Grundläggande information om varningar om brott mot communityns riktlinjer

Det här innehållet handlar om varningar om brott mot communityns riktlinjer. Om du vill ha information om upphovsrättsvarningar, som inte är samma sak som varningar om brott mot communityns riktlinjer, kan du läsa grundläggande information om upphovsrättsvarningar.

Varningar om brott mot communityns riktlinjer utfärdas när våra granskare får information om en överträdelse av riktlinjerna för communityn.

Innehåll kan även tas bort av andra anledningar än överträdelse av riktlinjerna för communityn, exempelvis på grund av ett sekretessklagomål från första part eller ett domstolsbeslut. I sådana fall får inte innehållsleverantören någon varning.

Vad som händer om du får en varning

Om en varning utfärdas meddelar vi dig via e-post, via aviseringar på mobilen och datorn samt i dina kanalinställningar. Dessutom talar vi om

  • vilket innehåll som har tagits bort
  • vilka policyer det bryter mot (till exempel barnförbjudet innehåll eller våld)
  • hur det påverkar din kanal
  • vad du kan göra nu.

Så här påverkar det din kanal om ditt innehåll bryter mot våra riktlinjer för communityn:

Anmärkning

Vi förstår att det är lätt att göra misstag och att du inte avser att bryta mot våra policyer. Det är därför första överträdelsen bara leder till en anmärkning. Du får endast en anmärkning och anmärkningen ligger kvar på kanalen. Nästa gång ditt innehåll visar sig strida mot riktlinjerna för communityn får du en varning. Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga anmärkningen.

Första varningen

Om vi upptäcker att innehållet bryter mot våra policyer en andra gång får du en varning.

Det innebär att du inte kan göra följande under en vecka:

  • ladda upp videor, livestreamar eller berättelser
  • skapa anpassade miniatyrer eller community-inlägg
  • skapa, redigera eller lägga till samarbetspartner till spellistor
  • lägga till eller ta bort spellistor från visningssidan med hjälp av knappen Spara

Alla dina rättigheter återställs automatiskt efter en vecka, men kanalens varning finns kvar i 90 dagar.

Andra varningen

Om du får en andra varning inom samma 90-dagarsperiod som den första varningen kommer du inte att kunna lägga upp innehåll under två veckor. Om det inte uppstår fler problem återställs de fullständiga rättigheterna automatiskt efter två veckor, men varningarna finns kvar i 90 dagar från det att de utfärdades.

Tredje varningen

Om du får tre varningar under en 90-dagarsperiod tas kanalen bort från YouTube permanent. Observera också att varningarna finns kvar i 90 dagar från det att de utfärdades och att en varning inte försvinner för att du tar bort innehållet.

Vad du ska göra om du får en varning

Vi vill hjälpa dig att stanna på YouTube. Gör så här:

  1. Läs våra riktlinjer för communityn för att se till att ditt innehåll följer våra policyer.
  2. Kontakta oss om din kanal har fått en varning och du anser att vi har gjort ett misstag. Du kan överklaga vårt beslut här.

YouTube förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande begränsa en innehållsskapares rätt att skapa innehåll. Om ditt konto har begränsats från YouTube eller från att använda några av YouTubes funktioner är det inte tillåtet för dig att använda en annan kanal för att kringgå begränsningarna på YouTube. Det här gäller så länge begränsningen är aktiv för din kanal. Brott mot den här begränsningen anses vara kringgående enligt våra användarvillkor och kan resultera i uppsägning av ditt konto.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?