Ukončení kanálu

Když dojde k ukončení vašeho kanálu, budete mít pravděpodobně zakázáno používat, vlastnit nebo vytvářet další kanály YouTube. Při ukončení kanálu obdrží jeho majitel e-mail s důvody tohoto kroku.

Ukončení z důvodu porušení pokynů pro komunitu

Možné důvody pro ukončení kanálu:

Pokud se domníváte, že k ukončení vašeho kanálu došlo omylem, můžete se odvolat prostřednictvím tohoto formuláře.

  • Odvolání neodesílejte vícekrát. Více žádostí zvyšuje objem materiálů ke kontrole a při vyřizování žádostí tak dochází ke zpoždění.
  • Formulář vyplňte co nejúplněji, včetně ID kanálu. Čím více informací poskytnete, tím snazší bude vaši žádost zpracovat.

Ukončení z důvodů porušení autorských práv

Pokud dojde k ukončení vašeho kanálu na základě stížnosti na porušení autorských práv a domníváte se, že tato stížnost vznesená proti vašemu účtu je nesprávná, můžete podat protioznámení. Tato možnost je k dispozici i tehdy, pokud už vám byl kanál ukončen a nemáte k danému webovému formuláři přístup. V takovém případě můžete podat protioznámení bez formuláře.

Další informace o protioznámení naleznete v Centru autorských práv. Upozornění: Podáním protioznámení zahajujete právní proces.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?