Základné informácie o sankciách za porušenie pokynov pre komunitu

Tento článok sa venuje sankciám za porušenie pokynov pre komunitu. Ak hľadáte informácie o sankciách za porušenie autorských práv (ktoré sa líšia od sankcií za porušenie pokynov pre komunitu), pozrite si náš článok so základnými informáciami o sankciách za porušenie autorských práv.

Pokyny pre komunitu sú pravidlá týkajúce sa správania na YouTube. Ak obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, na váš kanál bude uvalená sankcia.

Obsah neodstraňujeme len pre porušenie pokynov pre komunitu. Dôvodom na odstránenie môže byť napríklad aj sťažnosť na porušenie súkromia dotknutej strany alebo súdny príkaz. V takýchto prípadoch používateľ, ktorý nahral video, nedostane sankciu.

Čo sa stane, keď dostanete sankciu

Ak dostanete sankciu, oznámime vám to e‑mailom. Môžete si nastaviť aj doručovanie upozornení v mobilnom zariadení či počítači a tiež v nastaveniach kanála. Ďalej vám oznámime:

 • aký obsah bol odstránený,
 • ktoré pravidlá boli porušené (napríklad proti obťažovaniu alebo násiliu),
 • aký to bude mať vplyv na váš kanál,
 • ako môžete ďalej postupovať.

Ak obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, váš kanál to ovplyvní nasledovne:

Upozornenie

Vieme, že chyby sa stávajú a že naše pravidlá neporušujete úmyselne, preto pri prvom porušení pravidiel zvyčajne dostanete len upozornenie. Nezabúdajte však, že upozornenie dostanete len raz, pričom vo vašom kanáli zostane. Ak váš obsah znovu poruší pokyny pre komunitu, dostanete sankciu. Niekedy môže mať jediný prípad závažného zneužitia za následok zrušenie kanála bez upozornenia. Ak si myslíte, že ide o omyl, môžete sa proti upozorneniu odvolať.

Prvá sankcia

Ak zistíme, že váš obsah nie je v súlade s našimi pravidlami už po druhýkrát, dostanete sankciu.

Táto sankcia znamená, že jeden týždeň nebudete môcť vykonávať nasledujúce akcie:

 • nahrávať videá, priame prenosy či príbehy;
 • vytvárať vlastné miniatúry alebo príspevky pre komunitu;
 • vytvárať, upravovať alebo pridávať spolupracovníkov pri zoznamoch;
 • pridávať alebo odstraňovať zoznamy zo stránky pozerania videa tlačidlom Uložiť;
 • zobrazovať upútavku počas premiér;
 • presmerovávať divákov z priameho prenosu na premiéru alebo z premiéry na priamy prenos.

Po týždni sa všetky vaše oprávnenia automaticky obnovia, no sankcia zostane vo vašom kanáli 90 dní.

Druhá sankcia

Ak počas 90‑dňového obdobia platnosti prvej sankcie dostanete druhú sankciu, nebudete môcť uverejňovať obsah dva týždne. Ak nedôjde k ďalším problémom, po uplynutí dvoch týždňov budú všetky oprávnenia automaticky obnovené. Platnosť každej sankcie vyprší po uplynutí 90 dní odo dňa, keď vám bola udelená.

Tretia sankcia

Tri sankcie v priebehu 90 dní budú mať za následok trvalé odstránenie vášho kanála zo služby YouTube. Platnosť každej sankcie vyprší po uplynutí 90 dní odo dňa, keď vám bola udelená.

Poznámka: Odstránením obsahu sa sankcia neodstráni. Na odstránený obsah tiež môžeme uvaliť sankciu za porušenie pokynov pre komunitu. Viac o tom, kedy uchovávame odstránený obsah, sa môžete dočítať v našich pravidlách ochrany súkromia.

Čo robiť, keď dostanete sankciu

Chceme vám pomôcť zostať na YouTube, a preto vám pripomíname tento postup:

 1. Prečítajte si naše pokyny pre komunitu a uistite sa, že váš obsah je v súlade s našimi pravidlami.
 2. Ak váš kanál dostal sankciu a vy si myslíte, že ide o omyl, oznámte nám to. Voči tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať.

YouTube si tiež vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia obmedziť možnosť autora vytvárať obsah. Ak bol váš účet vypnutý alebo má zakázané používanie akýchkoľvek funkcií na YouTube, nesmiete tento zákaz obísť tým, že budete na YouTube používať iný kanál. To platí dovtedy, kým je vo vašom účte aktívne obmedzenie. Porušenie tohto zákazu sa považuje za obchádzanie našich zmluvných podmienok a môže viesť k zrušeniu vášho účtu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false