เนื้อหาจำกัดอายุ

ในบางครั้ง เนื้อหาไม่ได้ละเมิดนโยบายแต่อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกคน ในกรณีเช่นนี้ ทีมตรวจสอบจะใช้การจำกัดอายุในวิดีโอหรือนำภาพขนาดย่อออกเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหา

ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ออกจากระบบหรือเปิดใช้โหมดที่จำกัดอยู่จะมองไม่เห็นวิดีโอที่จำกัดอายุ

สิ่งที่จะส่งผลให้มีการจำกัดอายุ

เราจะพิจารณาจำกัดอายุจากกรณีต่างๆ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

หากเชื่อว่าเราตัดสินผิดพลาด คุณอาจอุทธรณ์การจำกัดอายุได้

การสร้างรายได้และการจำกัดอายุ

หากคุณมีสิทธิ์สร้างรายได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านนโยบายอย่างถี่ถ้วน วิดีโอที่มีการจำกัดอายุจะไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้และจะไม่แสดงในบางส่วนของ YouTube รวมถึงไม่มีสิทธิ์ใช้เป็นโฆษณาด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร