Policyer om trakasserier och cybermobbning

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.
Vi informerade nyligen om uppdateringar av vår policy mot trakasserier för att ge kreatörer och användare ett bättre skydd. Policyn nedan har uppdaterats enligt dessa ändringar.

Innehåll med hot mot personer är inte tillåtet på YouTube. Vi tillåter inte heller innehåll med långvariga eller skadliga förolämpningar mot en person på grund av medfödda egenskaper, som tillhörighet till en skyddad grupp eller fysiska egenskaper.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen. Få tips och läs om rekommenderade metoder för att skydda dig själv, ditt konto och din integritet i den här artikeln i vårt hjälpcenter.

Om du får faktiska hot och känner dig rädd ska du anmäla hotet direkt till den lokala polismyndigheten.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp innehåll på YouTube om det stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Innehåll med långvariga kränkningar eller skadliga förolämpningar (t.ex. rasistiska uttalanden) på grund av någons medfödda egenskaper. Det kan handla om tillhörighet till en skyddad grupp, fysiska egenskaper eller status som överlevare av exempelvis sexuella övergrepp, våld i hemmet eller barnmisshandel.
 • Innehåll som laddas upp i syfte att förnedra, lura eller förolämpa en minderårig. En minderårig är någon som inte är myndig. Myndighetsåldern är vanligtvis 18 år, men det kan variera mellan olika geografiska områden.

Andra typer av innehåll som bryter mot den här policyn

 • Innehåll som avslöjar en persons personuppgifter, till exempel hemadress, e-postadresser, inloggningsuppgifter, telefonnummer, passnummer eller bankkontouppgifter.
  • Obs! Det här gäller inte uppgifter som är tillgängliga för allmänheten, till exempel telefonnumret till en offentlig tjänsteman eller ett företag.
 • Innehåll som uppmuntrar andra att trakassera eller hota individer på eller utanför YouTube.
 • Innehåll som uppmuntrar olämpligt uppträdande hos fans, som doxing, dogpiling, onlinebrigader eller aktiviteter utanför plattformen.
 • Innehåll som pekar ut en identifierbar person i samband med en farlig konspirationsteori som har kopplingar till direkta hot eller våldsamma handlingar.
 • Innehåll med implicita eller explicita hot om att skada identifierbara personer fysiskt eller förstöra egendom.
  • Obs! ”Implicita hot” avser även hot som inte refererar till en viss tidpunkt, plats eller metod, men som kan innehålla uppvisande av vapen, simulerat våld osv.
 • Innehåll som laddats upp av vigilanter som håller en identifierbar person fången eller begår övergrepp mot denna.
 • Innehåll som respektlöst skildrar eller hånar en identifierbar person som har dött eller skadats allvarligt.
 • Innehåll som visar kreatörer som simulerar extremt våld mot andra (avrättningar, tortyr, lemlästningar, misshandel osv.).
 • Innehåll som visar sexhandlingar utan samtycke, oönskad sexualisering eller någon typ av grafisk sexualisering eller förnedring av en person.
 • Innehåll som visar eller förklarar hur man distribuerar bildmaterial med sexhandlingar utan samtycke. 

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Observera att det här inte är en fullständig lista.

Undantag

Vi kan tillåta innehåll som innehåller trakasserier om huvudsyftet är pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt. Det betyder inte att det är fritt fram att trakassera någon. Några exempel:

 • Debatter om uppmärksammade tjänstemän eller ledare: Innehåll med debatter eller diskussioner om aktuella ämnen som rör personer i maktställningar, som uppmärksammade myndighetstjänstemän eller vd:ar för stora multinationella företag.
 • Innehåll med manus: Innehåll med förolämpningar i samband med ett konstnärligt medium, som satir med manus, ståuppkomik eller musik (t.ex. ”diss tracks”). Obs! Detta undantag får inte användas till att trakassera någon och säga att ”det var på skämt”.
 • Utbildning och medvetenhet om trakasserier: Innehåll med faktiska eller simulerade trakasserier i dokumentärt syfte eller med frivilliga deltagare (t.ex. skådespelare) för att bekämpa cybermobbning eller öka medvetenheten.

Obs! Vi har strikta regler mot innehåll som kränker någon på grund av tillhörighet till en skyddad grupp, oavsett om personen är känd eller inte.

Intäktsgenerering och andra påföljder 

I sällsynta fall kan vi ta bort innehåll eller vidta andra åtgärder om en kreatör:

 • upprepade gånger uppmuntrar olämpligt uppträdande hos tittare
 • upprepade gånger kränker, förolämpar och trakasserar en identifierbar person på grund av medfödda egenskaper i flera uppladdningar
 • utsätter en person för risker för fysisk skada på grund av det lokala sociala eller politiska klimatet
 • skapar innehåll som skadar YouTubes community genom att konstant uppmuntra till fientlighet mellan kreatörer för egen för ekonomisk vinning.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube:

 • Upprepade gånger visa bilder av en person och säga saker som ”Kolla in tänderna på det här kräket, så äckliga!” och liknande kommentarer om medfödda egenskaper i hela videon.
 • Kränka en person på grund av personens tillhörighet till en skyddad grupp, genom att säga saker som: ”Kolla på den här smutsiga [skällsord som riktas mot en skyddad grupp], jag önskar att hen blev påkörd av en lastbil”.
 • Angripa en person och påstå att hen har varit involverad i människohandel i samband med en farlig konspirationsteori, med kopplingar till direkta hot eller våldsamma handlingar.
 • Använda extrema förolämpningar för att avhumanisera en person på grund av hans eller hennes medfödda egenskaper. Till exempel: ”Vilken hynda till kvinna! Hon är inte ens människa – hon måste vara något slags mutant eller djur!”
 • Avbilda en identifierbar person som mördas, skadas allvarligt eller utsätts för explicita sexuella handlingar utan personens samtycke.
 • Konton vars enda syfte är att trakassera en identifierbar person.

Fler exempel

 • Trakassera en person på grund av medfödda egenskaper genom att uttrycka en önskan om att den dog eller skadades allvarligt, till exempel ”Jag önskar att någon slog [en person som tillhör en skyddad grupp] i ansiktet med en slägga”. 
 • Att någons fysiska säkerhet hotas. Det gäller både underförstådda hot som ”när jag ser dig nästa gång kommer det att sluta illa för dig”, uttryckliga hot som ”när jag ser dig på lördag ska jag slå dig på käften” och antydan om våld genom att säga saker som ”vänta bara” och visa upp ett vapen.
 • Att lägga upp en persons icke-offentliga personuppgifter, som telefonnummer, hemadress eller e-post, för att rikta kränkande uppmärksamhet eller trafik mot hen. Till exempel: ”Jag har fått tag på hans/hennes telefonnummer, fortsätt ringa och lämna meddelanden tills han/hon svarar!”
 • Att utföra ”räder” eller rikta kränkningar mot en identifierbar person i röstchatt i spel eller i meddelanden under en stream.
 • Uttryckligen be användare att gå till en YouTubers kommentarsavsnitt för att trakassera honom/henne. Till exempel: ”Alla måste gå till den här personens kanal just nu och bomba kommentarsfältet, låt personen veta hur mycket vi vill att han/hon ska dö.”
 • Busringa polis, ambulans, brandkår eller andra larmtjänster, eller uppmuntra tittare till sådant eller andra trakasserier.
 • Förfölja eller försöka utöva utpressning mot användare.
 • Zooma in och fokusera långvarigt på bröst, skinkor eller genitalier hos en identifierbar person i syfte att förnedra, objektifiera eller sexualisera henne/honom.
 • Tv-spelsinnehåll som har utvecklats eller modifierats (”moddats”) för att uppmuntra våld eller hat mot en person med någon egenskap som anges ovan.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan strida mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

 

Vi kan säga upp din kanal eller ditt konto vid upprepade brott mot riktlinjerna för communityn eller användarvillkoren. Vi kan även säga upp din kanal eller ditt konto vid enstaka fall av allvarlig otillåten användning, eller om kanalens syfte i sig är ett brott mot våra policyer. Du kan läsa mer om uppsägningar av kanaler och konton här.

 

 Mer information finns i Akademin för kreatörer

Vill du hellre lära dig om våra riktlinjer för communityn genom videor och quiz? Kolla in vår kurs i Akademin för kreatörer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?