Odeslání oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo na YouTube zveřejněno bez povolení, můžete odeslat oznámení o porušení autorských práv. Než oznámení odešlete, nejprve důkladně zvažte, zda se na uvedené dílo nevztahuje princip fair use či princip poctivého využití nebo jiná výjimka z ochrany autorských práv. Žádost může odeslat vlastník autorských práv nebo osoba oprávněná jednat jeho jménem.

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak podat oznámení o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, je prostřednictvím webového formuláře. Jako nejjednodušší metodu doporučujeme použít počítač.

Odeslání stížnosti na porušení autorských práv

 

Jméno, které zadáte jako vlastníka autorských práv, bude na YouTube zveřejněno namísto staženého obsahu. Pokud nám poskytnete platnou právní alternativu, jako např. název společnosti nebo jméno oprávněného zástupce, prověříme ji a případně použijeme. Dané jméno se společně s vaším popisem dotčených děl stane součástí veřejného záznamu o vaší žádosti. Všechny ostatní údaje, včetně celého jména a e-mailové adresy, jsou součástí plné verze oznámení o zastavení šíření, které může být zasláno uživateli, jenž video nahrál.

Pokud se rozhodnete podat žádost o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv, mějte na paměti, že se jedná o právní řízení.

Nevznášejte neoprávněné nároky. Zneužití tohoto procesu může mít za následek pozastavení vašeho účtu nebo další právní důsledky.

Pokud spravujete více položek obsahu chráněných autorskými právy, můžete využít tento formulář, abyste zjistili, které nástroje pro správu autorských práv jsou pro vás nejužitečnější. Přijímáme také oznámení o porušení autorských práv v jiných formátech podaná e-mailem, faxem nebo poštou. Zjistěte, jak nahlásit jiný obsah než video, který domněle porušuje autorská práva na YouTube.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?