rozwiązać ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich.
  • Twój adres pocztowy i numer telefonu pozostaną poufne, chyba że zostaniemy poproszeni o ich ujawnienie w związku ze złożeniem pozwu przeciwko Tobie. Jeśli taka prośba zostanie do nas skierowana, poinformujemy Cię o tym.
 • Blokowanie kopii: wybierz tę opcję, by zapobiec przesyłaniu do YouTube kopii filmów, które zgłaszasz. Jeśli ją wybierzesz, Twój adres e-mail i nazwa właściciela praw autorskich mogą zostać udostępnione przesyłającemu, któremu zablokowano możliwość przesłania filmu.
 • Żądania planowanego usunięcia: możesz wysłać żądanie planowanego usunięcia treści, które wejdzie w życie po 7 dniach. Przesyłający otrzyma wtedy powiadomienie i będzie miał 7 dni na podjęcie działania, zanim treści zostaną usunięte.
 • Treści inne niż filmy: aby przesłać żądanie usunięcia treści innych niż filmy, np. grafiki ikony kanału, wykonaj czynności opisane tutaj. Nasz formularz internetowy nie obsługuje żądań usunięcia treści innych niż filmy.

Jak przesłać żądanie usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich

Najszybszym i najprostszym sposobem na przesłanie żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich jest wypełnienie na komputerze naszego formularza internetowego. Powinien to zrobić właściciel praw autorskich lub upoważniony przedstawiciel.

Nie zgłaszaj fałszywych roszczeń. Niewłaściwe używanie tego formularza, np. do przesyłania nieprawdziwych informacji, może spowodować zawieszenie konta lub inne konsekwencje prawne.

Aby przejść do formularza internetowego, kliknij ten przycisk:

Przesyłanie żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich

Możesz też otworzyć formularz internetowy bezpośrednio w YouTube Studio:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Prawa autorskie .
 3. Kliknij opcję NOWA PROŚBA O USUNIĘCIE.

Akceptujemy też żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich przesłane e-mailem, faksem i pocztą tradycyjną.

Co się stanie, gdy prześlesz żądanie usunięcia treści

Po otrzymaniu żądania usunięcia treści sprawdzamy, czy jest ono prawidłowe i czy zawiera wszystkie wymagane informacje, aby zachować zgodność z prawem. Gdy podejmiemy jakieś działanie, otrzymasz e-maila. 

Jeśli w Twoim żądaniu zabraknie jakichś informacji lub poprosimy Cię o dodatkowe szczegóły, odpowiedz na e-maila i podaj nam potrzebne informacje, abyśmy mogli rozpatrzyć Twoją prośbę. Pamiętaj, że dopóki nie otrzymamy tych informacji, film może pozostać w YouTube.

Możemy poprosić na przykład o:

 • podanie bardziej szczegółowego tytułu utworu chronionego prawem autorskim;
 • przesłanie dowodu na to, że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich, którego reprezentujesz;
 • potwierdzenie, że film jest objęty wyłączeniem ochrony prawa autorskiego, takim jak dozwolony użytek lub działanie w dobrej wierze.

Zarządzanie żądaniami usunięcia treści

Aby zobaczyć wcześniejsze żądania usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich przesłane do YouTube:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Prawa autorskie .
 3. Kliknij Żądania usunięcia treści.
Jeśli zarządzasz wieloma utworami chronionymi prawem autorskim i często musisz przesyłać żądania usunięcia treści, możesz kwalifikować się do korzystania z bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania prawami autorskimi. Więcej informacji o narzędziach do zarządzania prawami autorskimi w YouTube
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
59
false
false