Ukončenie účtu

Používateľ, ktorého účet bol zrušený, nesmie vlastniť či zakladať iné účty YouTube, ani na ne pristupovať. Pri zrušení účtu dostane jeho vlastník e-mail s vysvetlením dôvodu pre toto pozastavenie.

Porušenie Pokynov pre komunitu

Účty sa môžu rušiť z nasledujúcich dôvodov:

Ak si myslíte, že váš účet bol zrušený v dôsledku chyby, môžete sa proti zrušeniu odvolať vyplnením nasledujúceho formulára.

Zrušenia z dôvodu porušenia autorských práv

Ak bol váš účet zrušený z dôvodu porušovania autorských práv a domnievate sa, že sťažnosti na porušenie autorských práv vznesené voči vášmu účtu sú nesprávne alebo neplatné, môžete podať odpor voči oznámeniu podľa zákona DMCA. Tento proces je k dispozícií aj pre používateľov, ktorých účty boli zrušené. Prístup k účtu nie je v tomto prípade potrebný.

Viac informácií o procese podania odporu voči oznámeniu nájdete v Centre autorských práv. Podanie nepravdivého odporu voči oznámeniu môže mať nepriaznivé právne následky.

Bol tento článok užitočný?