Priekabiavimui ir patyčioms elektroninėje erdvėje taikoma politika

Kūrėjų, žiūrinčiųjų ir partnerių saugumas – didžiausias mūsų prioritetas. Iš kiekvieno jūsų tikimės, kad padėsite mums apsaugoti šią unikalią, gyvybingą bendruomenę. Svarbu, kad suprastumėte bendruomenės gaires ir kaip jos prisideda prie bendros mūsų atsakomybės pasirūpinti, kad „YouTube“ tinkle būtų saugu. Būtinai atidžiai perskaitykite toliau išdėstytą politiką. Be to, galite apsilankyti šiame puslapyje, kur rasite išsamų gairių sąrašą.
Neseniai pranešėme, kad siekdami geriau apsaugoti kūrėjus ir naudotojus atnaujiname priekabiavimui taikomą politiką. Toliau pateikiama atnaujinta politika, papildyta atitinkamais pakeitimais.

Turinys, kuriame grasinama asmenims, neleidžiamas „YouTube“. Be to, neleidžiame turinio, kuriame asmuo puolamas tęstiniais arba piktavališkais įžeidimais dėl natūralių jo savybių. Šios savybės apima priklausymą saugomai grupei arba fizinius bruožus.

Radę turinio, kuris pažeidžia šią politiką, praneškite apie jį. Instrukcijos, kaip pranešti apie bendruomenės gairių pažeidimus, pateiktos čia. Radę kelis vaizdo įrašus arba komentarus, apie kuriuos norite pranešti, galite pranešti apie kanalą. Patarimų ir geriausių praktikų, kaip likti saugiam, taip pat apsaugoti paskyrą ir privatumą, rasite šiame pagalbos centro straipsnyje.

Jei sulaukėte konkrečių grasinimų ir jaučiatės nesaugūs, apie tai tiesiogiai praneškite vietinei teisėsaugos įstaigai.

Ką ši politika reiškia jums

Jei skelbiate turinį

Neskelbkite turinio „YouTube“, jei jam tinka bet kuris iš toliau nurodytų punktų.

 • Turinyje yra tęstinio pravardžiavimo arba piktavališkų įžeidimų (pvz., rasinių užgauliojimų) dėl natūralių asmens savybių. Tokioms savybėms priskiriamas priklausymas saugomai grupei, fiziniai bruožai, taip pat žmogaus išgyventa seksualinė prievarta, smurtas namuose, prievarta prieš vaikus ir kita.
 • Turinys įkeliamas siekiant sukelti nepilnamečiui gėdą, apgauti jį arba įžeisti. Nepilnametis – tai asmuo, kuriam dar nesukako įstatymuose numatyta pilnametystė. Paprastai tai reiškia žmogų, kuriam dar nesukako 18 metų, tačiau tai, kurio amžiaus žmonės laikomi nepilnamečiais, įvairiose valstybėse gali skirtis.

Kitas turinys, kuris pažeidžia šią politiką

 • Atskleidžiama asmens informacija, pavyzdžiui, namų adresas, el. pašto adresai, prisijungimo duomenys, telefono numeriai, paso numeris arba banko sąskaitos informacija.
  • Tai neapima viešosios informacijos, kuri visuotinai pasiekiama, skelbimo. Viešoji informacija gali apimti viešojo asmens biuro telefono numerį arba įmonės telefono numerį.
 • Turinyje kiti asmenys kurstomi priekabiauti prie žmonių „YouTube“ ar kitur arba grasinti jiems.
 • Turinyje skatinamas priekabiaujamas gerbėjų elgesys, pavyzdžiui, konfidencialios informacijos paviešinimas, neorganizuotas ir organizuotas grupinis puolimas arba puolimas už platformos ribų.
 • Turinyje puolamas atpažįstamas asmuo. Šis puolimas yra žalingos sąmokslo teorijos dalis, o sąmokslo teorija susijusi su tiesioginiais grasinimais ar smurtiniais veiksmais.
 • Atpažįstamiems asmenims turinyje netiesiogiai arba tiesiogiai grasinama fiziniais sužalojimais arba nuosavybės sunaikinimu. 
  • Pastaba: netiesioginiai grasinimai apima grasinimus, kuriuose nenurodomas konkretus laikas, vieta arba priemonės, tačiau gali būti mojuojama ginklais, imituojamas smurtas ir kita. 
 • Atpažįstamą asmenį sulaikančių arba užpuolančių neoficialių savavališkų patrulių paskelbtas turinys. 
 • Turinys, kuriame mėgaujamasi atpažįstamo asmens mirtimi ar rimtu sužalojimu arba iš to tyčiojamasi.
 • Turinys, kuriame rodoma, kaip kūrėjai imituoja žiauraus smurto prieš kitus žmones veiksmus (mirties bausmes, kankinimus, luošinimą, sumušimą ir kita).
 • Turinyje rodomi lytiniai aktai be sutikimo, nepageidaujamas seksualizavimas ar kita atvirai asmenį seksualizuojanti arba žeminanti medžiaga.
 • Turinyje pristatoma arba rodoma, kaip platinti be sutikimo užfiksuotus seksualinius vaizdus. 

Ši politika taikoma vaizdo įrašams, vaizdo įrašų aprašams, komentarams, tiesioginiams srautams ir visiems kitiems „YouTube“ produktams arba funkcijoms. Atminkite, kad šis sąrašas nėra baigtinis. Atminkite, kad šios politikos nuostatos taip pat taikomos turinyje pateikiamoms išorinėms nuorodoms. Tai gali apimti spustelėjamus URL, naudotojų nukreipimą į kitas svetaines žodžiu vaizdo įraše ir kitas formas.  

Išimtys

Kai pagrindinė paskirtis yra šviečiamoji, dokumentinė, mokslinė arba meninė, galime leisti turinį, kuriame rodomas priekabiavimas. Šios išimtys nesuteikia teisės priekabiauti prie žmonių. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai.

 • Su aukštais viešaisiais asmenimis arba vadovais susiję debatai: turinyje rodomi debatai arba diskusijos apie aktualias problemas, susijusias su galią turinčiais žmonėmis, pavyzdžiui, aukštais vyriausybės pareigūnais arba didelių tarptautinių korporacijų vadovais. 
 • Surežisuoti pasirodymai: įžeidimai vartojami meninės medžiagos kontekste, pavyzdžiui, rodoma surežisuota satyra, komiko pasirodymas arba muzikinis turinys (pvz., daina nepagarbai išreikšti). Pastaba: ši išimtis nesuteikia teisės priekabiauti prie žmonių, o paskui sakyti „aš tik pajuokavau“. 
 • Švietimas arba informavimas apie priekabiavimą: turinyje rodomas realus arba imituojamas priekabiavimas, tačiau jis yra susijęs su dokumentika arba žmonės (pvz., aktoriai) dalyvauja savo noru, siekdami kovoti su patyčiomis elektroninėje erdvėje arba skleisti informaciją.

Pastaba: į turinį, kuriame žmonės piktavališkai įžeidinėjami dėl priklausymo saugomai grupei, reaguojame griežčiau, ir nesvarbu, ar kalbama apie eilinį, ar apie aukštą asmenį.

Pajamų gavimas ir kitos nuobaudos 

Retais atvejais galime pašalinti turinį arba skirti kitų nuobaudų, kai kūrėjas:

 • nuolat skatina priekabiaujamą auditorijos elgesį;
 • keliuose įkeltuose vaizdo įrašuose puldinėja bei įžeidinėja atpažįstamą asmenį ir kabinėjasi prie jo dėl natūralių savybių;
 • sukelia asmeniui fizinės žalos pavojų dėl vietinio socialinio arba politinio konteksto;
 • kuria turinį, kuris kenkia „YouTube“ bendruomenei, nes dėl asmeninės finansinės naudos nuolat kurstomas kūrėjų tarpusavio priešiškumas.

Pavyzdžiai

Toliau pateikiami keli turinio, kuris neleidžiamas „YouTube“, pavyzdžiai.

 • Nuolat rodomos asmens nuotraukos, palydimos tokiais teiginiais kaip „Pažiūrėkite į to padaro dantis. Šlykštu!“, ir visame vaizdo įraše panašiais komentarais puolamos natūralios savybės.
 • Asmuo puolamas dėl to, kad priklauso saugomai grupei, pavyzdžiui, sakoma: „Pažiūrėkite į tą šlykštų [užgaulus saugomai grupei taikomas žodis]. Galėtų jį suvažinėti.“
 • Asmuo puolamas ir teigiama, kad jis įsivėlęs į prekybą žmonėmis žalingos sąmokslo teorijos kontekste, o sąmokslas susijęs su tiesioginiais grasinimais ar smurtiniais veiksmais.
 • Vartojamas žiaurus įžeidimas, siekiant nužmoginti asmenį dėl natūralių savybių. Pavyzdžiui: „Kažkokia beždžionė, o ne moteris! Net nepanaši į žmogų — turbūt kažkokia mutantė arba gyvulys!“ 
 • Rodoma, kaip žudomas, rimtai sužalojamas arba į atvirą lytinį aktą be sutikimo įtraukiamas atpažįstamas asmuo.
 • Paskyros, kurių vienintelis tikslas – piktavališkas atpažįstamo asmens įžeidinėjimas.

Daugiau pavyzdžių

 • Dėl natūralių savybių puolamas asmuo, linkint jam mirties ar rimto sužalojimo, pavyzdžiui: „Galėtų kas nors kūju į veidą tam [saugomos grupės narys].“ 
 • Grasinama asmens fiziniam saugumui. Tai apima netiesioginius grasinimus, pavyzdžiui, „kai kitą kartą susitiksime, tau geruoju nesibaigs“. Tai taip pat apima tiesioginius grasinimus, pavyzdžiui, „kai susitiksime šeštadienį, gausi į snukį“. Dar vienas pavyzdys – grasinimai arba užuominos apie smurtą, pavyzdžiui, mosuojant ginklu sakoma „verčiau pasisaugok“. 
 • Paskelbiama nevieša asmens informacija, leidžianti jį identifikuoti, pavyzdžiui, telefono numeris, namų adresas arba el. pašto adresas, kad asmuo taptų priekabiaujamo dėmesio arba informacijos antplūdžio taikiniu. Pavyzdys: „Gavau jo telefono numerį, skambinkite ir rašykite žinutes, kol atsilieps!“
 • „Užpuolimas“ arba piktavališkas priekabiavimas prie atpažįstamų asmenų žaidimo balso pokalbyje arba rašant pranešimus, kai perduodamas srautas.
 • Naudotojams nurodoma eiti į kito „YouTube“ naudotojo komentarų skiltį, siekiant piktavališkai priekabiauti. Pavyzdys: „Visi dabar pat mikliai eikite į šio žmogaus kanalą ir užpilkite žinutėmis, kad žinotų, kaip norime, kad jis mirtų.“
 • Melagingas pagalbos arba avarinių tarnybų iškvietimas konkrečiu adresu ar kiti panašūs melagingi skambučiai tarnyboms arba žiūrinčiųjų skatinimas imtis tokių ar kitų priekabiaujamų veiksmų.
 • Naudotojų persekiojimas arba bandymas šantažuoti.
 • Priartinamos ar kaip fokuso taškas ilgam pasirenkamos atpažįstamo asmens krūtys, sėdmenys arba genitalijų sritis, siekiant pažeminti, objektifikuoti arba seksualizuoti.
 • Vaizdo žaidimų turinys, sukurtas arba pakeistas (modifikuotas) siekiant skatinti smurtą arba neapykantą asmeniui, kuriam priskirtinos pirmiau nurodytos savybės.

Atminkite, kad tai tik keli pavyzdžiai, ir neskelbkite turinio, jei manote, kad jis gali pažeisti šią politiką.

Kas bus turiniui pažeidus šią politiką

Jei jūsų turinys pažeis šią politiką, pašalinsime turinį ir pranešime apie tai el. paštu. Jei bendruomenės gaires pažeisite pirmą kartą, greičiausiai gausite perspėjimą be nuobaudų kanalui. Jei pažeisite ne pirmą kartą, kanalui galime skirti įspėjimą. Jei per 90 dienų gausite tris įspėjimus, bus nutrauktas kanalo teikimas. Daugiau apie mūsų įspėjimų sistemą sužinosite čia.

Galime nutraukti jūsų kanalo arba paskyros teikimą už pakartotinius bendruomenės gairių arba paslaugų teikimo sąlygų pažeidimus. Kanalo arba paskyros teikimą taip pat galime nutraukti už vienkartinį rimto piktnaudžiavimo atvejį arba kai kanalas yra skirtas politikos pažeidimui. Daugiau apie kanalo ar paskyros teikimo nutraukimą galite sužinoti čia.

 Daugiau informacijos rasite apsilankę Kūrėjų akademijoje

O gal norėtumėte susipažinti su bendruomenės gairėmis žiūrėdami vaizdo įrašus ir dalyvaudami viktorinose? Pasidomėkite Kūrėjų akademijos siūlomu kursu.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
59
false