ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

เนื้อหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน ให้ไปที่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์

เราจะออกประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับกฎในการปฏิบัติตนบน YouTube หรือหลักเกณฑ์ของชุมชน

ในบางครั้ง เราอาจนำเนื้อหาออกด้วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน เช่น การร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่หนึ่งหรือคำสั่งศาล ในกรณีเช่นนี้ ผู้อัปโหลดจะไม่ได้รับประกาศเตือน

จะเกิดอะไรขึ้นหากได้รับประกาศเตือน

หากมีการออกประกาศเตือน เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป รวมถึงในการตั้งค่าช่อง โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

  • เนื้อหาที่ถูกนำออก
  • นโยบายที่เนื้อหานั้นละเมิด (เช่น เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือความรุนแรง)
  • ผลกระทบที่ช่องจะได้รับ
  • สิ่งที่คุณจะทำต่อไปได้

หากเนื้อหาละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน ช่องจะได้รับผลกระทบดังนี้

คำเตือน

เราเข้าใจว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และคุณไม่ได้ตั้งใจละเมิดนโยบาย เราจึงจะออกเป็นคำเตือนเท่านั้นเมื่อมีการละเมิดครั้งแรก แต่โปรดทราบว่าคุณจะได้รับคำเตือนเพียง 1 ครั้งและคำเตือนนี้จะยังคงอยู่ในช่อง ครั้งถัดไปที่เราพบว่าเนื้อหาละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน คุณจะได้รับประกาศเตือน คุณยื่นอุทธรณ์ได้หากคิดว่าเราตัดสินผิดพลาด

ประกาศเตือนครั้งแรก

หากเราพบว่าเนื้อหาไม่เป็นไปตามนโยบายเป็นครั้งที่ 2 คุณจะได้รับประกาศเตือน

ซึ่งหมายความว่าคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์

  • อัปโหลดวิดีโอ สตรีมแบบสด หรือเรื่องราว
  • สร้างภาพขนาดย่อที่กำหนดเอง หรือโพสต์ชุมชน
  • สร้าง แก้ไข หรือเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันในเพลย์ลิสต์
  • เพิ่มหรือนำเพลย์ลิสต์ออกจากหน้าสำหรับดูโดยใช้ปุ่ม "บันทึก"

ระบบจะคืนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดโดยอัตโนมัติหลังจากหมดช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์นั้น แต่ประกาศเตือนจะยังคงอยู่ในช่องเป็นเวลา 90 วัน

ประกาศเตือนครั้งที่ 2

หากคุณได้รับประกาศเตือนครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้รับประกาศเตือนครั้งแรก คุณจะโพสต์เนื้อหาไม่ได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หากไม่มีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเกิดขึ้น ระบบจะคืนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดโดยอัตโนมัติหลังจากหมดช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์นั้น แต่ประกาศเตือนแต่ละรายการจะหมดอายุหลังผ่านไป 90 วันนับจากวันที่ออกประกาศเตือน

ประกาศเตือนครั้งที่ 3

หากได้รับประกาศเตือน 3 ครั้งในช่วงเวลา 90 วัน ระบบจะนำช่องออกจาก YouTube อย่างถาวร โปรดทราบว่าประกาศเตือนแต่ละรายการจะหมดอายุหลังผ่านไป 90 วันนับจากวันที่ออกประกาศเตือน และการลบเนื้อหาจะไม่เป็นการนำประกาศเตือนออก

สิ่งที่ต้องทำหากคุณได้รับประกาศเตือน

เราอยากช่วยให้คุณใช้งาน YouTube ต่อไป ดังนั้นโปรด

  1. ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของชุมชนเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามนโยบาย
  2. หากช่องได้รับประกาศเตือนและคุณคิดว่าเราตัดสินผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบ คุณอุทธรณ์การตัดสินนี้ได้ที่นี่

YouTube ขอสงวนสิทธิ์จำกัดความสามารถในการสร้างเนื้อหาของครีเอเตอร์ตามที่เห็นสมควร หากบัญชีถูกจำกัดไม่ให้ใช้งาน YouTube หรือไม่ให้ใช้งานฟีเจอร์ของ YouTube คุณจะใช้ช่องอื่นเพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าวใน YouTube ไม่ได้เช่นกัน โดยจะมีผลตราบเท่าที่ยังมีการจำกัดในบัญชี การละเมิดการจำกัดนี้ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีถูกปิดใช้งาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร