Grunnleggende om advarsler for brudd på retningslinjene for brukere

Denne artikkelen handler om advarsler om brudd på retningslinjene for brukere. Hvis du ser etter informasjon om opphavsrettsadvarsler, som ikke er det samme som advarsler om brudd på retningslinjene for brukere, bør du heller gå til Grunnleggende om opphavsrettsadvarsler.

Det gis advarsler om brudd på retningslinjene for brukere når kontrollørene våre blir varslet om brudd på reglene for hvordan man skal oppføre seg på YouTube, som er fastsatt i retningslinjene for brukere.

Noen ganger blir innhold fjernet av andre årsaker enn brudd på retningslinjene for brukere, for eksempel en personvernklage fra en førstepart eller en rettskjennelse. I slike tilfeller får ikke opplasteren en advarsel.

Dette skjer hvis du får en advarsel

Hvis du får en advarsel, gir vi deg beskjed via e-post, gjennom mobil- og skrivebordsvarslinger og i kanalinnstillingene dine. Vi informerer deg også om

  • hvilket innhold som ble fjernet
  • hvilke retningslinjer innholdet er i strid med (for eksempel for seksuelt innhold eller vold)
  • hvilke følger det får for kanalen din
  • hva du kan gjøre videre

Hvis innholdet ditt er i strid med retningslinjene våre for brukere, får det følgende konsekvenser for kanalen din:

Varsel

Vi forstår at folk kan gjøre feil, og at brukere sjelden bryter retningslinjene våre med vilje. Derfor får du bare et varsel første gang du bryter dem. Merk at du bare får ett varsel, og dette varselet forblir på kanalen din. Neste gang innholdet ditt anses for å være i strid med retningslinjene for brukere, får du en advarsel. Hvis du mener at vi har gjort en feil, kan du klage på varselet.

Første advarsel

Hvis vi oppdager for andre gang at innholdet ditt ikke er i tråd med retningslinjene våre, får du en advarsel.

Dette betyr at du mister tilgangen til følgende funksjoner i én uke:

  • videoopplasting, direktesendinger og snuttsamlinger
  • oppretting av egendefinerte miniatyrbilder eller foruminnlegg
  • oppretting og redigering av spillelister samt mulighet til å gi andre redigeringstilgang til spillelister
  • tilføyelse eller fjerning av spillelister med «Lagre»-knappen på videosiden

Du får automatisk full tilgang igjen etter én uke, men advarselen forblir på kanalen din i 90 dager.

Andre advarsel

Hvis du får en ny advarsel i løpet av den samme 90-dagers perioden som den første advarselen, kan du ikke legge ut innhold på to uker. Hvis det ikke oppstår ytterligere problemer, får du automatisk full tilgang igjen etter de to ukene, men hver enkelt advarsel utløper 90 dager etter at den ble utstedt.

Tredje advarsel

Hvis du får tre advarsler i løpet av den samme 90-dagers perioden, blir kanalen din fjernet fra YouTube for godt. Merk også at hver advarsel utløper 90 dager etter at den ble utstedt, og at en advarsel ikke fjernes selv om du sletter det aktuelle innholdet.

Dette kan du gjøre hvis du får en advarsel

Du kan gjøre følgende for å unngå at kanalen din blir fjernet fra YouTube:

  1. Sett deg inn i retningslinjene for brukere for å kontrollere at innholdet ditt er i samsvar med dem.
  2. Hvis du har fått en advarsel mot kanalen din og mener at vi har gjort en feil, kan du gi oss beskjed. Du kan klage på avgjørelsen her.

Vi forbeholder oss også retten til å begrense skapernes muligheter til å opprette innhold – etter eget skjønn. Hvis bruken av YouTube eller av noen av YouTube-funksjonene er begrenset for kontoen din, kan du heller ikke bruke noen annen kanal til å omgå disse begrensningene på YouTube. Dette gjelder så lenge den aktuelle begrensningen er aktiv på kontoen din. Hvis du overtrer denne begrensningen, anses det som omgåelse i henhold til vilkårene for bruk, noe som kan føre til oppsigelse av kontoen din.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?