Zásady ohledně obtěžování a kyberšikany

Bezpečnost našich tvůrců, diváků a partnerů je pro nás na prvním místě. Obracíme se na každého z vás s prosbou o pomoc při ochraně této jedinečné a živé komunity. Je důležité porozumět našim pokynům pro komunitu a roli, kterou hrají v naší společné odpovědnosti za udržení bezpečného YouTube. Pečlivě si pročtěte níže uvedené zásady. Celý seznam našich pokynů najdete také na této stránce.
Nedávno jsme ohlásili několik aktualizací zásad ohledně obtěžování, abychom lépe ochránili autory a uživatele. Níže uvedené zásady byly aktualizovány, aby odrážely tyto změny.

Obsah, který vyhrožuje určitým jednotlivcům, není na YouTube povolen. Také nepovolujeme obsah, který cílí na jednotlivce dlouhodobými či zlovolnými urážkami na základě neměnných osobnostních charakteristik. Mezi tyto charakteristiky patří status chráněné skupiny nebo fyzické rysy.

Pokud narazíte na obsah porušující tyto zásady, nahlaste ho. Instrukce pro nahlášení porušení pokynů pro komunitu naleznete zde. Pokud narazíte na více videí nebo komentářů, které byste chtěli nahlásit, můžete nahlásit celý kanál. Přečtěte si tento článek v centru nápovědy, kde najdete tipy a doporučené postupy, jak zůstat v bezpečí, ochránit svůj účet a také své soukromí.

Pokud vám někdo konkrétně vyhrožuje a cítíte se v ohrožení, nahlaste to přímo příslušné bezpečnostní složce.

Co pro vás tyto zásady znamenají

Pokud obsah zveřejňujete

Nezveřejňujte na YouTube obsah, pokud odpovídá některým z níže uvedených popisů:

 • Obsah, který obsahuje opakované nadávky nebo zlovolné urážky (např. rasistické výroky) na základě neměnných osobnostních charakteristik. Mezi tyto charakteristiky patří status chráněné skupiny, fyzické rysy nebo status oběti sexuálního napadení, domácího násilí, týrání dětí a další.
 • Obsah nahraný s cílem zostudit, oklamat nebo urazit nezletilou osobu. Za nezletilého se považuje osoba, jež nedovršila věk právní dospělosti. To většinou znamená kdokoli mladší 18 let, avšak věk definující nezletilé může být v různých zemích různý.

Další typy obsahu, které porušují tyto zásady

 • Zveřejňování soukromých údajů jiné osoby, jako je adresa, e-mailová adresa, přihlašovací údaje, telefonní číslo, číslo průkazu totožnosti nebo údaje o bankovním účtu.
  • Upozornění: To nezahrnuje zveřejňování obecně dostupných veřejných informací. Mezi veřejné informace patří například telefonní číslo kanceláře veřejného činitele nebo firmy.
 • Obsah, který podněcuje druhé k obtěžování nebo ohrožování ostatních na YouTube nebo mimo něj.
 • Obsah, který vybízí ke škodlivému chování fanoušků, jako je zveřejňování osobních údajů (doxing), hromadné urážení (dogpiling), hromadná manipulace názorů (brigading) nebo interakce mimo platformu.
 • Obsah cílený na identifikovatelnou osobu v rámci škodlivé konspirační teorie, která je spojována s přímými výhrůžkami nebo násilnými činy.
 • Obsah, který implicitně nebo explicitně vyhrožuje identifikovatelným osobám fyzickým násilím nebo zničením jejich majetku. 
  • Poznámka: „Implicitní výhrůžky“ zahrnují výhrůžky, které neuvádí přesný čas, místo nebo způsob, ale mohou obsahovat ukazování zbraní, napodobování násilí a další. 
 • Obsah zveřejněný samozvanými ochránci práva, kteří zadržují nebo napadají identifikovatelnou osobu.
 • Obsah zobrazující či zesměšňující smrt nebo vážné zranění identifikovatelné osoby.
 • Obsah, který znázorňuje, jak autoři napodobují vážné násilné činy proti druhým lidem (popravy, mučení, mrzačení, bití a další).
 • Obsah představující sex s prvkem nedobrovolnosti, sexuální zneužívání nebo cokoli, co explicitně sexualizuje nebo ponižuje jednotlivce.
 • Obsah, který znázorňuje nebo ukazuje, jak distribuovat snímky s tématikou nedobrovolné sexuální aktivity. 

Tyto zásady se vztahují na videa, popisy videí, komentáře, živé přenosy a další služby či funkce YouTube. Upozorňujeme, že toto není úplný seznam.

Výjimky

Pokud je primární účel ze své podstaty vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký, můžeme povolit obsah, který zahrnuje obtěžování. Tyto výjimky však nejsou svolením někoho obtěžovat. Například:

 • Debaty týkající se významných ústavních činitelů nebo vůdců: Obsah znázorňující debaty či diskuze na témata týkající se osob v pozici moci, jako např. vysoce postavení ústavní činitelé nebo ředitelé velkých mezinárodních korporací. 
 • Představení se scénářem: Urážky vyslovené v uměleckém kontextu, např. jako satira se scénářem, komediální výstup nebo hudba (např. diss track). Poznámka: Tato výjimka však není svolením někoho obtěžovat a obhájit to tím, že šlo jen o vtip. 
 • Vzdělávání či povědomí v oblasti obtěžování: Obsah, který znázorňuje skutečné nebo napodobované obtěžování pro dokumentární účely nebo s dobrovolnými účastníky (např. herci) s cílem bojovat proti kyberšikaně nebo zvýšit povědomí.

