Een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen

Als je auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming op YouTube is gepost, kun je een melding van auteursrechtschending indienen. Controleer of er sprake is van redelijk gebruik, redelijke distributie of een soortgelijke uitzondering op het auteursrecht voordat je een melding indient. Deze verzoeken moeten worden ingediend door de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens de eigenaar te handelen.

Ons webformulier biedt de snelste en eenvoudigste manier om een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending in te dienen. We raden aan om een computer te gebruiken, dat is het eenvoudigst.

Een auteursrechtklacht indienen

 

De naam die je als auteursrechteigenaar invoert, wordt op YouTube gepubliceerd in plaats van de uitgeschakelde content. Als je een geldig wettelijk alternatief kunt opgeven, zoals een bedrijfsnaam of de naam van een vertegenwoordiger die je hebt gemachtigd om namens jou op te treden, beoordelen we de naam. Indien van toepassing gebruiken we deze. De naam wordt aan het openbare verslag van je verzoek toegevoegd, samen met je beschrijvingen van de werken waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt. Alle overige informatie, inclusief je volledige wettelijke naam en e-mailadres, wordt toegevoegd aan het volledige verwijderingsverzoek. Deze melding kan naar de uploader worden verzonden.

Als je ervoor kiest om een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending in te dienen, moet je in gedachten houden dat je een juridische procedure start.

Dien geen valse claims in. Misbruik van deze procedure kan tot opschorting van je account leiden of andere juridische gevolgen hebben.

Als je meerdere stukken met door auteursrecht beschermde content wilt beheren, kun je dit formulier gebruiken om te zien welke tools voor auteursrechtbeheer het nuttigst voor je zijn. We accepteren ook meldingen van auteursrechtschendingen die je zelf hebt opgesteld en die zijn ingediend per e-mail, fax of post.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?