Ongepaste content melden

We vertrouwen erop dat onze YouTube-communityleden content melden die ze ongepast vinden. Content melden gaat anoniem. Andere gebruikers weten dus niet wie de melding heeft gemaakt.

Gemelde content wordt niet automatisch verwijderd. De content wordt op basis van de volgende richtlijnen beoordeeld:

Content markeren

Een video melden

Gemelde video's worden zeven dagen per week en 24 uur per dag beoordeeld door YouTube-medewerkers. Nadat een video naar YouTube is geüpload, kan deze op elk moment worden gemeld. Na de melding wordt de video door YouTube-medewerkers beoordeeld. Als ons beoordelingsteam geen overtredingen vaststelt, blijft de video op onze site staan, hoe vaak deze ook wordt gemeld.

 1. Log in bij YouTube.
 2. Klik op 더보기 Meer onder de speler van de video die je wilt melden.
 3. Kies Melden in het dropdownmenu.
 4. Selecteer de reden die het best aangeeft waarom de video de regels schendt.
 5. Geef aanvullende informatie die het beoordelingsteam kan helpen een beslissing te nemen. Denk hierbij aan tijdstempels of beschrijvingen van de schending.

Een playlist melden

Je kunt een playlist melden als de content, titel, beschrijving of tags ervan in strijd zijn met onze communityrichtlijnen.
 1. Log in bij YouTube.
 2. Ga naar de pagina van de playlist. 
  1. Als de playlist op dat moment wordt afgespeeld, klik je op de titel in de rechterbovenhoek van de speler om naar de pagina van de playlist te gaan.
 3. Klik op Meer  onder de titel van de playlist.
 4. Selecteer Playlist melden.
 5. Klik op Verzenden.

Een thumbnail melden

Je kunt thumbnails melden die in je feed worden weergegeven.
 1. Ga naar de thumbnail die je wilt melden.
 2. Klik onder de thumbnail op Meer .
 3. Klik op Melden.
 4. Selecteer de reden voor de melding.
 5. Klik op Melden

Een link melden

Als je een link tegenkomt die onze communityrichtlijnen schendt, kun je deze melden. Doe het volgende op de weergavepagina:
 1. Selecteer Meer  en dan Melden.
 2. Selecteer het beleid dat wordt geschonden door de link.
 3. Vink het vakje naast Dit geldt voor links in de videobeschrijving aan.
Een reactie melden

Met de link 'Spam of misbruik melden' kunnen communityleden spamreacties melden bij de video's die ze uploaden of bekijken. Als genoeg gebruikers een reactie als spam markeren, wordt deze reactie verborgen onder de link 'Gemarkeerd als spam'. De reactie kan worden bekeken door op de link 'Weergeven' te klikken. De spammarkering van een reactie kan worden verwijderd door de gebruiker die de video heeft geüpload.

 1. Ga naar de reactie die je wilt melden.
 2. Klik op Meer .
 3. Klik op Spam of misbruik melden.
 4. Selecteer de reden voor de melding.

Gebruik de functie 'Spam of misbruik melden' niet zomaar. Als je hier misbruik van maakt, word je mogelijk geweerd van YouTube. 

Mijn reactie is ten onrechte als spam gemarkeerd

Als een van je reacties als spam is gemarkeerd, maar je het hier niet mee eens bent, kun je contact opnemen met de gebruiker die de video heeft geüpload en deze persoon vragen je reactie te herstellen.

Een live chatbericht melden

Communityleden kunnen ongepaste berichten melden die bij livestreams zijn achtergelaten.

 1. Ga naar het bericht dat je wilt melden.
 2. Klik op Meer .
 3. Klik op Melden.
 4. Selecteer de reden voor de melding.
Een kanaal melden

Je kunt gebruikers, ongepaste achtergrondafbeeldingen of ongepaste profielavatars melden via het meldingsmenu onderaan het kanaal.

 1. Log in bij YouTube.
 2. Ga naar de kanaalpagina die je wilt melden.
 3. Klik op Over.
 4. Klik op Melden Melden
 5. Selecteer de optie die het best bij je probleem aansluit.

Andere meldingsopties

Als het markeringsproces niet goed bij je probleem aansluit, zijn er nog een aantal andere meldingsmethoden die je kunt gebruiken.

Rapportagetool

Als je denkt dat een video onze communityrichtlijnen schendt, is markeren een nuttige manier om deze video te melden. Soms moet je misschien meer dan één stukje content melden of wil je een gedetailleerder rapport indienen voor de beoordeling. Met de rapportagetool kun je de reacties en video's van een gebruiker markeren en je zorgen verder toelichten. Als je het doelwit bent van misbruik, dan is deze tool de beste manier om content te melden.
Meld misbruik via onze rapportagetool in het product.

Privacyklachten melden

Als je een privacyklacht wilt indienen, start je de procedure voor privacyklachten. Tijdens deze procedure wordt je privacy altijd gerespecteerd.

Juridische problemen melden

Als je namens jezelf of een klant een juridisch probleem moet melden, kun je contact met ons opnemen via onze juridische webformulieren. We raden je aan om de claim via ons webformulier te verzenden, en niet per fax of post. Zo kunnen we de claim sneller onderzoeken.
Houd er rekening mee dat misbruik van onze juridische formulieren tot beëindiging van je YouTube-account kan leiden.

Beelden van sterven of ernstig gewond raken

We proberen de wensen van families te respecteren als het gaat om beelden waarop te zien is dat hun dierbaren ernstig gewond raken. Ben je beelden tegengekomen waarop te zien is dat een familielid overlijdt of ernstig gewond raakt? Gebruik dan ons webformulier om een verwijderingsverzoek voor deze content in te dienen.
We bekijken alle verzoeken zorgvuldig, maar we kijken ook of video's nieuwswaardig of van algemeen belang zijn wanneer we bepalen of video's worden verwijderd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?