ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

เนื้อหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน ให้ไปที่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประท้วงเรื่องลิขสิทธิ์

เราจะออกประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับกฎในการปฏิบัติตนบน YouTube หรือหลักเกณฑ์ของชุมชน

ในบางครั้ง เราอาจนำเนื้อหาออกด้วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน เช่น การร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่หนึ่งหรือคำสั่งศาล ในกรณีเช่นนี้ ผู้อัปโหลดจะไม่ได้รับประกาศเตือน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณได้รับประกาศเตือน

หากมีการออกประกาศเตือน เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป รวมถึงในการตั้งค่าช่อง โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

  • เนื้อหาที่ถูกนำออก
  • นโยบายที่เนื้อหานั้นละเมิด (เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือความรุนแรง)
  • ผลกระทบที่ช่องจะได้รับ
  • สิ่งที่คุณจะทำต่อไปได้

หากเนื้อหาละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน ช่องจะได้รับผลกระทบดังนี้

คำเตือน

เราเข้าใจว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจละเมิดนโยบาย เราจึงจะออกเป็นคำเตือนเท่านั้นเมื่อมีการละเมิดครั้งแรก แต่โปรดทราบว่าคุณจะได้รับคำเตือนเพียง 1 ครั้ง และจะได้รับประกาศเตือนในครั้งต่อไปที่เราพบว่าเนื้อหาละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน หากคิดว่าเราตัดสินผิดพลาด คุณยื่นอุทธรณ์ได้

ประกาศเตือนครั้งแรก

หากเราพบว่าเนื้อหาไม่เป็นไปตามนโยบายเป็นครั้งที่ 2 คุณจะได้รับประกาศเตือน ซึ่งหมายความว่าคุณจะอัปโหลดวิดีโอ สตรีมแบบสด เรื่องราว หรือสร้างภาพขนาดย่อที่กำหนดเองหรือโพสต์ชุมชนไม่ได้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระบบจะคืนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดโดยอัตโนมัติหลังจากหมดช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์นั้น แต่ประกาศเตือนจะยังคงอยู่ในช่องเป็นเวลา 90 วัน

ประกาศเตือนครั้งที่ 2

หากคุณได้รับประกาศเตือนครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้รับประกาศเตือนครั้งแรก คุณจะโพสต์เนื้อหาไม่ได้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หากไม่มีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเกิดขึ้น ระบบจะคืนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดโดยอัตโนมัติหลังจากหมดช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์นั้น แต่ประกาศเตือนจะหมดอายุหลังผ่านไป 90 วันนับจากวันที่ออกประกาศเตือน

ประกาศเตือนครั้งที่ 3

หากได้รับประกาศเตือน 3 ครั้งในช่วงเวลา 90 วัน ระบบจะนำช่องออกจาก YouTube อย่างถาวร โปรดทราบว่าประกาศเตือนแต่ละรายการจะหมดอายุหลังผ่านไป 90 วันนับจากวันที่ออกประกาศเตือน และการลบเนื้อหาจะไม่เป็นการนำประกาศเตือนออก

สิ่งที่ต้องทำหากคุณได้รับประกาศเตือน

เราอยากช่วยให้คุณใช้งาน YouTube ต่อไปได้ ดังนั้นโปรดทำดังนี้

  1. ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของชุมชนเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามนโยบาย
  2. หากช่องได้รับประกาศเตือนและคุณคิดว่าเราตัดสินผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยคุณจะยื่นอุทธรณ์การตัดสินได้ที่นี่

YouTube ขอสงวนสิทธิ์จำกัดความสามารถในการสร้างเนื้อหาของครีเอเตอร์ตามที่เห็นสมควร หากบัญชีถูกจำกัดไม่ให้ใช้งาน YouTube หรือฟีเจอร์ของ YouTube คุณจะใช้ช่องอื่นเพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าวใน YouTube ไม่ได้เช่นกันโดยจะมีผลตราบเท่าที่ยังมีการจำกัดในบัญชี การละเมิดข้อจำกัดนี้จะถือเป็นการหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีถูกยุติการใช้งาน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร