Rapportera olämpligt innehåll

Vi förlitar oss på att användarna på YouTubes community rapporterar innehåll som de tycker är olämpligt. Du är anonym när du rapporterar. Andra användare kan inte se vem som skickade rapporten.

När en video har rapporterats tas den inte bort automatiskt. Rapporterat innehåll granskas enligt följande riktlinjer:

Så flaggar du innehåll

Rapportera en video

YouTubes personal granskar rapporterade videor dygnet runt, sju dagar i veckan. Alla videor som har laddats upp på YouTube kan när som helst rapporteras. De granskas sedan av YouTubes personal. Om granskarna inte hittar några överträdelser spelar det ingen roll hur många gånger videon har rapporterats – den kommer ändå att finnas kvar på webbplatsen.

 1. Logga in på YouTube.
 2. Klicka på Mer Mer nedanför spelaren för den video du vill rapportera.
 3. Välj Rapportera i rullgardinsmenyn.
 4. Välj den anledning som bäst passar överträdelsen i videon.
 5. Ange också eventuell ytterligare information som kan vara till hjälp för granskarna. Det kan vara tidsstämplar och beskrivningar av överträdelsen.

Rapportera en spellista

Du kan rapportera en spellista om dess innehåll, titel, beskrivning eller taggar strider mot riktlinjerna för communityn.
 1. Logga in på YouTube.
 2. Öppna sidan med spellistan. 
  1. Om spellistan spelas upp kan du klicka på titeln högst upp till höger i spelaren för att öppna spellistans sida.
 3. Klicka på Mer  under spellistans titel.
 4. Välj Rapportera spellista.
 5. Klicka på Skicka.

Rapportera en miniatyr

Du kan rapportera en videominiatyr som du ser i flödet.
 1. Navigera till miniatyren som du vill rapportera.
 2. Klicka på Mer under miniatyren.
 3. Klicka på Rapportera.
 4. Välj en orsak.
 5. Klicka på Rapportera

Rapportera en länk

Om du ser en länk som bryter mot våra riktlinjer för communityn kan du rapportera det. Från sidan för videovisning:
 1. Välj Mer  följt av Rapportera.
 2. Välj vilken policy överträdelsen gäller.
 3. Markera rutan bredvid Det här gäller länkar i videobeskrivningen.
Rapportera en kommentar

Med hjälp av länken Anmäl spam eller otillåten användning kan användare rapportera spamkommentarer som lämnas på videor som de laddar upp eller tittar på. Om tillräckligt många användare markerar en kommentar som spam döljs den under länken Markerat som spam. Om du klickar på länken Visa ser du kommentaren igen. Den som har laddat upp videon kan avmarkera en kommentar så att den inte längre visas som spam.

 1. Öppna den kommentar du vill rapportera.
 2. Klicka på Mer .
 3. Klicka på Anmäl spam eller otillåten användning.
 4. Välj en orsak.

Tänk dig noga för innan du använder funktionen Anmäl spam eller otillåten användning. Om du missbrukar funktionen kan du bli avstängd från YouTube. 

Min kommentar markerades som spam på felaktig grund

Om du anser att en kommentar felaktigt har markerats som spam kan du kontakta innehållsleverantören som har laddat upp videon och be personen återinföra kommentaren.

Rapportera ett livechattmeddelande

Användare kan rapportera olämpliga meddelanden i en livestream.

 1. Öppna meddelandet du vill rapportera.
 2. Klicka på Mer .
 3. Klicka på Rapportera.
 4. Välj en orsak.
Rapportera en kanal

Du kan rapportera användare, olämpliga bakgrundsbilder och profilavatarer via rapportflödet som finns längst ned i varje kanal.

 1. Logga in på YouTube.
 2. Öppna kanalsidan du vill rapportera.
 3. Klicka på Om.
 4. Klicka på Rapportera Anmäl
 5. Välj det alternativ som bäst beskriver problemet.

Andra alternativ för rapportering

Om ditt problem inte kan lösas genom att flagga en video har vi ett antal andra rapportmetoder du kan använda.

Rapportverktyget

Flaggning är ett bra sätt att rapportera en video du anser bryter mot riktlinjerna för mötesplatsen, men ibland kanske du vill rapportera mer innehåll samtidigt, eller skicka en mer detaljerad rapport till oss för granskning. Med rapportverktyget kan du uppmärksamma oss på en användares kommentarer och videor och ge mer information om ditt problem. Om du känner dig utsatt för kränkningar är det här verktyget det bästa sättet att rapportera innehåll.
Rapportera kränkningar via vårt rapportverktyg i produkten.

Integritetsrapporter

Starta processen för sekretessklagomål om du vill lämna in ett sekretessklagomål. Vi respekterar din integritet i den här processen.

Rapporter om juridiska åtgärder

Om du behöver rapportera ett juridiskt problem angående dig själv eller en kund kan du kontakta oss via våra webbformulär för juridiska frågor. Vi kan snabbare och enklare undersöka ditt anspråk om du lämnar in det via vårt webbformulär snarare än att skicka det via fax eller post.
Observera att missbruk av våra juridiska formulär kan leda till uppsägning av ditt YouTube-konto

Videor av dödsfall eller allvarliga skador

Vi försöker respektera närståendes önskningar när det gäller bilder av anhöriga som dör eller skadas allvarligt. Om du har sett en video som visar en familjemedlem i samband med dödsfall eller allvarlig skada och du vill begära att vi tar bort den kan du kontakta oss via vårt webbformulär .
Vi granskar varje begäran noggrant, men tänk på att vi tar hänsyn till allmänintresset när vi avgör om innehållet ska tas bort.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?