Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka

Zrušenie účtu

Používateľ, ktorého účet bol zrušený, nesmie vlastniť či zakladať iné účty YouTube, ani na ne pristupovať. Pri zrušení účtu dostane jeho vlastník e-mail s vysvetlením dôvodu pre toto pozastavenie.

 

Porušenie Pokynov pre komunitu

Účty sa môžu rušiť z nasledujúcich dôvodov:

Ak si myslíte, že váš účet bol pozastavený omylom, môžete sa proti pozastaveniu odvolať vyplnením tohto formulára.

  • Nepodávajte viac ako jednu žiadosť o odvolanie sa. Viacnásobné podanie žiadosti zvyšuje objem žiadostí, ktoré je potrebné skontrolovať. 
  • Formulár vyplňte čo najpodrobnejšie vrátane identifikátora vášho kanála. Čím viac informácií nám poskytnete, tým bude spracovanie vašej žiadosti jednoduchšie. 

Zrušenia z dôvodu porušenia autorských práv

Ak bol váš účet zrušený z dôvodu porušovania autorských práv a domnievate sa, že sťažnosti na porušenie autorských práv vznesené voči vášmu účtu sú nesprávne alebo neplatné, môžete podať odpor voči oznámeniu podľa zákona DMCA. Tento proces je k dispozícií aj pre používateľov, ktorých účty boli zrušené. Prístup k účtu nie je v tomto prípade potrebný.

Viac informácií o procese podania odporu voči oznámeniu nájdete v Centre autorských práv. Podanie nepravdivého odporu voči oznámeniu môže mať nepriaznivé právne následky.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?