Pranešimo apie panaikinimą dėl autorių teisių pateikimas

Jei jums priklausantis autorių teisių saugomas kūrinys buvo paskelbtas „YouTube“ be leidimo, galite pateikti pranešimą apie autorių teisių pažeidimą. Prieš pateikdami būtinai pagalvokite, ar autorių teisėms netaikomos sąžiningo naudojimo arba sąžiningos praktikos nuostatos ar panaši išimtis. Tokias užklausas turėtų siųsti autorių teisių savininkas arba tarpininkas, įgaliotas veikti savininko vardu.

Greičiausias ir paprasčiausias būdas pateikti pranešimą apie panaikinimą dėl autorių teisių – žiniatinklio forma. Lengviausia tai padaryti kompiuteriu.

Vardas ir pavardė, kuriuos nurodysite kaip autorių teisių savininkas, bus paskelbti „YouTube“ vietoj išjungto turinio. Jei turite tinkamą juridinę alternatyvą, pavyzdžiui, galite pateikti įmonės pavadinimą ar įgaliotojo atstovo vardą ir pavardę, peržiūrėję naudosime tą alternatyvą, jei bus įmanoma. Kartu su tariamai pažeidžiamo (-ų) darbo (-ų) aprašu (-ais), ši informacija sudarys viešai skelbiamus užklausos duomenis. Visa kita informacija, įskaitant jūsų oficialius vardą ir pavardę bei el. pašto adresą, įtraukiama į išsamų panaikinimo pranešimą, kuris gali būti pateiktas įkėlėjui.

Jei nuspręsite pateikti panaikinimo dėl autorių teisių užklausą, nepamirškite, kad pradedate procesinius veiksmus.

Neteikite melagingų paraiškų. Netinkamai naudojant šį procesą gali būti laikinai sustabdytas paskyros teikimas arba grėsti kitos teisinės pasekmės.

Pateikti skundą dėl autorių teisių

Jei tvarkote labai daug autorių teisių saugomo turinio, iš šios formos galite sužinoti, kurie autorių teisių tvarkymo įrankiai jums pravarčiausi. Taip pat priimame laisvos formos pranešimus apie autorių teisių pažeidimus, pateikiamus el. paštu, faksu ir paštu. Sužinokite, kaip pranešti apie įtariamą pažeidimą ne vaizdo įrašuose, o kitame „YouTube“ turinyje.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?