Een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indienen

Als je auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming op YouTube is gepost, kun je een melding van auteursrechtschending indienen. Controleer of er sprake is van redelijk gebruik, redelijke distributie of een soortgelijke uitzondering op het auteursrecht voordat je een melding indient. Deze verzoeken mogen alleen worden ingediend door de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens de eigenaar te handelen.

Ons webformulier biedt de snelste en eenvoudigste manier om een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending in te dienen. Je kunt het formulier makkelijker invullen op een desktopcomputer of laptop dan op een mobiel apparaat of tablet.

Een auteursrechtklacht indienen

 

De naam die je voor de auteursrechteigenaar opgeeft, wordt op YouTube in de plaats van de uitgeschakelde content gepubliceerd. Als je een geldig wettelijk alternatief kunt opgeven, zoals een bedrijfsnaam of de naam van een vertegenwoordiger die je hebt gemachtigd om namens jou op te treden, beoordelen we de naam. Indien van toepassing gebruiken we deze. De naam wordt aan het openbare verslag van je verzoek toegevoegd, samen met je beschrijvingen van de werken waarop vermeende inbreuk wordt gemaakt. Alle overige informatie, inclusief je volledige wettelijke naam en e-mailadres, wordt toegevoegd aan het volledige verwijderingsverzoek. Deze melding kan naar de uploader worden verzonden.

Als je ervoor kiest om een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending in te dienen, moet je er rekening mee houden dat je een juridische procedure start.

Dien geen valse claims in. Misbruik van deze procedure kan tot opschorting van je account leiden of andere juridische gevolgen hebben.

Als je een bedrijf hebt en de exclusieve rechten bezit op een groot aantal video's waarvoor regelmatig online rechtenbeheer is vereist, kun je een verzoek indienen voor toegang tot het Content ID-systeem van YouTube of ons Programma voor contentverificatie.

We accepteren ook meldingen van auteursrechtschending die je zelf hebt opgesteld en die per e-mail, fax of post worden ingediend.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?