Základné informácie o sankciách za porušenie pokynov pre komunitu

Tento článok sa venuje sankciám za porušenie pokynov pre komunitu. Informácie o sankciách za porušenie autorských práv (ktoré sa líšia od sankcií za porušenie pokynov pre komunitu) nájdete v našom článku so základnými informáciami o sankciách za porušenie autorských práv.

Pokyny pre komunitu sú pravidlá týkajúce sa správania na YouTube. Ak váš obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, váš kanál dostane sankciu.

Obsah môžeme odstrániť aj z iných dôvodov, ako je porušenie pokynov pre komunitu. Dôvodom na odstránenie môže byť napríklad aj sťažnosť na porušenie súkromia dotknutej strany alebo súdny príkaz. V takýchto prípadoch nedostanete sankciu.

Čo sa stane, keď dostanete sankciu

Keď dostanete sankciu, upozorníme vás na to e‐mailom. Môžete si nastaviť aj doručovanie upozornení v mobilnom zariadení či počítači a tiež v nastaveniach kanála. Ďalej vám oznámime:

 • aký obsah bol odstránený,
 • ktoré pravidlá boli porušené (napríklad proti obťažovaniu alebo násiliu),
 • aký to bude mať vplyv na váš kanál,
 • ako môžete ďalej postupovať.

Ak obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, váš kanál to ovplyvní nasledovne:

Upozornenie

Vieme, že chyby sa stávajú a že naše pravidlá neporušujete úmyselne, preto pri prvom porušení pravidiel zvyčajne dostanete len upozornenie. Dostanete iba jedno upozornenie, ktoré zostane vo vašom kanáli. Ak váš obsah znovu poruší pokyny pre komunitu, dostanete sankciu. Niekedy môže mať jediný prípad závažného zneužitia za následok zrušenie kanála bez upozornenia. Ak si myslíte, že ide o omyl, môžete sa proti upozorneniu odvolať.

Prvá sankcia

Ak zistíme, že váš obsah nie je v súlade s našimi pravidlami už po druhýkrát, dostanete sankciu.

Táto sankcia znamená, že jeden týždeň nebudete môcť vykonávať nasledujúce akcie:

 • nahrávať videá či príbehy a vysielať priame prenosy;
 • spustiť naplánovaný priamy prenos;
 • naplánovať zverejnenia videa;
 • vytvárať premiéry;
 • pridať upútavku na nadchádzajúcu premiéru alebo priamy prenos;
 • vytvárať vlastné miniatúry alebo príspevky pre komunitu;
 • vytvárať, upravovať alebo pridávať spolupracovníkov pri zoznamoch;
 • pridávať alebo odstraňovať zoznamy zo stránky pozerania videa tlačidlom Uložiť.

Váš naplánovaný verejný obsah bol počas trvania sankčného obdobia nastavený ako súkromný a po skončení obdobia zmrazenia ho musíte preplánovať.

Po týždni sa všetky vaše oprávnenia automaticky plne obnovia, no sankcia zostane na vašom kanáli 90 dní.

Druhá sankcia

Ak počas 90‑dňového obdobia platnosti prvej sankcie dostanete druhú sankciu, nebudete môcť uverejňovať obsah dva týždne. Ak po uplynutí dvoch týždňov nedôjde k ďalším problémom, všetky oprávnenia budú automaticky plne obnovené. Platnosť každej sankcie vyprší po 90 dňoch od jej udelenia.

Tretia sankcia

Tri sankcie v priebehu 90 dní budú mať za následok trvalé odstránenie vášho kanála zo služby YouTube. Platnosť každej sankcie vyprší po 90 dňoch od jej udelenia.

Poznámka: Odstránením obsahu sa sankcia neodstráni. Sankciu za porušenie pokynov pre komunitu môžeme uvaliť aj na odstránený obsah. Viac o tom, kedy uchovávame odstránený obsah, sa môžete dočítať v našich pravidlách ochrany súkromia.

Ak váš oficiálny kanál interpreta dostane sankciu za porušenie pokynov pre komunitu, bude pozastavený a stane sa štandardným kanálom. Ďalšie informácie

 

Čo robiť, keď dostanete sankciu

Chceme vám pomôcť zostať na YouTube, a preto vám pripomíname tento postup:

 1. Prečítajte si naše pokyny pre komunitu a uistite sa, že váš obsah je v súlade s našimi pravidlami.
 2. Ak váš kanál dostal sankciu a vy si myslíte, že ide o omyl, oznámte nám to. Proti rozhodnutiu sa môžete odvolať tu.

YouTube si tiež vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia obmedziť možnosť autora vytvárať obsah. Ak bol váš účet vypnutý alebo má zakázané používanie akýchkoľvek funkcií na YouTube, nesmiete tento zákaz obísť tým, že budete na YouTube používať iný kanál. To platí dovtedy, kým je vo vašom účte aktívne obmedzenie. Porušenie tohto zákazu sa považuje za obchádzanie našich zmluvných podmienok a môže viesť k zrušeniu vášho účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false