Poznámka: Obsah, který někoho ošklivě uráží na základě jeho statusu chráněné skupiny, posuzujeme přísněji, a to bez ohledu na to, zda se jedná o vysoce postavenou osobu, či nikoli.

Zpeněžení a další tresty 

V některých ojedinělých případech můžeme odstranit obsah nebo udělit jiné tresty, pokud autor:

 • opakovaně pobízí diváky ke škodlivému jednání,
 • opakovaně útočí, uráží a obtěžuje identifikovatelného jednotlivce na základě jeho neměnných osobnostních charakteristik v několika různých videích,
 • vystavuje osobu riziku fyzické újmy na zdraví na základě místního společenského či politického kontextu,
 • vytváří obsah, který poškozuje komunitu YouTube neustálým podněcováním nepřátelství mezi autory za účelem vlastního finančního obohacení.

Příklady

Zde jsou nějaké příklady obsahu, který není na YouTube povolen:

 • Opakované ukazování fotografií určité osoby a následovné pronášení výroků jako „Podívejte se, jaké má ta zrůda nechutné zuby!“ spolu s podobnými komentáři ve videu na adresu jejích neměnných osobnostních charakteristik.
 • Útočení na jednotlivce na základě jeho příslušnosti k chráněné skupině, například prohlášením: „Podívejte se na toho špinavého [výrok cílený na chráněnou skupinu], kéž by ho přejel náklaďák.“
 • Cílení na jednotlivce a tvrzení, že je zapojen do obchodování s lidmi v kontextu škodlivé konspirační teorie, která je spojována s přímými výhrůžkami nebo násilnými činy.
 • Použití mimořádně vulgární urážky za účelem dehumanizace osoby na základě jejích neměnných osobnostních charakteristik. Například: „Koukejte na tu prasečí ženskou! To ani není člověk – to musí být nějaký mutant nebo zvíře!“ 
 • Zachycení toho, jak je identifikovatelná osoba zavražděna, vážně zraněna nebo jak se nedobrovolně účastní explicitního sexuálního chování.
 • Účty určené výlučně k zaměření pozornosti na hanlivé urážení identifikovatelné osoby

Další příklady

 • Útočení na konkrétní osobu na základě jejích neměnných osobnostních charakteristik s přáním, aby zemřela nebo utrpěla vážné zranění, například: „Kéž by někdo tomu [členovi chráněné skupiny] kladivem rozmlátil hlavu.“ 
 • Ohrožení něčí bezpečnosti. To zahrnuje nepřímo vyjádřené výhrůžky, jako například: „Až tě příště uvidím, neskončí to pro tebe dobře." Dále přímo vyjádřené výhrůžky, jako například: „Až tě v sobotu uvidím, dám ti pěstí." Mezi další příklady patří zastrašování a naznačování násilí výroky, jako například „Dávej si pozor,“ a současné ukazování zbraně. 
 • Zveřejňování osobních identifikačních údajů osob, jako je telefonní číslo, adresa nebo e-mail, za účelem obtěžování nebo nevyžádané pozornosti. Například: „Podařilo se mi dostat její telefonní číslo, volejte a nechávejte jí zprávy, dokud to nezvedne!“
 • „Raiding“ neboli obtěžování identifikovatelných osob prostřednictvím hlasových zpráv v rámci hry nebo zpráv během přenosu.
 • Nabádání uživatelů k návštěvě sekce komentářů na YouTube za účelem obtěžování. Například: „Všichni běžte hned na kanál této osoby a dejte mu vědět, jak moc všichni chceme, aby umřel.“
 • „Swatting“ nebo jiná podvodná volání na pohotovostní, tísňové či krizové linky nebo přesvědčování diváků, aby toto nebo jiné obtěžující jednání praktikovali.
 • Pronásledování nebo pokus o vydírání uživatelů.
 • Přiblížení záběru nebo delší cílený důraz na poprsí, hýždě nebo oblast genitálií identifikovatelné osoby za účelem jejího ponížení, objektivizace či sexualizace.
 • Obsah videoher, který byl vytvořen nebo upraven za účelem propagace násilí nebo nenávisti proti osobě na základě některých z výše uvedených charakteristik.

Upozorňujeme, že toto jsou jen příklady. Nezveřejňujte obsah, pokud si myslíte, že by mohl tyto zásady porušovat.

Co se stane, pokud obsah zásady poruší

Pokud váš obsah tyto zásady porušuje, odstraníme ho a informujeme vás o tom e-mailem. Pokud jste pokyny pro komunitu porušili poprvé, pravděpodobně obdržíte varování bez postihů pro váš kanál. Pokud se tak děje opakovaně, můžeme vašemu kanálu udělit sankci. Když obdržíte tři sankce během 90 dní, bude váš kanál ukončen. Další informace o našem systému sankcí naleznete zde.


Váš kanál nebo účet můžeme také zrušit za opakované porušování pokynů pro komunitu nebo smluvních podmínek. Dalším důvodem zrušení může být jednotlivý případ závažného zneužití nebo případ, kdy se kanál na porušování zásad zaměřuje. Další informace o zrušení kanálu nebo účtu najdete zde.

  Další informace najdete v Akademii pro autory

Chtěli byste se s našimi Pokyny pro komunitu seznámit raději prostřednictvím videí a kvízů? Zkuste náš kurz Akademie pro autory.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false